Étkezési burgonya komplett tápanyagellátása szabadföldön

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

Az étkezési burgonya termesztés tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

Az étkezési burgonyát extenzív és intenzív módszerekkel is termesztjük. Az intenzív termesztés a hajtatásban, korai szabadföldi termesztésben, valamint a minőségi alapanyagot igénylő gyorsétkeztetési alapanyag, és csemege feldolgozott burgonyára jellemző. A szabadföldi étkezési burgonyában a csapadékhiány miatt alapvető követelmény az öntözési lehetőség. A termesztés intenzitásának emelkedése a tápanyag utánpótlás fejlesztését is magával hozta. A nagyobb költségek termésbiztonságot igényelnek, a felhasználás minőségi követelményei szigorúak, a gazdaságosság pedig nagyobb hozamokat követel meg stabil minőség mellett.

Általános irányelvek, tápanyagigény, tápanyagfelvétel

Fajlagos tápanyagigényét tekintve a burgonya is a tápanyagigényes zöldségnövények közé tartozik. Egy tonna gumóban pedig 5 kg N, 2 kg P2O5 és 9 kg K2O hatóanyag van. A felvett tápelemek aránya alapján a burgonya kálium igényét kell kiemelni. Egy tonna termés előállítása a hozzá tartozó növénytömeggel együtt átlagosan 5,4 kg N, 2,2 kg P2O5 és 7,5 kg K2O hatóanyag mennyiséget igényel a termesztés során.

A gumó minősége és mennyisége miatt is nagyon fontos a tápelemek aránya. A túlzott N ellátás erős lombnövekedést és gyenge gumóképződést okoz. A gumók szárazanyag tartalma kisebb, rosszul tárolhatók. A burgonya magnézium igényes, ezért a talaj Mg készletét is kell vizsgálni. A jó kálium ellátás mellett burgonyatermés mennyisége és minősége szempontjából egyaránt fontos a felvehető tápelemek aránya is. A kálium túltrágyázás is minőségromlást okozhat például a chips előállítás céljára termelt fajtáknál. A harmonikus mikroelem ellátás minden termesztési módban fontos.

Klórérzékenységét a káliumtrágyák megválasztásánál feltétlenül figyelembe kell venni. A nagy K igény miatt csak klórmentes, vagy csökkentett klórtartalmú komplex műtrágya használata javasolható. A burgonya tápanyagfelvételének dinamikája, fejlődésével összhangban alakul.

Kelése után az intenzív lombtömeg kialakulása idején N igényes. A tápelem harmónia a gombabetegségekkel szembeni ellenálló képességet javítja. A gumóképződés kezdetétől, mely egybeesik a virágzás indulásával, megnő a K igény és a vízigény. A hosszabb tenyészidejű fajták hozamát és termésbiztonságát, ettől az időszaktól felvehető víz és tápanyag mennyiség határozza meg. A rendkívül szélsőséges termésátlagok elsősorban ennek a két tényezőnek a függvényében alakulnak ki.

Jó kálium ellátottság esetén:

  • Nagyobb a termés mennyisége, nagyobb és ellenállóbb lombozat képződik.
  • Javul az általános ellenálló képesség, jobb a szárazságtűrés.
  • Magasabb a szárazanyag tartalom, jobb a tárolhatóság.
  • Jobb a gumó keményítő-cukor aránya, nem színeződik el a felhasználás során.

A tápanyagfelvétel a gumóképződéskor közvetlenül a gumófejlődés miatt fontos. Lazább szerkezetű, mélyen művelt talajon várhatunk jó termést. A talaj szerves anyag tartalma éppen a vízgazdálkodás javítása miatt fontos. Ezért a jó szerves anyag ellátottságú talajon öntözés nélkül is lényegesen jobbak a burgonya termésátlagai. A laza szerkezetű, alacsonyabb szerves anyag tartalmú talajon a jó termésátlag feltétele az öntözés és jó tápanyagellátás.

A kiegyensúlyozott tápanyagellátás a burgonya hozamára is döntő hatással van. Az igény szerint történő tápelemek biztosításával a termés minősége is sokkal jobb, de termésmennyisége meg is sokszorozható. Az egyoldalú nitrogén ellátáshoz viszonyítva azonos termesztési körülmények között a megfelelő arányokkal végzett komplett ellátás hozama csaknem másfélszeres.

