Körte komplett Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A körte Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

Technológiáinkban elsősorban a hosszabb tenyészidejű őszi betakarítású kultúrákról van szó. Ezek a kezelések természetesen jól igazíthatók a nyári betakarítású körte biológiájához is. Valamivel alacsonyabb tápanyag igényüket figyelembe véve jój adaptálható a technológia, hiszen a tápanyagigény és fenológiai fázisok kapcsolata hasonló..

A körte tápanyag igénye az almáéhoz hasonló. 1 tonna terméssel felvett tápelemek mennyisége 1,2 kg nitrogén, 0,4 kg foszfor, 2,0-2,5 kg kálium, 2,5 kg kalcium és 0,8 kg magnézium hatóanyag. A termesztés során 30-40 tonna termésszinthez közepes ellátottságú talajon 160-200 kg N, 60-90 kg P2O5 és 250 kg K2O műtrágya hatóanyaggal kell számolni hektáronként. Közismert az egyes fajok mikroelem érzékenysége, elsősorban vas, bór, mangán és cink hiányára. A tápanyag igényt a meghatározó termésmennyiségen túl a fa növekedésére is biztosítanunk kell.

A tápanyagfelvétel legigényesebb és legérzékenyebb szakasza június közepe - július vége között van, mely a termésnövekedés, hajtásnövekedés és rügydifferenciálódás ideje. Fontos figyelembe venni, hogy a tenyészidő első felének jó ellátása elsősorban az adott év eredményére, míg a nyári ellátottság kisebb mértékben a termés minőségére, de főként már a következő év termésére van hatással. Ebben a termőrügyek differenciálódása, a vesszők és rügyek fagyérzékenysége a legfontosabbak.

Közismert az álmás gyümölcsök kihagyó év jelensége, ami rossz tápanyagellátásnál még gyakran előfordul. Azaz, ha a nagy termés elvonja a fától a tápanyagot, a hajtásnövekedés visszaesik, a rügydifferenciálódás zavara miatt a következő évre kevés termőrügy képződik. A kihagyó évben erősebb hajtásnövekedés és termőrügy berakodás történik, tehát ismét jó év várható. Az augusztusi N pótlás fontos a fagytűrő képesség javítására szolgál, de a túladagolás káros, mert lassítja a vesszők beérését.

A körte tápanyag felvételének adatai az almáéhoz hasonlóan jó tájékoztatást adnak a tápanyagellátás tervezéséhez.

A levélanalízis a tápelem felvétel sajátosságait, a növény tápanyag ellátottságát is tükrözi. A jókor és jól gyűjtött minták elemzésének eredményei segítenek a tápanyag korrekciók alkalmazásában is. Fontos, hogy az alacsony levél ellátottság a tápanyag felvétel zavarából, például antagonizmusból is adódhat, tehát több tényezőt is vizsgálni kell.

Termőkorú körte ültetvény (28 t/ha) tápanyagkivonása 1 t gyümölcsre vetítve; kg/t, (Fialla, cit. BOULAY, 1992)

Megnevezés

N

P2O5

K2O

MgO

1 t körte gyümölcs

0,56

0,16

1,59

0,2

fanövedék

0,28

0,08

0,14

0,04

levél

1,4

0,24

1,0

0,5

nyesedék

0,4

0,08

0,18

0,04

teljes kivonás

2,64

0,56

2,91

0,78

Végleges kivonás

0,84

0,24

1,73

0,24

Kedvező tápelem tartalom a levélben almával összevetve; N-Mg: sza %, Fe-B: mg/kg, (Irodalmi adatok alapján)

Növény

N

P

K

Ca

Mg

Fe

Mn

Zn

Cu

B

Körte

2,2

0,23

1,4

1,4

0,4

> 40

> 30

15-20

5-20

20-50

Alma

2,3

0,16

1,3

1,5

0,33

100-300

50-200

25-50

5-20

25-50

A körteültetvények éves N-igényét befolyásoló tényezők; kg/ha (SCUDELLARI 1991., cit. MARANGONI és COBIANCHI, 1993)

