Bimbóskel szabadföldi szilárd tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A bimbóskel termesztés tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú bimbóskel termesztéshez.

Friss piacra termelt bimbóskel termesztésénél a gyors növekedés, a nagy zöldtömeg nagyobb mennyiségű nitrogén adagokat igényel. A minőség és a szállíthatóság biztosítása miatt az ellátásnál más fontos szempontokat is vegyünk figyelembe.

A tárolásra termelt állományban a jó tárolhatósághoz magasabb szárazanyag tartalomra van szükség. Ezt öntözött körülmények között csak a tenyészidő második felének jó kálium ellátásával érhetjük el.

A szilárd kijuttatású egyszerűsített technológiát öntözött, kevésbé intenzív termesztésben javasoljuk, és alacsonyabb termésszintre célszerű alkalmazni. Jellemzője a tápanyag megosztás az alaptrágyázás és tenyészidőbeni kijuttatással. Az öntözés kiegészítő jellegű, tehát az aszályos periódus/ok időszakokra koncentrálódik.

Az intenzív technológiát elsősorban az intenzíven öntözött, kiemelkedő termésszint eléréséhez javasoljuk. Szilárd kijuttatású intenzív technológia a talaj kötöttség szerint megengedett rendszeres fejtrágyázását feltételezi rendszeres, szükség szerinti öntözés mellett.

Az alábbiakban a hagyományosnak nevezhető szilárd kijuttatással, kiegészítő öntözéssel termesztett bimbóskelre javasolt komplett technológia szerepel. A tervezhető hozamok gazdaságos, de biztonságos ellátását minimális kezeléssel és kezelési költséggel oldja meg. A tápanyag megosztás a folyamatosságot, az irányított ellátás feltételeit is kielégíti.

A friss fogyasztásra termelt bimbóskel magasabb N tartalom megfelelő. A téli tárolási fajtáknál magasabb szárazanyag tartalom, a jó tárolhatóság feltétele a magas K szint. Tehát a N/K arány teljes ellátásra viszonyítva friss fogyasztásnál 1:1,3, tárolásnál 1:1,6 legyen.

A bimbóskelre is jellemző, hogy a kiültetés utáni foszforigénye nagy. A jó ellátás különösen a korai, hideg talajon történt kiültetések esetén fontos. A sekély gyökérzet miatt sokkal eredményesebb a starter trágyázás, a folyamatos fejtrágyázás és az egyenletes öntözés.

A mikroelem hiányokra általában érzékeny, különösen a bór, molibdén, mangán hiányára.

A bimbóskel termés, vagy hozamközpontú műtrágya szükséglete intenzív technológiában (kg/ha hatóanyag) (3 RP System program, 2009)

Káposztaféle

termés; t/ha*

N

P2 O5

K2O

NPK

Bimbóskel

10

76

25

72

173

20

116

38

110

264

30

144

47

135

326

40

159

52

148

359

* Megjegyzés: Magas hozamokat feltételezve, ahol a terméskülönbségek tenyészidő és termőképességből adódnak.

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

Tápanyagok mély bedolgozására, csak kiugróan erős tápelem hiányt pótló kiegészítő műtrágyák, illetve szerves trágyák esetében van szükség. A mikroelemes Mórafert komplexek kijuttatása mélyebb bedolgozással főként tápanyag hiányos, kötöttebb talajokon, és hosszabb tenyészidejű fajtáknál indokolt. A korai kiültetésű állománynál késő őszi bedolgozás végezhető, de lazább talajokon a kora tavaszi műtrágyázást javasoljuk, miután ezek a komplexek a talajnedvességgel azonnal oldódni kezdenek. Intenzív termesztésben az alaptrágyázás tápanyag szükségletét célszerű megosztani a gyökérzónát feltöltő alap és a kiültetést közvetlenül ellátó starter kijuttatás között.

A palántáknak a sekély gyökerezés miatt és legfeljebb 15-20 cm-re bedolgozott starter biztosít jó ellátást, míg a mélyebben bedolgozott tápanyag csak a későbbi időszakban hasznosul. A startert ezért csak sekélyen, a felső gyökérzónában használjuk. A mikroelemes indítás fontossága is alapvető, hiszen a tenyészidő első felében meghatározó a mikroelem felvétel.