Tápanyagszükséglet

Egy hektár burgonya hozama a termesztési módtól, a fajták tenyészidejétől és a talaj termőképességétől függően széles határok között mozog. A tápanyagszükségletet a tápanyagigény és termésmennyiség függvényében kell megállapítanunk, amit a talaj tápanyagtartalmától függően módosíthatunk.

A tervezhető termésszint a korai fajtáknál és lazább talajokon az alacsonyabb, míg az öntözött, szerves anyagban gazdag, középkötött talajokon magasabb.

Öntözött burgonya tápanyagfelvétele normál körülmények között (Rosier, 2006)

Növényrész

Szárazanyag

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

Levélzet

30 t

4 320 kg

102

20

177

28

123

Gumók

60 t

12 900 kg

203

63

334

20

10

Összesen

305

83

511

48

133

Öntözött burgonya hozamközpontú műtrágyaszükséglete közepes ellátottságú talajon

Termesztés

termés; t/ha

N

P2O5

K2O

NPK

Étkezési, tárolási

30

123

53

174

350

40

142

62

197

401

50

154

69

208

430

A tápanyagellátás rendszere

 

A harmonikus tápanyagellátás a burgonya termesztés számára szükséges tápelemek optimális mennyiségét és arányát jelenti. Ez csak okszerű műtrágyázással valósítható meg. A burgonyatermesztés intenzitásának és a termesztési színvonalnak megfelelően a két technológiai szintet ajánlunk.

Az egyszerű technológia kisebb ráfordítással nyújt biztonságos termést, és jó vízgazdálkodású területen kiegészítő öntözéssel is biztonsággal alkalmazható.

Az intenzív technológiával a rendszeresen öntözhető kultúrában a magas termesztési színvonalon gazdálkodók képesek kiemelkedő termésátlagokat elérni.

Tápoldatozást kiegészítésként, a korai hajtatásban a rövid tenyészidő miatt különösen indokolt lehet alkalmazni, de minden technológiában szükség lehet a tápanyag kiegészítésre, esetleg minőségjavító kezelésre.

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

A burgonya termesztésben az alaptrágyát lazább talajon a tavaszi mélyműveléssel, kötöttebb talajon ősszel, a szerves trágyával együtt, illetve tavasszal megosztva juttatjuk ki. Középkötött és laza talajon kora tavaszi kijuttatással a teljes mennyiség egy menetben bedolgozható.Az alaptrágya mennyiségét lazább talajon a tavaszi mélyműveléssel, és a szerves trágyával együtt, kötöttebb talajon ősszel a szerves anyagot és az alaptrágyát, illetve tavasszal a starter trágyát juttatjuk ki.

Amennyiben mégis klórtartalmú kálium műtrágyával alaptrágyázunk, azt teljes mennyiségben ősszel juttassuk ki, hogy a téli csapadék a káros klórt a talajban mélyebbre, a gyökérzóna alá mossa. A tavaszi, illetve fejtrágyaként kijuttatott klóros műtrágya már termésveszteséget, minőségromlást okoz.

Alaptrágyázás középkötött, közepes tápanyag-ellátottságú talajon (kg/ha= dkg/100m2)

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)Termésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ültetés előtt20-3020-30Mórafert 5-12-24+3MgO+ME350-500alacsony káliumszintnél
Mórafert 12-12-17+2MgO+ME350-500
30-5035-50Mórafert 5-12-24+3MgO+ME400-600aalcsony káliumszintnél
Mórafert 4-14-22200-250starterként sekélyen

Szerves trágyázatlan talajon. A Rosafert 5-12-24, vagy 15-5-20 alaptrágyát a tavaszi mélyműveléssel, a Rosafert 11-14-28 indító műtrágya adagot sekélyen, a vetőágy előkészítéssel dolgozzuk be.

Fejtrágyázás

A kiemelkedően nagy terméseredmények eléréséhez a tenyészidőszakban is szükséges a trágyázás. Ellenkező esetben a nagyadagú műtrágyázás a só koncentráció megemelkedését, gyökérperzselést okoz, vagy csapadékosabb évjáratban a tápanyagot kimossa az eső.

