Hajtatott étkezési paprika tápoldatos Rosier ellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

Az étkezési paprika termesztés Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A hajtatott paprika általános technológiája a legelterjedtebb fehér, kissé generatív fajták tápanyagellátását tartalmazza. A jelentősen eltérő növekedési típusok, illetve a piros étkezésre hasznosított fajták komplett ellátása eltérő, ezért azokra a külön kialakított technológiát célszerű alkalmazni.

A fehér étkezési paprika termesztés nagy fényigénye miatt egész évben nem hajtatható eredményesen. Magas vízigényét csak szakszerű, folyamatos öntözés elégíti ki, mert a gyökérzete túlöntözésre érzékeny . A hajtatott paprika fajták termés és vegetatív tömegének aránya 1:1 körül van, azaz minden kg növény 1 kg termés tömeget nevel, természetesen a különböző növekedési típusoknál eltérő az arány. Magas termésmennyiségük miatt nagy a tápanyag terhelés, nagy tápanyagigényt kell kielégítenünk.

Egyik meghatározó termesztési probléma a kalcium hiány megjelenése. Miután a talaj körülmények, szellőztetés, öntözés szakszerűséggel, kalcium ellátottsággal, éghajlati állapotokkal is összefügg a kalcium hiány kialakulása, egy nagyonn összetett feladatról van szó a megelőzéssel.

Ha hirtelen jön a jó idő, vagy a szellőztetés hiánya miatt is megjelennek a Ca hiánytünetei, mert a borús idő alatt a Ca felvétel, illetve szállítás gyakorlatilag áll, és nem képes a hirtelen jelentkező nagyobb igény ellátására. Ha bármely ok miatt rossz a kalcium ellátás, jelentős veszteséget okozó mennyiségben jelentkezik a csúcsszáradás.

A tápanyagigényt több szakirodalmi anyag alapján tervezhetjük, ellenőrizhetjük. Az ellátottság természetesen minden tervezés alapja.

Fólia és üvegalatti paprikatermesztés tápanyagigényének kalkulálása (BALÁZS, 2000)

Nitrogén hatóanyag adagolás (kg)

Ellátottság

A talaj humusztartalma (%)

gyenge

közepes

igen jó

Középkötött talaj

1,80–2,30

2,30–3,00

3,00–4,00

4,00 felett

Lazább talaj

1,40–1,80

1,80–2,40

2,40–3,50

3,50 felett

Nitrogénigény 1 t terméshez

4,7

4,3

3,5

3,2

120 t/ha termésátlaghoz (kg/ha)

564

516

420

384

Foszforhatóanyag adagolás (kg)

Ellátottság

A talaj P2O5-tartalma (ppm)

gyenge

közepes

igen jó

40–70

70–120

120–200

200 felett

P2O5-igény 1 t terméshez

5,2

3,7

2,0

1,1

120 t/ha termésátlaghoz (kg/ha)

624

444

240

132

Kálium hatóanyag adagolás (kg)

Ellátottság

A talaj K2O-tartalma (ppm)

gyenge

közepes

igen jó

Középkötött talaj

110–180

180–280

280–380

380 felett

Lazább talaj

90–140

140–230

230–330

330 felett

K2O-igény 1 t terméshez

8,1

7,2

4,5

2,1

120 t/ha termésátlaghoz (kg/ha)

972

864

540

252

A hajtatott paprika nagy víz és tápanyag igénye, viszonylag sekély gyökérzete és érzékenysége, a fehér fajták termesztési igénye jól ismert a kertészek körében.

Induláskor a jó foszfor és nitrogén ellátás a gyökeresedést, a virágképződést, a megfelelő növekedést és a korai virágzást biztosítja. Az első bogyók kötése utáni jó ellátással a túlterhelést előzzük meg. Biztosítjuk a növekedés-termésképzés egyensúlyát, a kalcium hiánytünetek kialakulását.

A tápanyagellátásban a növekedésben eltérő típusú fajtákat kell különbözőképpen kezelnünk. A vegetatív típusok a nitrogén túladagolására és a túlöntözésre érzékenyebbek. A vegetatív túlsúly minden esetben nagy terméskieséssel, minőségromlással, növényvédelmi problémákkal jár ezeknél a fajtáknál. A generatív típusok a túlterhelésre, magas EC-re és az elégtelen öntözésre érzékenyebbek. A termesztésben lévő fajtáknál nagyon eltérő igényűek lehetnek. Ezért a rutinszerű ellátás kellemetlen következményekkel járhat. A tápanyagszükségletet a hozamok, ellátottság és a hajtatott paprika tápanyagfelvétele alapján határozzuk meg.

