Fejes saláta tápoldatos tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A fejes saláta termesztés tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

Az áttelelő vöröshagyma tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A tavasz zöldsége, az elsők között a vitaminforráskánt a saláták és közöttük a mai napig legnépszerűbb a fejes saláta. A fogyasztás a jégsaláták és színes fajták irányában is elmozdult. A gyorsfagyasztott és speciális eljárással frissen tartott saláta mixek alapnövényei a különböző saláták. Termesztésük a növényházi védett technológiával elnyúlik, és a szabadföldi folyamatos ültetéssel szinte egész évben hozzáférhetővé vált. Fogyasztása jelentős saját termelésből is.

A 200-es évek közepén 250-320 ha, az ezredfordulóra már alacsonyabb, 200 ha körül mozgott a betakarított területe. Pár száz tonnás kivitele mellett a behozatal 2006-ban 3000 tonna feletti, 2007-ben már 5000 t feletti, majd 3500 és 2009-ben már 2000 t alatt volt.

Egészségügyi kérdés a friss saláták nitrát tartalma. A hagyományos fajták között több olyan is volt, melynek a fényszegény időszakban a megengedhető határok felett volt a nitrát tartalma. A fajták gyors cseréjével már biztonsággal fogyasztható, alacsony nitráttartalmú növények vannak termesztésben. Ezen túl a betakarítás ideje, valamint a termesztés technológia is megváltozott az új ismereteknek köszönhetően. Ismerve, hogy a nitrát felhalmozódás élettani kérdés is, mert a fényszegény időszakban a lassabb életfolyamatok miatt nem alakul át a növényben, csak a napszak végén, az alacsonyabb szintnél takarítjuk be. A tápanyag ellátás is befolyásolhatja a nitrát szintet, ezért a tenyészidőszak végén már visszafogott nitrogén ellátást alkalmazunk.

Zöldséghajtatásban alap és fejtrágyaként egyszerre kijuttatható hatóanyag mennyiség; g/m2 hatóanyagban (TERBE, 1993)

Növénycsoport

Alaptrágyaként g/m2

Fejtrágyaként g/m2

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Sóra érzékeny

5-8

5-20

15-20

5

2-5

10

Sót tűrőbb

8-10

5-20

20

5-7

2-5

10-15

Tápanyagmegosztás nagyságrendje a zöldségnövények tápoldatos termesztésénél; %

Technológia

Alaptrágya*

Startertrágya

Fejtrágya tápoldattal

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Kiegészítő tápoldatos

0-10

70-80

45-50

20-30

0-10

25-30

60-80

0-10

25-30

Intenzív tápoldatos**

0-10

20-50

20-50

10-15

10-20

10-25

75-90

30-70

25-50

Hidrokultúrás

0-0

0-0

0-0

1-5

5-10

1-5

95-99

90-95

95-99

* Megjegyzés: mélyen bedolgozott , vagy közép mélyen egyszerre starterként is
** Megjegyzés: startertrágya sekélyen bedolgozott szilárd és tápoldatos beöntözés együtt

Alaptrágyázás

A komplett technológia a felvételt optimálisan kiszolgáló folyamatos ellátást biztosítja a komplex műtrágyákkal, az intenzív technológia tápanyagszükségletére építve. A műtrágya megosztás a fejlődési fázisok igényének megfelelően követi a növény igényét. A tápanyag igényt a termés centrikus, hozamközpontú adatok szerint állapítjuk meg. A tápanyagfelvétel adatai, tápelemarányai is segítséget nyújtanak az ellátás tervezéséhez.

Hajtatott fejes saláta tápanyagfelvételének alakulása a termésmennyiség függvényében (g/m2) (GEISSLER, 1988)

Termésmennyiség

kg/m2

Lombtömeg

kg/m2

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

2,0

2,2

5,0

1,7

9,0

2,1

0,7

2,5

2,8

6,0

2,3

10,8

2,8

0,9

3,0

3,4

7,5

2,9

12,6

3,5

1,2

3,5

4,0

8,5

3,4

14,4

4,2

1,4

4,0

4,6

10,0

4,0

16,3

2,9

1,7

Intenzív fejes saláta hozamközpontú műtrágya szükséglete technológiában; kg/ha hatóanyag (3RPSystem, 2009)

Termés

 

N

P2 O5

K2O

alacsony

közepes

magas

alacsony

közepes

magas

alacsony

közepes

magas

10

60

55

50

30

25

15

85

70

50

20

90

85

75

45

35

25

125

100

75

30

105

95

85

55

42

30

160

115

85

 

Alaptrágyázás tápoldatos termesztésben

A minőséget rontó hatás miatt közvetlen szervestrágyázást ne alkalmazzunk. Az alap, vagy indító trágyát sekélyen, csak 15-20 cm-re kell bedolgozni. Az alaptrágya adagok a fiatal növények érzékenysége miatt alacsonyak. A tápelem harmónia a fejek minőségének meghatározója. A nitrogénadagolást az ültetés előtt és a tenyészidőszakban célszerű folyamatosan végezni. A P és K hatóanyag nagyobb adagját, kevés nitrogénnel alaptrágyaként sekélyen dolgozzuk be. A jó tápanyag ellátottságú talajon alaptrágyázást nem kell végezni. Az alaptrágya bedolgozása sekélyen történjen, és a folyamatos ellátás miatt alacsony sótartalommal indítsuk az állományt.

