Karfiol szabadföldi szilárd Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A karfiol Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

Karfiol a rózsaképzéskor a legigényesebb. Ez az időszak a tavaszi termesztésben nagyon rövid. A 6 cm-es rózsa 6-8 nap alatt fejlődik ki. Ugyanez az őszi termesztésben 12-15 nap. A jó víz- és tápanyagellátás erre az időszakra meghatározó, utólagos beavatkozásra a rövid idő miatt a karfiolnál nincsen lehetőség. A tápanyagfelvételére egyébként jellemző, hogy a tenyészidőszak első felében intenzívebb, és ez a starterkezelés fontosságát is kiemeli. A stressz érzékenységet szemlélteti a levelek sokkal magasabb ABS tartalma a normál vízellátásúhoz viszonyítva.

A káposztafélékre jellemző, hogy a kiültetés utáni foszforigényük nagy. A jó ellátás különösen a korai, hideg talajon történt kiültetések esetén fontos. A sekély gyökérzet miatt sokkal eredményesebb a startertrágyázás, a folyamatos fejtrágyázás és az egyenletes öntözés.

A mikroelem hiányokra általában érzékenyek, különösen a bór, molibdén, mangán hiányára.

Karfiol és karalábé tápanyagfelvétele és mikroelem igényének összhasonlítása szabadföldön

Káposztafée

Tápanyagigény

kg/t terméshez

Mikroelem igény

N

P2O5

K2O

N/K

B

Mo

S

Ca

Karalábé

5,0

4,0

8,0

1:1,6

+

+

+

+

Karfiol

4,0

1,6

5,0

1:1,3

+

+

+

 

Karfiol tervezhető hozama öntözött hagyományos szabadföldi termesztésben

 

Növény

Fajtacsoport

tenyészideje

Tervezhető hozam; t/ha,

ha a talaj termőképessége

alacsony

közepes

magas

Karfiol

Rövid

14-15

15-17

20<

Hosszú

22-24

24-26

30<

Túl kötött és túl laza talajokon az alacsony, középkötött, magas humusztartalmú talajon a magas termőképesség vehető figyelembe.

Karfiol tápanyagszükséglete szabadföldön, hagyományos termesztésben fajlagos igény alapján

Növényfaj

Termésszint

Szükséges hatóanyag; kg/ha

t/ha

N

P2O5

K2O

MgO

Karfiol

14-20

85

64

110

9

20-30

125

95

163

13

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

Az alaptrágya bedolgozása legfeljebb közepesen mély legyen az alacsony gyökerezés miatt. A kijuttatást az ültetés előkészítésekor, megfelelően nedves talajállapotban célszerű elvégezni. Az alaptrágyázáskor juttatható ki a szükséges tápanyagpótló mésztrágya is.

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)Termésszint ()MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
kiültetés előtt30-5020-30Mórafert 12-12-17+2MgO+ME400-600

Fejtrágyázás

A rövid tenyészidejű fajtáknál egy kezelést kell ütemezni a gyökeresedés után, a rózsaképződés kezdetéig. A hosszabb tenyészidejű, tárolásra, ipari alapanyagnak felhasznált állományban a minőségjavító kezelés jelentősége nagy. 

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
gyökeresedés utánKalciumnitrát200-300friss fogyasztású
rózsképződés kezedete utánMórafert 18-6-5+4MgO150-300hosszú tenyészidős, tárolási

Lombtrágyázás

A rövid tenyészidő esetén a lombtrágya szerepe még nagyobb lehet a szokásosnál is, hiszen kisebb az egyéb beavatkozások lehetősége. A komplett Rosasol kezelések a mikroelem hiányok megelőzésében is jelentősek a tápanyag kiegészítésen túl.

A bioaktív Smaragd Extra, korábban Fosfitex kezelések a növényvédelem hatékonyságának javításával sokkal többet jelentenek tisztán tápanyag kiegészítésnél.

Karfiol komplett lombtrágyázási programja

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
gyökeresedés alattstarter lombtrágyaSmaragd Turbó Gyökeresítő0,6-0,8célszerű sorkezeléssel
betegség megelőzés, gyökérserkentésSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6bioaktív kezelés
inintenzív növekedés alattnövekedés serkentés, mikroelem pótlásMórasol 30-10-10+ME0,7-1komplett emelt mikroelemes kezelés
nintenzív növekedés alattbór és kalciumhiány megelőzésSmaragd Turbó Kötődésjavító0,4-0,6kalcium-borát kezelés
intenzív növekedés alattbetegség megelőzés, kondició javításSmaragd Extra Rezes0,4-0,6bioaktív kezelés