Karalábé szabadföldi szilárd Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A karalábé termesztés Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

Az alábbiakban egy hagyományosnak nevezhető, kiegészítő öntözéssel termesztett karalábé termesztésre javasolt technológia szerepel. A tervezhető hozamokat gazdaságos, de biztonságos ellátását minimális szilárd kijuttatású kezeléssel oldja meg. A komplett ellátás a teljes tápanyagszükséglet folyamatosan hozzáférhető elemeit biztosítja.

Karalábé termés, vagy hozamközpontú műtrágya szükséglete intenzív technológiában; kg/ha hatóanyag (3 RP System program, 2009)

Káposztaféle

termés; t/ha*

N

P2 O5

K2O

NPK

Karalábé korai

15

89

40

115

244

21

103

47

136

286

27

110

50

146

306

Karalábé középkorai

15

92

48

120

260

24

116

60

153

329

32

126

65

168

359

Karalábé kései

20

113

52

144

309

30

140

66

178

384

45

161

76

203

440

* Megjegyzés: Magas hozamokat feltételezve, ahol a terméskülönbségek tenyészidő és termőképességből adódnak.

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

A hagyományosnak nevezhető, kiegészítő öntözéssel termesztett karalábéra a szilárd kijuttatású, intenzív termesztésben padig tápoldatos kezelés javasolt. A tervezhető hozamokat gazdaságos, de biztonságos ellátását minimális kezeléssel oldja meg a szilárd kijuttatású technológia, míg a tápoldatozással a legjobban irányított folyamatos ellátást valósítjuk meg.

Karalábé termés, vagy hozamközpontú műtrágya szükséglete intenzív technológiában átlago körülmények között; kg/ha hatóanyag (3RPSystem program, 2009)

Káposztaféle

termés; t/ha*

N

P2 O5

K2O

NPK

Karalábé korai

15

89

40

115

244

21

103

47

136

286

27

110

50

146

306

Karalábé középkorai

15

92

48

120

260

24

116

60

153

329

32

126

65

168

359

Karalábé kései

20

113

52

144

309

30

140

66

178

384

45

161

76

203

440

* Megjegyzés: Magas hozamokat feltételezve, ahol a terméskülönbségek tenyészidő és termőképességből adódnak.

Tápanyagok mély bedolgozásra, csak kiugróan erős tápelem hiányt pótló kiegészítő műtrágyák, illetve szerves trágyák esetében van szükség. A mikroelemes Rosafert komplexek kijuttatása mélyebb bedolgozással főkéntáltalánosan tápanyag hiányos, kötöttebb talajokon, és a hosszabb tenyészidejű fajtáknál indokolt. A korai kiültetésű állománynál késő őszi bedolgozás végezhető, de lazább talajokon a kora tavaszi műtrágyázást javasoljuk, miután ezek a komplexek azonnal oldódni kezdenek a talajnedvességgel. Intenzív termesztésben az alaptrágyázás tápanyag szükségletét meg kell osztani az alap és starter kijuttatás között.

A palántáknak a sekély gyökerezés miatt a legfeljebb 15-20 cm-re bedolgozott starter biztosít jó ellátást, míg a mélyebben bedolgozott tápanyag csak a későbbi időszakban hasznosul. A startert ezért csak sekélyen, a felső gyökérzónában használjuk. A mikroelemes indítás fontossága alapvető. A tenyészidő első fele meghatározó ugyanis a mikroelem felvételben.

Az alap és indítótrágyázásnál kezdődhet a tápanyag megosztás, és a közepes ellátottsághoz igazítva dönthetünk a megfelelő ennyiségről. A talajvizsgálati eredmények alapján szükség lehet más összetételű alaptrágya beillesztésére, ami nem okoz gondot. Sőt a komplex alaptrágyák megfelelő keveréke is alkalmazható megfelelő arányok kialakításával.

Karalábé termesztés alap és startertrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)Termésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ösz-kora tavasz0-3020-30Mórafert 12-12-17+2MgO+ME400-500alapműveléssel
30-50Mórafert 5-12-24+3MgO+ME400-500lapműveléssel
ültetés előtt25-30Mórafert 12-12-17+2MgO+ME150-200sekélyen bedolgozva

Kalciumot pótló mésztrágyázást szükség szerint el kell végezni.

Fejtrágyázás

A javaslat szerint alaptrágyázott talajon a fejtrágyázást az öntözéshez igazítva végezzük el. Optimális eljárás az, ha a műtrágyát sekély talajműveléssel bedolgozzuk, majd ez után következik az intenzív öntözés. A laza talajokon a hosszú tenyészidejű fajtáknál az intenzív növekedés alatt kisebb adagú osztott kezeléseket célszerű végezni. Kötött talajon a nagyobb adagú, kisebb számú kezelés alkalmazandó.

Karalábé teremsztés fejtrágyázása intenzíven öntözött termesztésben

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
gyökeresedés után25-30Ammónium-nitrát200-300
gumóképzés kezdeténMórafert 18-6-5+4MgO200-250öntözés előtt, lehetőség szerint sekélyen bedolgozva

Gumóképzéskor csak a hosszabb tenyészidejű fajtákat kezeljük.

Lombtrágyázás

A káposztafélék mindegyike, így a karalábé is hálás lombtrágyázás szempontjából, megfelelő tapadású kezeléssel, a nagy levélfelülete miatt. A növényvédelmi munkákkal egy menetben mikroelemes lombtrágyázást is végezzünk. A Rosasol mikroelemes műtrágya családdal a teljes tenyészidőszakban hatékonyan megoldható a mikroelemes lombtrágyázás tápanyag kiegészítés.

A Smaragd Extra, korábban Fosfitex folyékony műtrágyák segítenek a növények ellenálló képességének növelésében, javítják a kondíciót, közvetlenül is kimagasló hatással vannak a gombaölő szerek hatékonyságának emelésében, ezzel aktívan segítenek a gombabetegségek leküzdésében is. A tápanyag ellátás és a kondíció javítással két hatás egy kezeléssel.

Karalábé termesztés komplett lombtrágyázási programja

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
kiültetés utángyökeresedés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6bioaktív kezelés
Smaragd Turbó Gyökeresítő0,4-0,6célszerű sorkezeléssel
sárgulás megelőzéseMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7komplett mikroelemes kezelés
intenzív növekedés alattbetegségek megelőzéseSmaragd Extra Rezes0,5-0,6bioaktív kezelés
növekedés és gumóképződés alattnövekedés serkentéseMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7komplett mikroelemes kezelés
gumóképződés alattminőség javításaMórasol 3-5-400,7-1minőségjavító

A permetező szerek előkészítésénél a Rosasol és egyéb műtrágyákat mindig utoljára és feloldva keverjük be. Keverési próba elvégzése minden új összetétel készítése esetén szükséges.