Kukorica komplett tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A szemes és siló kukorica a tápanyagigényes növényekhez sorolható. Egy tonna terméshez, illetve a teljes növény fejlődéshez 20-28 kg N, 11-22 kg P2O5 és 18-26 kg K2O hatóanyagot igényel. Kalciumból átlagosan 8 kg CaO, magnéziumból pedig 6,5 kg MgO hatóanyagot igényel. Silókukorica tápanyagigénye hasonló megfelelő minőségű termés eléréséhez, a kálium mennyisége csökkenthető 20% körüli mennyiséggel.

A kukoricatermesztésben is az elsődleges, termést is meghatározó tápelem a nitrogén. Ugyanakkor káliumigényes, tehát rossz kálium ellátás jelentősen csökkenti a termés mennyiségét és rontja a minőségét is. Különösen a nagy terméseredményt célzó intenzív termesztésben nőtt meg az ellátásban a többi tápelem, főként a mikroelemek szerepe. A közismert cink hiány érzékenység mellet más mikroelemek is lehetnek limitáló tényezők, ezért a vizsgálatoknál ezekre is érdemes koncentrálni. Illetve az állományban jobban kell figyelni a várható hiánytünetek megelőzésére, jelentkezésére.

A tápanyagellátás az alaptrágyázásra épül, melyet középkötött és kötött talajokon még az őszi mélyműveléssel be kell dolgozni. Lazább talajokon, illetve öntözött termesztésben a tavaszi alaptrágyázás javasolható. Hatékony a vetéssel egy menetben a sorban elhelyezett starter trágya kijuttatása. A starter kezelés még a jó tápanyagellátás esetén is olyan indítást jelent, mely az állomány fejlődését érdemben meggyorsítja.

A fejtrágyázás takarmány kukoricában a megosztott nitrogén kezelésekkel történik. A hibrid és csemegekukoricánál a minőséget javító kezelések jelentősége nagyobb, ezért ott többször lehet szükség több tápelem kijuttatására.

A kiegészítő lombtrágyázás a technológia része és nagy segítséget jelent az állománynak. Elsősorban élettani hatása, a fontos mikroelemek pótlása és az időzítés lehtősége miatt jelentős.

Alaptrágyázás

A tápanyagszükséglet nagyobb részét alaptrágyaként juttatjuk ki a szemes és silókukorica termesztésben. A hagyományos ellátásban a foszfor és kálium szinte teljes mennyisége az alaptrágyázással kerül ki. A tápanyag szükségletet a termésszint és a talaj ellátottsága szerint tervezzük. A mély műveléssel ősszel, vagy laza talajon tavasszal bedolgozott tápanyag mennyisége 80-90 % a foszfor és kálium esetében.

Őszi alaptrágyázáskor a nitrogénnek csak legfeljebb harmadát érdemes kijuttatni a szármaradványok mennyiségének függvényében. Tavaszi alaptrágyázáskor a foszfor és kálium mélyre forgatása mellet is érdemes a nitrogént a magágykészítéskor sekélyebben bemunkálni.

A sorkezeléssel kijuttatott starter kezelés tápanyaga jelentősége intenzív termesztésben nagyobb. A célzott kezelés hatékonysága sokkal jobb az induláskor, mint a talaj ellátottság, vagy az alaptrágya, melyet csak hetekkel később ér majd el a fejlődő növény. Vetéssel egy menetben viszonylag jobban oldódó, magasabb foszfor tartalmú mikroelemes műtrágyát célszerű választani, mint például a mikrogranulátum MIcrophos MoZn starter, melyet a meglévő adagoló, mikrogranulátum szóró pontosan kijuttathat. A megosztott fejtrágyázással kijuttatott nitrogén a tenyészidőben kerül ki amikor a fejlődéshez, termésmennyiség alakulásához a legfontosabb.

Kukorica alaptrágyázása és fejtrágyázása középkötött, kötött talajon

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ősz7-10Mórafert 5-6-30+3MgO500-600
magágykészítéskorAmmónium-nitrát200-300
vetéssel egy menetbenMórafert 12-12-17+2MgO+ME150-200
40-60 cm állapotbaAmmónium-nitrát150-200

Fejtrágyázás

A kukorica nitrogénfelvétele a tenyészidő során viszonylag egyenletes, ezért a tenyészidő második felére csökkenő ellátás a terméseredményben már csökkentő tényező. A jó nitrogén ellátással a virágzás is korábban kezdődik, az állomány fejlődése dinamikusabb.

A fejtrágyázást elsősorban a nitrogén ellátás egyenletessé tétele, illetve időben megfelelő dinamikával történő kijuttatása jellemzi. Ezzel a környezetvédelmi szempontnak, a nitrogén veszteség csökkentésének is eleget teszünk, de a nitrogén ellátás hatékonyságának növekedésével a tápanyagellátás gazdaságossága is javul. Az első kritikus szakasz a 40 cm magasság körüli időszakban van. Megosztott kezelésnél a 70 cm körüli magasság a termésképződésre is hatással lévő második időpont a fejtrágyázásra. Természetesen az adagok megállapítása a talajtípustól, az öntözés lehetőségétől nagyban függ, hiszen a tápanyag mozgása a fejtrágyázás hatékonyságát illetően meghatározó. A szakszerű ellátás tehát sok szempont miatt követendő.

Lombtrágyázás

A kukorica lombtrágyázása az állománykezelő növényvédelmi munkák megjelenéséig csak elméleti lehetőség volt, a gyakorlatban minimális volt a kezet felület. A szükséges növényvédelmi kezelésekkel egy menetben történő lombtrágya kezeléseket az intenzív kukorica meghálálja.

A korai kezelések lehetősége is jelentős adott esetben. A magas foszfortartalmú, vagy/és cinket tartalmazó készítménnyel a starter hatás erősíthető, valamint a korai hiányok kezelése válik lehetővé. Több éves tapasztalataink nagyon jók a magas cink és foszfort tartalmazó Fosfitex Zn/Mn oldattal, melynek növényt erősítő aktív biológiai hatása hasonlóan jelentős.

A komplett kezelés, vagy mikroelem pótlás élettani hatása jelentős, amit a fejlődés lendülete, a termés menyiségének emelkedése bőven megtérít.

A takarmány kukorica lombtrágyázásánál elsősorban a nitrogén és mikroelemekből a cink lehetnek a legfontosabbak. Komplett lombtrágya választással az intenzív növekedést egy-két kezeléssel jelentősen segíthetjük. A Rosasol 30-10-10 a kukorica számára is ideális megoldás magas mikroelem tartalmával a növekedés serkentésére és hiány megelőzésre egyaránt.

Kukorica komplett lombtrágyázási programja

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
4-6 leveles korbanindulás serkentés foszforhiány megelőzésSmaragd Turbó Gyökeresítő0,7-1sorkezeléssel
6-10 levelesnövekedés serkentés, cinkhiány megelőzésSmaragd Extra Zn/Mn0,6-0,8bioaktív kezelés
6-10cinkhiány megelőzésMórasol 30-10-10+ME0,8-1komplett mikroelemes kezelés
virágzás előtttermésnövelésMórasol 30-10-10+ME0,8-1
kötődés utánminőségjavításMórasol 11-14-28+2MgO+ME0,8-1vetőmag kukoricában