A kalcium ellátás a paprikatermesztésben napjaink leggyakrabban előforduló problémája. A kalcium elsősorban a levélben felhalmozódó elem, de hiánya a bogyó csúcsrothadását - csúcsszáradását okozza. A növényekben legnehezebben mozgó elem, ugyanakkor nem mobilizálható, hiányának hatása gyorsan jelentkezik. Tüneteit gyakran erősítik a tápanyag ellátás és az öntözés hibái, így kalciumhiány kialakulásának okai a termesztés során elkövetett technológiai hibákra vezethető vissza. A növényeknél már a kiültetéstől elszenvedett stressz, szellőztetési, túlöntözési, tápanyag ellátási hiba a gyökérműködés és tápanyag forgalom gátlását okozza, ami segíti a hiánybetegség kialakulását. A csúcsszáradás tünete mindig a bogyó bibe felőli végén már az egészen kisméretű bogyón jelentkezhet. Világos, majd barnuló, beszáradó nagy foltok alakulnak ki.

A kalciumhiány megelőzésében kiemelkedő szerepe van tehát a megfelelő öntözésnek, szellőztetésnek, a jó Ca ellátásnak. A paprika a gyökeresedés végétől az első néhány kötés megjelenéséig legérzékenyebb a kalciumhiányra. A jelentős terméskiesés megelőzésének sikere csak a termesztő közeg, termesztési körülmények tulajdonságainak beállításával, és a jó ellátás együttes alkalmazásával érhető el. Tehát a mésztrágyázás, vagy a magas kalcium tartalom önmagában még nem elegendő.

Alaptrágyázás

A fehér fajták számára alaptrágyázáskor, szerves trágyázott talajon az EC 1,5-1,8 értékig felel meg, hegyes erős fajták esetén, főleg kötöttebb talajon az EC 1,8-2,0 értékig megfelelő. Különösen homok és tőzeggel javított talajon az EC 0,3-0,5 mS/cm, ami intenzív tápoldatozáshoz megfelelő. Ne törekedjünk az alacsonyabb EC érték emelésére, ha az nem különösen nagy tápanyag hiány miatt van, hiszen az a paprika számára a folyamatos ellátás kedvezőbb.

Ezt figyelembe véve alaptrágyaként normál és alacsony sótartalmú 10-12 g/m2 N, 10-16 g/m2 P2O5 és 20-30 g/m2 K2O hatóanyag adható ki egy tápanyaggal közepesen ellátott talajon.

Általában jellemző, hogy a fehér paprikák sóérzékenysége nagyobb a hegyes erős fajtákénál, de ezt a különbséget a gyakorlatban nem vesszük figyelembe. Jelentősége inkább abban van, hogy a kisebb pontatlanságokat, hibákat a hegyes erős fajták esetleg jobban elviselik, míg a fehérek hamarabb megsínylik.

Hajtatott étkezési paprika alaptrágyázása tápoldatos termesztésben

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (kg/m2)MűtrágyaDózis (dkg/m2)Megjegyzés
ültetés előtt6-10Mórafert 12-12-17+2MgO+ME10-12laza talajközépmély bedolgozás
Mórafert 5-12-24+3MgO+ME10-12kötöttebb talaj középmély bedolgozás
15-20Mórafert 5-12-24+3MgO+ME5-6középmély bedolgozás

Az alaptrágyázási adagoknál az alacsony sótartalmú, 0,5-0,7 EC és szerves anyagban ellátott talajokon a nagyobb Rosafert adagok, 15-20 dkg/m2 jobb eredményt adhatnak.

Tápoldatozás

Az állomány tápoldatozása az ültetés beöntözésével kezdődjön. Kiültetés után a kiültetés foszfor gazdag beöntözése segíti a gyökeresedést, virágképződést. Virágzásig a koraiságot meghatározó jó N ellátást, és kell biztosítani. Megfelelő alaptrágyázás esetén az a Rosasol 15-30-15 kezelés javasolt. Termésképzés idején: a vegetatív-generatív egyensúly biztosítása a feladat, megfelelő tápelem arányokkal. A legtöbb tápanyagot ebben a fejlődési időszakban igénylik a növények. Az EC hetenkénti ellenőrzésével a tápanyag hiány, vagy felhalmozódás megelőzhető, mert 0,3-0,4 EC változásnál a töménységet a változásnak megfelelően korrigáljuk.

A tenyészidőszak végén csökken a tápanyagigény és a tápoldatozást a felszámolás, az utolsó szedés előtt általában 2 héttel befejezhetjük. Szükség esetén ebben az időszakban már tiszta vízzel öntözhetünk.