Az alany növekedési erélye

Füvesített talaj

Mechanikai talajművelés

homok

középkötött

agyag

homok

középkötött

agyag

Mérsékelt és közepes

100–80

60

50

100

80

60

Erős

70

60–50

50

80

60–70

60

A kijuttatott nitrogénmennyiség hatása a levél- és gyümölcstömegre, a gyümölcs oldható szárazanyag-tartalmára és a körtebolha által okozott kár mértékére, (Raese és Staiff, 1989., cit. Marangoni és Cobianchi, 1993)

A N ellátás, ellátottság

Nitrogén kg/ha

Levéltömeg, mg

Gyümölcstömeg, g

A gyümölcsök oldható szárazanyagtartalma, %

A gyümölcsök szennyeződése korompenésszel*

Karbamid

alacsony

közepes

magas

 

30

95

190

 

607

635

659

 

191

192

193

 

12,2

11,9

11,7

 

2,1

2,8

3,0

Kalcium-nitrát

közepes

magas

 

 

95

190

 

 

657

671

 

 

204

195

 

 

12,2

11,9

 

 

2,6

2,8

*Megjegyzés: A korompenésszel szennyezettség foka jelzi a kártétel nagyságát
0 = a gyümölcsökön nincs korompenész
5 = a gyümölcs teljesen szennyezett korompenésszel

Nitrogén jelentősége, hogy a körte általában igényes a jó nitrogén ellátásra. Nitrogén túladagolás esetén azonban gyümölcsrúgás, rossz színeződés, különösen a piros fedőszínnél. A kalcium forgalmának zavara miatt rosszabb tárolhatóság figyelhető meg. Megnövekszik a vízhajtásképződés és növekszenek a növényvédelmi problémák, romlik a télállóság.

Kálium jelentősége a körténél is kiemelhetően az, hogy a gyümölcs minőségét befolyásolja.

Kalcium jelentősége a sejtfalak és a gyökér normális növekedéséhez nélkülözhetetlen. Javítja a tárolhatóságot és szerepe jelentős a minőség biztosításában is. Amíg a fiatal termésekben a sejtosztódás intenzív, kalcium hiánytünetei rendszerint nem jelentkeznek, mert a Ca-kötő helyek száma a sejtosztódással gyarapszik. Ha azonban a sejtosztódás befejeződik, a korábban akkumulált kalcium a tömeggyarapodás miatt „felhígul” a szabad kalcium jelentős része lekötődik.

Könnyű talajokon - ahol a kalcium kimosódása nagyobb- gipszezéssel és rendszeres kalcium tartalmú tápoldatozással, illetve lombtrágyázással csökkenteni tudjuk a hiánybetegségek veszélyét.

Bór jelentősége a hajtások növekedésében, a virágképzésben és kötődésben, valamint a termés minőségben is jelentős. Hiánya esetén a gyümölcshús magház körül „kövecsesedése” alakul ki, a gyümölcs torzult és foltos. A gyökérzet tápanyag, ion felvevő képessége is csökken.

Réz jelentősége a hajtások, virág és termésképzésben is nagy. A körtét is a rézhiány egyik jelzőnövényeként írják le.

Komplett tápanyagellátási technológiák

Egyszerű technológia: a közepes terméseredmény eléréséhez öntözetlen, hagyományos termesztés technológiában.

Öntözött technológia: esőszerűen rendszeresen öntözött intenzív termesztésben magas terméseredményhez.

Intenzív technológia: mikro szórófejjel, vagy csepegtetve öntözött termesztésben tápoldatos kijuttatással.

A Rosier korszerű fenntartó trágyázási javaslata a faállomány gyarapodását, a termésképzést szolgálja.

A Rosafert és mész alaptrágyázással az adott év termését befolyásoljuk. Megelőzzük, hogy tápanyaghiány esetén a növekedő gyümölcsök elvonják a tápanyagot a fejlődő vesszőktől, rügyektől és ez a rügydifferenciálódás zavarát okozza, aminek következménye a következő év gyenge termése.

