Étkezési paprika szabadföldi szilárd tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

Az étkezési paprika termesztés tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

Általános jellemzők

A friss fogyasztásra termesztett paprikák összességében nagyon változatos csoportjáról van szó, de ezek között a fehér fajták, a töltenivaló, piaci forgalomban TV paprika néven szereplő fajták meghatározóak. Az eltérő bogyószínű, bogyóméretű, gyakran csípős típusok alapvetően hasonló igényűek. Tápanyagellátás technológiája szempontjából elsősorban a növekedési típus, a növény habitusa inkább meghatározó.

Vegetatív típusok

Az erős növekedésű, erősebb lombozatú, vastag szárú, hosszabb íz közű növekedési típusok a vegetatív hatásokra érzékenyek. A tápanyagellátás és öntözés az intenzív növekedési időszakban inkább visszafogott legyen. A nitrogén túladagolása és a túlöntözés igen kockázatos. A palántanevelés végétől, a kiültetés és termésfejlődésig visszafogott öntözéssel, magasabb tápoldat EC-vel a minél korábbi terméskötésre kell törekedni, majd a terheléssel arányosan tartani a vegetatív-generatív egyensúlyt.

Generatív típusok

A gyengébb növekedési erélyű, rövidebb íz közű, generatív fajtáknál a növekedési ütemének fenntartása a cél. A generatív hatások elkerülése miatt fiatal palánták ültetésére törekedjünk. A palánták növekedése folyamatos legyen, az egyenletes nedvességre, jó nitrogén ellátásra figyelni kell. A terhelés növelésével a tápanyag mennyisége és a nitrogén ellátás feltétlen arányban legyen.

Hozamközpontú tervezés szerint szükséges összes tápanyag; kg/ha

t/ha termés

N

P2O5

K2O

30

106

46

143

45

137

59

185

60

161

69

217

80

182

76

245

A tápanyagszükségletet jelentősen befolyásolja a talaj típusa. Az ellátottsággal együtt látható a táblázatban az ismert körülményeknek megfelelő módosítás értéke.

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

Az összes szükséges tápanyag mennyiség közel felét juttatjuk ki. Az adagot és összetételt a talajvizsgálati eredmények alapján kell megválasztani, és késő ősszel, vagy kora tavasszal kijuttatni. Ősszel szerves trágyázással egy menetben műtrágyázzunk, de homoktalajon az érett szerves trágyát is kora tavasszal érdemes bedolgozni. Jó tápanyag ellátottságnál az ültetés előtti starter jellegű kijuttatást célszerűbb alkalmazni sekély, középmély bedolgozással.

Alacsony felvehető kalcium ellátottságnál az 500-600 kg/ha meszezés az alaptrágyázásnál nem maradhat el. A mésztrágya típusát és mennyiségét a talajvizsgálat adatainak ismeretében dönthetjük el.

Étkezési paparika termesztés alaptrágyázása közepes talajellátottságnál

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)Termésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ősz-tavasz0-3020-30Mórafert 18-6-5+4MgO500-650kis szervestrágya adagú homoktalajon
30-6025-30Mórafert 4-14-22400-500kiegészítés szükség szerint
30-40Mórafert 4-14-22300-400kötöttebb talajon
Mórafert 12-12-17+2MgO+ME200-300alacsony ellátottságú

Kalcium trágyát a alaptrágyával együtt mélyre dolgozzuk be.

Fejtrágyázás

Esőztető öntözés előtt kijuttatva, és sekélyen bedolgozva szilárd kijuttatással is folyamatos ellátás biztosítható. Fontos a tápanyag gyökerekhez jutása, ezért a bedolgozásra és időzítésre oda kell figyelni.

Étkezési paprika termesztés fejtrágyázása közepes ellátottságnál

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
virágzás előttKalciumnitrát200-250
virágzás kezdetekorMórafert 18-6-5+4MgO200-300homokon, szervestrágya nélkül
termésnövelkedés alattMórafert 18-6-5+4MgO200-250
szedések után, öntöüzés előttMórafert 15-5-20+2MgO+ME150-200szept. közepéig

A bogyók csúcsszáradásának megelőzésére Ca alaptrágyázás esetén is fontos a kezelés.

Lombtrágyázás

A komplett tápanyagellátás mellet is szükség van a korszerű lombtrágyákkal végzett, élettanilag nagyon hatásos lombtrágya kezelésekre. A 7-10 naponkénti kezelések a növényvédelemmel egy menetben végrehajthatók. A program jól kiegészíti a komplett tápanyag utánpótlást, alacsony költségével szemben hatása többszörös eredményt jelent. A speciális mikroelemes komplex és bioaktív lombtrágyázás az intenzív tápanyagellátás szerves része. Tápelem pótlása mellett az élettani hatást kell elsősorban figyelembe venni és hatékony lehetőségeit kihasználni.

Célirányos lombkezelések

Speciális lombtrágya oldatokkal a jellemző hiánybetegségek megelőzése és kezelése végezhető. A bioaktív Smaragd Extra növénykondicionáló kezelések a foszfor hatóanyag tartalmukkal olyan élettani folyamattal erősítik a tápelemek hatását (fitoalexin képződés serkentése), mellyel a betegségekkel, stressz hatásokkal szembeni ellenálló képesség javul. gyökeresedés, virágzás serkentésére, fertőzések ellen. Ez az élettani hatás egymást erősítve adódik össze a tápelemek hatásával és egyben megerősíti a növényvédelmi kezelések eredményét is.

Lombtrágya adagok

A komplex lombtrágyák adagja 2,5-5 kg/ha, mely azt jelenti, hogy a permetlé töménysége általában a tápoldatban szereplő 0,5-0,7 %. Ha a dózist 3 l/ha szeretnénk beállítani 400 l/ha permetlénél 0,75 %, 600 l/ha permetlénél 0,5 % töménységet állítunk be. A lombtrágyázások ismétlésének gyakorisága ne legyen 5 napnál sűrűbb.

Paprika komplett lombtrágyázása speciális kiegészítéssel

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
palántázás után, lombosodás kezdeteGyökersedés serkentése, stressz csökkentésSmaragd Extra Zn/Mn0,5-0,7sorkezelésesel
gyökeresedés alattSmaragd Turbó Gyökeresítő0,3-0,5kalciumos startre, sorkezelésesel
növekedés kezdeteNövekedés serkentés, komplett kiegészítésMórasol 30-10-10+ME0,3-0,5ismétléssel
intenzív növekedésNövekedés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,7stressz kezelése is lehűléskor
virágzás kezdetKalcium hiány megeklőzéseSmaragd Turbó Kalcium0,5-0,7több ismétléssel
kötődés javításSmaragd Turbó Kötődésjavító0,4-0,6Kalcium-bór kezelés
termésnövekedéskomplett kiegészítésMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7komplett mikroelemes kezelés
intenzív növekedésBetegség megelőzés erősítésSmaragd Extra Rezes0,5-0,7stressz kezelése is esős időben