Áttelelő vöröshagyma tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

Az áttelelő vöröshagyma termesztésének tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

Az áttelelő vöröshagyma termesztés tápanyag utánpótlása az egyéves, magról vetett hagymáéhoz hasonlítható. Az alaptrágyázáskor azonban fokozottan ügyelni kell a N adagolására, és az nem lehet több a javaslatban foglaltaknál a fagyállóság biztosítása miatt.

Kiegészítő trágyázása a fejlődés ütemétől függően a magról vetett hagymára vonatkozó javaslat szerint történjen. A kijuttatás öntözés előtt, és lehetőség szerint sekély bedolgozással történjen.

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

Az áttelelő vöröshagyma termesztésnél az alaptrágyázással képezett tartalék tápanyag, valamint az indulás közvetlen ellátása komplett tápelem sort igényel és a talaj tápanyag ellátottsága szerint történjen.

Áttelelő vöröshagyma termesztés komplett alaptrágyázása közepes ellátottságú talajon

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
vetés előtt20-25Mórafert 12-12-17+2MgO+ME300-400
vetés előtt25-40Mórafert 12-12-17+2MgO+ME400-500

Fejtrágyázás

Az áttelelő vöröshagyma termesztés fejtrágyázásának célja a megosztott kezelésekkel kihasználni az irányított kezelésekből adódó előnyöket. A körülményekhez, az állomány állapotához igazítható összetétellel és adagokkal a tápanyagellátás folyamatossága mellett a legcélszerűbb és leghatékonyabbá tehetők a kezelések.

Áttelelő vöröshagyma komplett fejtrágyázása közepes ellátottságú talajon

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
3-6 leveles korban20-25Ammónium-nitrát100-150
fejesedés előttMórafert 15-5-20+2MgO+ME200-300
3-6 leveles korban25-40Ammónium-nitrát150-250
fejesedés kezdeténMórafert 15-5-20+2MgO+ME250-350

Lombtrágyázás

Az áttelelő vöröshagyma esetén 14 naponként 3-4 l/ha oldattal javasoljuk a biostimuláns Smaragd Extra kezeléseket. A technológia a biostimuláns lombkezelésekkel válik teljessé. Az intenzív termesztés során gyakran előforduló a tápanyagellátási zavarok megelőzésére, kezelésére a lombtrágyázás kiválóan alkalmas. A célirányos kezelések a várható, vagy bekövetkezett élettani zavarok, stressz helyzetek és mikroelem hiányok megelőzésére, kezelésére szolgálnak.

Az élettanilag aktív Smaragd Extra Zn/Mn a gyökeresedést és a tápanyag felvételét, az indulást javítja, a Mórasol 30-10-10 a növekedést serkentő komplex, mely mikroelemekkel segíti a növények zavartalan fejlődését, környezeti stressz tűrését. A lombtrágyázási program szervesen egészíti ki a teljes tápanyagellátást, illetve biostimuláns komponensei élettanilag segítik a növény tápanyagforgalmát, fejlődését.

A lombtrágyázás fontos kiegészítése az egyéb tápanyag-utánpótlási formáknak. A növényvédelemmel egy menetben kijuttatott komplex lombtrágyázás hatásában rendkívül eredményes.

A vöröshagyma lombtrágyázása a növényvédelmével egy menetben, 14 naponként

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
gyökeresedés alattindulás serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,5bioaktív kezelés
intenzív növekedés alattnövekedés serkentés, sárgulás megelőzésMórasol 30-10-10+ME0,6-0,7komplett mikroelemes
fejképződés kezdetétőlbetegség megelőzésSmaragd Extra Rezes0,4-0,6bioaktív kezelés

A permetlé készítésekor a műtrágyát mindig utoljára és hígítva keverjük be. Keverési próba elvégzése minden új összetétel készítésekor szükséges.