A tenyészidőbeni tápanyag megosztásnak három fontos kérdése van. Első az intenzív hajtás és termésnövekedés, illetve a minőséget befolyásoló magasabb nitrogén, kalcium és mikroelem igény kielégítése. Második az éréskezdettől a termés minőségét alapvetően meghatározó kálium ellátás. Harmadik a fa őszi nitrogén ellátása, mely a rügydifferenciálódást és téli fagyállóságot befolyásolja kedvezően. Az emelt nitrogénes Rosafert 18-6-5 komplex, vagy Rosafert 15-5-20 komplex fejtrágyázás mindhárom kérdésben megoldást jelent.

A rossz tápanyag ellátás káros hatásai, az ültetvény ellenálló képességének romlása, a fák fogékonysága, aszály érzékenysége, a termés minőségének romlása, tárolási veszteségek, stb., amelyek gyakran csak a tápelemek rossz felvehetőségéből adódnak, lombtrágyázással jelentősen enyhíthetők.

A virágzáskori Rheobor kalcium-borát bóros komplex kezelések a jobb kötődést segítik elő, javítják a termés minőségét is, ezzel a termésbiztonságot és termésmennyiséget is növelik.

A Rosasol 30-10-10 lomtrágyázással a gyümölcs növekedés kezdetéig a mikroelemek kiegészítése, a kis gyümölcsök Ca-hiánya 2-3 Rosatop-Ca kezeléssel előzhető meg. A kálium túlsúlyos Rosasol 3-5-40 a termésszíneződést, annak minőségét, tárolhatóságát javítja. A gyakori és azonosított mikroelem hiányok gyógyítására a Rosier kelát mikroelem oldatok alkalmasak a komplex lombtrágyákkal együtt, vagy kombináltan, és növényvédelemmel egy menetben.

A nyár végi N adag az éves terheléstől és növekedéstől függ, de legfeljebb 30-50 kg/ha legyen, amit nitrogén túlsúlyos lombtrágyázással is kiegészíthetünk.

Alaptrágyázás

Az alaptrágyázás célja a tápanyag tartalékolás, mely a megnövekvő tápanyag felvétel esetére is szolgáltat elegendő tápelemet. Tápanyag korrekció, melyet a levél és talaj tápanyag-vizsgálati eredmények felhasználása alapján végzünk.

Adagja függ az előző év levél analízistől és a talajvizsgálati eredményétől, a relatív és tényleges hiány mértékétől, a talajtípustól – elsősorban a kötöttségtől, szerves anyag és mésztartalomtól, technológiától – a termesztés intenzitásától, öntözéstől, stb. (például öntözés nélkül adagja nagyobb).

Az alaptrágyázás ideje a tenyészidőn kívül késő ősszel vagy kora tavasszal. Az alaptrágyázás szerves trágyával és műtrágyával kiegészítve történjen legalább négy évenként, közben pedig az ellátottságnak megfelelő műtrágya bedolgozással történhet.

A kötött talajon célszerű mindig az őszi mélyműveléssel kijuttatni a tápanyagot. Homoktalajokon a tavaszi kijuttatás indokoltabb a veszteségek minél biztosabb elkerülése érdekében.

A hagyományos nagy térállású állományban a teljes felületre juttatjuk ki a tápanyagot, de az intenzív ültetvényekben már sorkezeléssel történjen az ellátás.

Körte alaptrágyázása közepesen ellátott középkötött talajon

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
tenyészidőn kívül20-30Mórafert 5-12-24+3MgO+ME200-500egyszerű technológia
25-30Mórafert 5-12-24+3MgO+ME200-300öntözött technológia
fakadás előtt sorraMórafert 12-12-17+2MgO+ME150-200
tenyészidőn kívül30-40Mórafert 5-12-24+3MgO+ME250-400intenzív technológia
fakdás előtt sorraMórafert 12-12-17+2MgO+ME200-300

Fejtrágyázás

Az eredményes fejtrágyázáshoz alapvető feltétel a jó vízellátás. Ennek hiányában a sekély bedolgozással történő kijuttatás sem elegendő a tápanyagnak a gyökerekhez jutásához, illetve annak felvételéhez. Kötött talajokon a tápelemek lassabb mozgása korlátozza a gyökérhez jutást, azért ritkább kezelésre, azon belül is inkább csak a jobban mozgó nitrogén pótlására van lehetőség, a tenyészidő első felében.