A rendszeresen öntözött területen az öntözés előtt kijuttatott fejtrágya, vagy a tápoldat tápanyagai sokkal jobban hasznosulnak, mintha alaptrágyaként adnánk ki.

A megosztott kezelést tehát gazdaságossági és technológiai tényezők is indokolják. A fejtrágyát öntözés előtt és sekélyen bedolgozva juttassuk ki, hogy minél gyorsabban a gyökerekhez oldódhasson.

Burgonya fejtrágyázás alaptrágyázott talajon

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
intenzív növekedés20-30Ammónium-nitrát100-200növekedés függvényében
virágzás utánMórafert 5-6-30+3MgO300-350minőségjavítás
intenzív növekedés35-50Ammónium-nitrát150-250növekedés serkentés
virágzás utánMórafert 12-12-17+2MgO+ME250-350gumóépződés
gumóképződés alattMórafert 5-6-30+3MgO200-250gumó minőségjavítás

Tápoldatozás

A gyors tápanyag utánpótlást, az ellátás egyenletességét szilárd kijuttatás mellet is kiegészíthetjük tápoldatozással. 30-35 t/ha terméshez 0,1 % oldattal 500 kg Mórafert 12-12-17alaptrágyázott területen fenológiai fázisonként komplett ellátást biztosító javaslatot célszerű végrehajtani.

Tápoldattal a gyors beavatkozások lehetővé válnak, például tápanyag kiomosódáskor, vagy gumó minőségjavító kezelésre.

Burgonya teremsztés komplett ellátását biztosító, vagy kiegészítő tápoldatozási programja

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Töménység (%)Megjegyzés
kelés után35-50Mórasol 24-8-17+ME120-1500,1
intenzív növekedés alattMórasol 24-8-17+ME120-150
Káliumnitrát40-600,05-0,06
gumónövekedés alattMórasol 3-5-40130-1500,1-0,15

Lombtrágyázás

A lombtrágyázás fontos kiegészítése az egyéb tápanyag-utánpótlási formáknak. A növényvédelemmel egy menetben 7-10 naponként végzett Mórasol komplett lombtrágyázás hatásában rendkívül eredményes minimális hektárköltséggel. Lombtrágyázás tápelem arányai a fejlődési időszakhoz igazodnak. A biológiailag aktív 2,5-3 l/ha Smaragd Extra kezelésekkel az intenzív növekedéstől néhány ismétléssel kedvező növény egészségügyi hatást is elérünk az állomány ellenálló képességének és stressz tűrésének javításával. A burgonyavész fertőzés megelőzésében a speciális foszfor hatóanyagnak rendkívül nagy szerepe lehet. A Smaragd Extra Rezes kezelés is különösen a burgonyavész fertőzéssel szembeni ellenállóság miatt jelentős és mellette harmonikus kálium és foszfor ellátást biztosít.

A lombtrágyázás nem pótolja, csak jól kiegészíti az állomány tápanyagellátását, hiszen csak néhány kilogrammot tudunk kijuttatni. Mikroelem hiányok pótlására, megelőzésére, kezelésére azonban a szükséges kis mennyiségek miatt kitűnő megoldás.

Burgonya teremsztés komplett lombtrágyázása a növényvédelemmel egy menetben

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
kelés utáni lombosodáskorgyökérképződés serkentéseSmaragd Turbó Gyökeresítő0,4-0,6kalciumos starter, sorkezeléssel
lombosodás alattgyökeresedés serkentése, kondíció megalapozásSmaragd Extra Zn/Mn0,6-0,8bioaktív kezelés
intenzív növekedés alattsárgulás megelőzésMórasol 30-10-10+ME0,4-0,5komplett mikroelemes kezelés
növekedés alattbetegség megelőzés Smaragd Extra Rezes0,5-0,7bioaktív kezelés
gumónövekedés alattminőség javításaMórasol 3-5-400,6-0,8kálium túlsúlyos kezelés

A permetlé készítésekor a Rosasol és egyéb műtrágyát mindig utoljára és feloldva keverjük be. Minden új összetétel esetén javasolt a keverési próba elvégzése.