Hajtatott étkezési paprika komplett tápoldatozása, három tápoldatos rendszerrel

Összetétel

Fejlődési fázisok

Virágzástól

EC=1,8-2,5

2. kötéstől-szedésig

EC=1,5-2,2

Szedés alatt

EC= 1,8-2,2

A-tápoldat (heti 3x)

kg/1000 liter vízbe

Kalcium-nitrát

0,7

0,5

0,6

Kálium-nitrát

0,4

0,6

0,6

Salétromsav

2 dl

2 dl

2 dl

B-tápoldat (heti 3x)

kg/1000 liter vízbe

Rosasol 17-9-29

0,75

0,65

0,75

Kálium- nitrát

0,3

0,35

0,25

Keserűsó

0,2

0,15

0,15

Salétromsav

2 dl

2 dl

2 dl

C-tápoldat (heti 1x)

dl/1000 liter vízbe

Salétromsav

2 dl

2 dl

2 dl

Az A és B tápoldatot váltakozva, vagy kettős adagolással folyamatosan juttatjuk ki. Savazás csak indokolt mennyiséggel történjen

A talaj 1:2 vizes kivonat EC–értékei és a javasolt tápoldat EC értékek szedés ideje alatt

Tápoldat korrekció a talaj 1:2 vizes kivonat EC alapján

0,4-0,5 → 2,2-2,4

0,8 – 0,9 → 1,8-2,2

0,5-0,6 → 2,0-2,2

0,9-1,0 → 1,6-1,8

0,6-0,8 → 2,0-2,2

1,0-1,1 → 1,5-1,7

A tápoldat értékeit a naptári időszakhoz is állítani kell a besugárzás értékeinek jelentős különbsége miatt. A vizes kivonattal mért 0,8-0,9 talaj EC-nél a táblázatban is szereplő, általánosan optimális 1,8-2,2 értéket úgy kell korrigálni, hogy nyáron kissé alacsonyabb, 1,8-2,0 EC, kora tavasszal, illetve ősszel kissé magasabb, 2,0-2,3 legyen a tápoldat EC értéke.

Rövid kultúrában (II-VII hónap) összesen 50-60 dkg/m2, hosszú kultúrában összesen (II-XI hónap) 70-90 dkg/m2 műtrágyával kell számolni.

Hajtatott étkezési paprika heti tápoldatozásának tájékoztató adatai; a szezon átlagos időjárásánál

Hónap

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Összes víz; l/m2/hét

10

15

25

35

42

50

50

42

28

21

14

10

Tápoldat; l/m2/hét

10

10

20

25

25

30

30

25

20

15

10

10

Műtrágya; dkg/m2/hét

1,5

1,7

2,5

3,0

3,0

3,5

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,5

Lombtrágyázás

Az intenzív termesztés során gyakran előforduló a tápanyagellátási zavarok megelőzésére, kezelésére a komplett lombtrágyázás kiválóan alkalmas. A Rosasol speciális lombtrágyák emelt mikroelem tartalommal segítik a növények zavartalan fejlődését

Célirányos kezelések:

  • Az első kötések „megfogására”, kötődés javítására a virágzás kezdettől kétszer ismételt bóros Smaragd Turbó Kötődésjavító, korábban Rheobor kalcium-borát kezelés ajánlott,
  • Általános gyökérserkentésre, erősítésre Smaragd Extra Zn/Mn, ami korábban Fosfitex Zn/Mn névvel volt, vagy a Smaragd Turbó Gyökeresítő, korábban Gyökér lombtrágya oldat, illetve kondicionálásra és betegség megelőzésre a Rosasol komplex és Smaragd Extra Zn/Mn stimuláló kezelések a lombtrágya programba illesztve.
  • Gyökérvesztéssel járó kezelési hibák regenerálására a gyökérképződés serkentésére a magas foszfortartalmú Smaragd Extra Zn/Mn oldat kezelése javasolt.

Étkezési paprika termesztés komplett lombtrágyázása, a növényvédelemmel egy menetben, 7-10 naponként

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
kiültetés utánStarter kezelésSmaragd Turbó Gyökeresítő0,3-0,5kalciumos starter kezelés
gyökeresedés alattsárgulás megelőzésMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7komplett mikroelemes kezelés
virágzás kezdetétőlkötődés javításaSmaragd Turbó Kötődésjavító0,4-0,6kalcium-bór kezelés
intenzív növekedéskondíció javítás, betegség megelőzés, regenerálódásSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6bioaktív kezelés
intenzív növekedés alattnövekedés serkentés, kalciumhiány megelőzésSmaragd Turbó Kalcium0,5-0,7komplett mikroelemes
intenzív növekekdés alattnövekedés serkentésMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7

A permetlé készítésénél a Rosasol és egyéb lombtrágyákat mindig utoljára és feloldva keverjük be, és keverési próba elvégzését minden új összeállításnál javasoljuk.