Az alap és indítótrágyázásnál kezdődhet a tápanyag megosztás, és a közepes ellátottsághoz igazítva dönthetünk a megfelelő mennyiségekről. A talajvizsgálati eredmények alapján szükség lehet más összetételű alaptrágya beillesztésére, ami nem okoz gondot. Sőt a komplex alaptrágyák megfelelő keveréke is alkalmazható megfelelő arányok kialakításához.

Bimbóskel alap és startertrágyázása középkötött közepes ellátottságú talajokon

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)Termésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ültetés előtt30-5025-40Mórafert 12-12-17+2MgO+ME300-550rövid tenyészidűeknek
40-70Mórafert 12-12-17+2MgO+ME400-650hosszú tenyészidejűek

A javasolt nagyobb adagot célszerű megosztani, és 200 kg/ha mennyiséget starterként az ültetés előtt sekélyen bedolgozni

Fejtrágyázás

A bimbóskel termesztésben a javaslat szerint alaptrágyázott talajon a fejtrágyázást az öntözéshez igazítva végezzük el. Optimális eljárás az, ha a műtrágyát sekély talajműveléssel bedolgozzuk, majd ez után következik az intenzív öntözés. A laza talajokon a hosszú tenyészidejű fajtáknál az intenzív növekedés alatt kisebb adagú osztott kezeléseket célszerű végezni. Kötött talajon a nagyobb adagú, kisebb számú kezelés alkalmazandó, és a lassabb tápanyag mozgás miatt mindig korábban végezzük el a kijuttatást.

A tárolásra termelt hosszú tenyészidejű fajtáknál a magas kálium szint alapvetően fontos. A tárolhatóságot meghatározó kálium túlsúlyos fejtrágyázás a technológia kiemelt része legyen.

Fejtrágyázás intenzív bimbóskel termesztésben

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
gyökeresedés után25-40Ammónium-nitrát150-200rövid tenyészidejűeknél
fejesedés kezdeténMórafert 18-6-5+4MgO150-200
gyökeresedés után40-70Ammónium-nitrát200-300hosszú tenyészidejűek
intenzív növekedés alattMórafert 18-6-5+4MgO200-300
fejesedés kezdeténMórafert 12-6-18+3MgO200-250hosszú tenyészidejű friss
fejesedés alatt Mórafert 5-12-24+3MgO+ME200-300hosszú tenyészidejű tárolási

A kijuttatott műtrágyát célszrű sekélyen bedolgozni és ezt kövesse az öntözés.

Lombtrágyázás

A bimbóskel is hálás lombtrágyázás szempontjából a nagy levélfelülete miatt. A növényvédelmi munkákkal egy menetben mikroelemes lombtrágyázást is végezzünk. A Mórasol mikroelemes műtrágya családdal a teljes tenyészidőszakban hatékonyan megoldható a tápanyagellátás mikroelemes kiegészítése. A viaszos levélfelület miatt a lombtrágyázásnál, mint a növényvédelemnél is, mindenkor figyeljünk oda a permetlé megfelelő tapadására és a vízminőségtől függően használjunk tapadásfokozó anyagot is.

A Smaragd Extra folyékony műtrágyák segítenek a növények ellenálló képességének növelésében, javítják a kondíciót, közvetlenül is kimagasló hatással vannak a gombaölő szerek hatékonyságának emelésében, ezzel aktívan segítenek a gombabetegségek leküzdésében is.

Bimbóskel lombtrágyázásának programja, 7-10 naponkénti kezeléssel

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
kiültetés utánbioaktív gyökérserkentésSmaragd Extra Zn/Mn0,6-0,8sorkezeléssel
gyökeresedés serkentéseSmaragd Turbó Gyökeresítő0,4-0,5starter és kalcium kezelés
intenzív növekedésnövekedés serkentésMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7komplett mikroelemes kezelés
kalcium hiány megelőzésSmaragd Turbó Kalcium0,5-0,7
fejképződésbetegség megelőzés, kondícionálásSmaragd Extra Rezes0,4-0,6bioaktív kezelés
minőségjavításMórasol 3-5-400,5-0,7minőségjavító

A permetező szerek előkészítésénél a Rosasol és egyéb műtrágyákat mindig utoljára és feloldva keverjük be. Keverési próba elvégzése minden új összetétel készítése esetén szükséges.