Pocok Tox Max eseti engedély 2024

Dátum: 2024-03-20 09:57

Mezei pocok elleni védekezésre a Pocok Tox Max 2024. március 16-tól 2024. július 13-ig eseti engedélyt kapott.

A kérelemben szereplő, a mezei pocok által veszélyeztetett szántóföldi kultúrákban, kertészeti kultúrákban, gyep területeken és ruderáliákon járatkezeléssel 6-10 g/járat dózisban, maximum 10 kg/ha mennyiségben.

A fentiektől eltérően, amennyiben a mezei pocok fertőzöttség mértéke eléri vagy meghaladja a 20 lakott járat/100 m2-t, járatkezeléssel 6 g/járat dózisban, maximum 12 kg/ha mennyiségben.

A fentiektől eltérően, amennyiben a mezei pocok fertőzöttség mértéke eléri vagy meghaladja a 25 lakott járat/100 m2-t, felületkezeléssel maximum 15 kg/ha dózisban kijuttatva, szigorúan a növényzet legalább 40%-os fedettségétől. Gyepterület, ruderália, árokpart, álló lucerna, álló pillangós esetében a növényborítottság el kell, hogy érje a 60-80%-ot a felületkezeléshez.

Gyümölcsösök, szőlő esetében csak a járatkezelés engedélyezett, 6-10 g/járat dózisban, maximum 12 kg/ha mennyiségben.

A kezelés kizárólag növényorvos felügyeletével történhet. A táblán a lakott járatok számát előzetesen fel kell mérni. A lakott járatok számát, valamint a terület és a tervezett kezelés információit adatlapon rögzíteni kell. A növényorvos által kitöltött adatlapot a területileg illetékes vármegyei kormányhivatalban jóvá kell hagyatni.

 

A megrendeléseket az office@moraagro.com címre kérjük leadni. A megrendeléshez kérjük csatolni a hatóság által aláírt adatlapot.

Kiszerelési egységek: 40 kg, 700 kg

 

Adatlap

Engedélyokirat