Az alaptrágyázást talajvizsgálati eredmények és a kijuttatott szerves trágya mennyisége szerint korrigált adaggal végezzük el, és indítjuk az állományt. Az indító trágyát csak sekélyen dolgozzuk be, és mindig egészítsük ki a szükséges mennyiségű és minőségű Ca trágyával. Különösen a korai hajtatásban fontos a jó kalcium ellátás, amivel megelőzhetjük a súlyos minőségromlást okozó levélszél száradást.

Fejes saláta termesztés komplett alaptrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (kg/m2)MűtrágyaDózis (dkg/m2)Megjegyzés
ültetés előtt5-10Mórafert 12-12-17+2MgO+ME3-6szervestrágya minőség függvényében
Mórafert 12-12-17+2MgO+ME5-8homok talajon

A talajvizsgálat alapján a mésztrágyázást el kell végezni.

Tápoldatozás

Csepegtető öntözéssel az őszi és tavaszi hajtatásban is biztonságosabb a hajtatott saláta víz és tápanyag- ellátása. A levelek folyamatosan szárazon maradnak, tudnak párologtatni. A tenyészidőben nagyobb mennyiségben kijuttatott ammónium-nitrát a nitrogén sokk mellett a Ca felvételét is akadályozza, ezért kettős kockázatot jelent.

Fejes salátánál: a nitrogén hangsúlyra szükség van, nyáron a N/K 1-1 lehet, de a Ca ellátás legyen biztonságos és folyamatos, különösen változékony időben és Ca hiányos homoktalajokon.

Jégsalátáknál: a biztonságos kemény fejeket csak ellenőrzött nitrogénadagolással érhetjük el. Ültetés utáni gyenge nitrogén túlsúly folyamatosan növelni kell a kálium mennyiségét, és fejesedéskor kálium túlsúlyos ellátást kell biztosítani. Ca ellátás normál szinten tartható.

Hűvös, borús, tartósabban fényszegény időben: a tápoldat EC 30-50% emelésével, illetve az öntözés mennyiségének csökkentésével korrigáljunk.

Meleg, borús időben: nagyobb tápanyag mennyiségre, a növekedés követésére, intenzív szellőztetésre van szükség.

Hajtatott, és szabadföldi fejes saláta átlagos vízigénye, az évszakok szerint ( l/m2)

Vízigény

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

hajtatott

szabadföldi

hajtatott

Havi összes

19

39

43

84

100

120

135

150

42

37

21

19

Napi

0,6

1,3

1,4

2,8

3,3

4,0

4,5

5

1,4

1,3

0,7

0,6

Fejes saláta termesztés komplett tápoldatozási programja

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (dkg/m2/hét)Töménység (%)Megjegyzés
kiültetéskorMórasol 15-30-15+ME0,7-0,80,12-0,15tőbeöntözés
gyökeresedéskorMórasol 17-9-29+1MgO+ME0,8-0,90,1-0,12
fejesedés kezdetéigMórasol 24-8-17+ME1,1-1,20,06-0,08kalcium alaptrágyázásnál
Mórasol 17-9-29+1MgO+ME0,7-0,80,07-0,1komplett tápoldatozáskor
Kalciumnitrát0,4-0,6
fejesedés alattMórasol 17-9-29+1MgO+ME0,5-0,60,1-0,12szükség szerint

A fejesedés alatt a jégsaláták kálium arányát növelni kell és magasabb EC értéket célszerű alkalmazni.

Lombtrágyázás

A tápanyagellátás fontos kiegészítése a komplett lombtrágyás kezelés. A nagy lombfelület és folyamatos növényvédelmi kezelés a lombtrágyázás hatékony alkalmazását teszi lehetővé.

A hiánybetegségek megelőzése és lomberősítésre kiválóan alkalmas a komplett Mórasol lombtrágya program, melynek kiegészítésére a gyakorlatban már jól bevált, stimuláló Smaragd Extra kezelések starter és ellenállóságot fokozó hatása alkalmazható. A növényvédelmi kezelések hatását is fokozó speciális foszfor hatóanyag komplett hatása a termesztés biztonságának fontos eleme. Kezeléseket a gyökeresedés után legalább 2-3-szor javasolt, 10 naponkénti ismétléssel.

Fejes saláta termesztés komplett lombtrágyázási programja 7-10 naponként

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
palántanevelés és kiültetésgyökeresedés és indulás segítéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6bioaktív kezelés
gyökeresedés alattSmaragd Turbó Gyökeresítő0,4-0,5sorkezeléssel
intenzív növekedés alattnövekedés serkentés kondíció növelésselSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6bioaktív kezelés
növekedés serkentéseMórasol 30-10-10+ME0,5-7komplett mikroelemes kezelés
levélszél barnulás megelőzéseSmaragd Turbó Kalcium0,5-0,7komplett kalcium, mikroelemes kezelés
sárgulás megelőzése, kezeléseSmaragd Extra Magnéziumos0,4-0,6bioaktív kezelés
intenzí növekedés alattbetegség védelem erősítéseSmaragd Extra Rezes0,4-0,6borús, párás időszakban kiemelten
fejesedés alattszállíthatóság javításaMórasol 23-7-23+ME0,7-1minőségjavítás, erősítés