Öntözött, intenzív termő körteültetvény fejtrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
sziromhullás utánMórafert 18-6-5+4MgO250-350
Kalciumnitrát100-150
augusztus közepétőlAmmónium-nitrát100-150terhelés függvényében

Alaptrágyázás és ellátottság függvényében

Tápoldatozás

Tápoldatozással a szabályozott, igény szerinti és folyamatos tápanyag és vízellátás, illetve kiegészítő tápanyagkezelés valósítható meg. Intenzív ültetvényekben a kiemelkedő termés hozamok, illetve tárolásra megfelelő minőség előállítására alkalmas technológia.

Öntözött téli körte átlagos vízfogyasztása; mm-ben

Hónap

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

mm összesen

összes víz

15

60

105

135

135

60

510

öntözővíz mm/hónap

15

20

50

70

60

15

230 (150-250)

Téli körte intenzív ültetvény tápoldatozása alaptrágyázott területen

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Töménység (%)Megjegyzés
fakdáskor, fakdás utánMórasol 15-30-15+ME100-1500,1-0,12
sziromhullás utánMórasol 11-14-28+2MgO+ME150-2000,08-0,1
Kalciumnitrát100-150ellátottság szerint
gyümölcsfefjlődésMórasol 24-8-17+ME200-400
Kalciumnitrát100-300
augusztus közepétőlAmmónium-nitrát100-150terhelés függvényében

Az adagokat az öntözési jellemzők szerinti megosztással juttassuk ki.

Lombtrágyázás

A gyökérhez kijuttatott tápanyagok mellett szükség van a lombtrágyázásra is, különböző célok elérése érdekében.

Ilyenek például:

  • A tavaszi hideg talaj csökkentett aktivitása miatt a nitrogén és a foszfor és mikroelem ellátottság javítása, illetve a gyökéren keresztüli tápanyagfelvétel serkentése. (Rosasol 30-10-10)
  • A gyümölcskötődés javítása bórtartalmú komplexek segítségével. (Rheobor kalcium-borát)
  • A gyümölcs minőség javítása érdekében a kalciumtartalmú komplexekkel, a rendszeresen megjelenő mikroelem hiányok kelátokkal való kezelése. (Rosatop-Ca)
  • Hajtásnövekedés időszakában a magas nitrogén és cink pótlása, főleg magas foszfor tartalmú talajokon.
  • Érés időszakában a gyümölcs színeződését és az asszimiláták szállítását segítő magasabb kálium tartalom biztosítása (Rosasol 3-5-40).

Körte lombtrágyázása 7-10 naponként a növényvédelemmel egy menetben

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
virágzás kezdetétőlkötődés javításaSmaragd Turbó Kötődésjavító0,4-0,5kalcium-bór kezelés
virágzás utánsárgulás megelőzéseMórasol 30-10-10+ME0,4-0,7komplett mikroelemes kezelés
gyümölcsnövekedés alattminőségjavítás gyümölcsfejlődésSmaragd Turbó Kalcium0,6-0,7
intenzív növekedés alattnövekedés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,5bioaktív kezelés
Mórasol 30-10-10+ME0,6-0,9komplett mikroelemes kezelés
éréskezdettőlszín és ízjavítás, érésgyordsítás, mikroelem feltöltésMórasol 3-5-400,8-1minőségjavító kezelés

A permetlé készítésekor először a növényvédő szer, majd a Rosasol és egyéb lombtrágyát keverjük be. A keverési próba elvégzése szükséges.