Meggy komplett Rosier fenntartó trágyázása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A meggy Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A két hasonló csonthéjas, cseresznye és meggy közül a meggy jelentősége nőtt meg az utóbbi időben. 13.000 ha körüli területével a második az árutermelő gyümölcsösök között. Több termőtájon történtek nagyarányú telepítések, ahol a fiatal ültetvények aránya kiemelkedő. Nagyobb, mint fele terület 10 év körüli, de a termesztés intenzitása nincs arányban a megújulással. Sem a fajtaszerkezet, sem a művelésmód lényegesen nem változott.

Eltérő környezeti igényű két gyümölcsfaj tápanyagigény tekintetében hasonló. A tápanyagfelvétel fő időszaka a többi gyümölcsfajénál általában rövidebb. Az alaptrágyázás után a starter tápoldat, vagy fejtrágya jelentősége nagyobb a rövidebb, de intenzívebb terhelés miatt. Június végéig megtörténik a gyümölcsök kifejlődése, érése, valamint a rügydifferenciálódás is. A nyári időszak víz, csapadék és tápanyagellátása a fák kondíciójának megtartása, a fagytűrés, télállóság miatt azonban fontos.

A fenntartó trágyázás az évenkénti fa, lomb, gyökér és termésképzés szükségletét fedező irányított tápanyagellátást jelenti.

Intenzív meggy technológiában a termés mennyiségének, minőségének és a termés biztonságának meghatározói a komplex tápanyag-utánpótlás és szükség szerinti öntözés, mely technológiai elemekre különös figyelemmel kell lenni:

Általánosan jellemző klór érzékenységük miatt a kálium feltöltő és fenntartó trágyázáskor is szulfát alapú műtrágyát kell használni

A kritikus víz és tápanyagigény adott fajra jellemző, ezért a jó időzítés a minőség miatt is fontos.

A szüret utáni tápanyagellátás a következő év termését alapozza meg. A gyümölcsfákra jellemző tartalékolás különösen a bőtermő, nagy terhelésű évben évben csökkenhet le annyira, hogy a következő évben lényegesen csökken a termés mennyisége.

A gyökérzóna felső 40 cm-es rétegének tápanyagvizsgálatára minden évben szükség van a tápanyag összetétel és tápanyag ellátottság ismeretéhez. A fenntartó, éves trágyázás adagjának korrekcióját a levélanalízis értékek ismerete is segíti, amit a tápanyag korrekcióhoz tudunk felhasználni.

A környezeti tényezők az ültetvények esetén lényegesen eltérnek. A korszerű, sűrűtelepítésű, ültetvényekben öntözésnek és a tápanyag utánpótlásnak is intenzívnek kell lennie, mint akár szabadföldi zöldség-termesztésben. Azaz, az okszerű és folyamatos ellátásara törekedve növényeinket nem csak NPK, hanem teljes tápelem sorral, makro- és mikroelemekkel is trágyázni kell. Így a Rosier programmal biztosíthatjuk a gyümölcseinknek harmonikus és teljes értékű tápanyagellátását.

Tápelemek felvétele és táplálkozási zavarok

A nitrogén a meggy esetében is meghatározó elem. A fák igénye az intenzív növekedés és gyümölcsfejlődés idején a legnagyobb. A tartalék a későbbi időpontban felvett tápanyagokból képződik. Ennek a következő év termésére van döntő hatása. A gyenge ellátottság és kevés tartalék a rügydifferenciálódást, a gyümölcsök kötődését akadályozza, erős gyümölcshullást okoz. A jó ellátottság a növény egész fejlődésére kedvezően hat. A meggy a nitrogénre igényesebb.

A foszfor a meggy generatív szerveinek zavartalan működése szempontjából meghatározó elem. Felvétele a vegetáció kezdetén, az új szervek képződésekor intenzív. A jó ellátottság javítja a fagyállóságot. Az egyenletes ellátás az egész növény növekedéséhez, fejlődéséhez szükséges.

A kálium a meggy esetében is a legnagyobb mennyiségben felvett tápelem. A vízháztartásban betöltött szerepét hangsúlyozni kell. A fagyellenállóság javítása ugyancsak kiemelendő, de a betegségekkel szembeni ellenálló képességet is növeli. A termés minőségének meghatározója, de hiányakor a hozam is jelentősen csökken. Felvétele folyamatos, a gyümölcs intenzív növekedésének idejéig egyenletesen emelkedik. Kálium iránt igényesebb a cseresznyénél.

A kalcium az általános élettani szerepén túl a szállíthatóságot, pultállóságot befolyásolja jelentősen.

Meggy táplálkozási zavarainak összefoglalása

N-hiány

 • levelek kisebbek, keskenyek, halványzöldek, majd vöröses színűek és lehullnak
 • kevés a termőrügy, gyenge a virágzás
 • termése kisebb, élénkebb világos színű

N-túladagolás

 • rossz szín és rosszabb termés íz, fogékony, gyengébb növény fagyérzékeny

P-hiány

 • növekedés gátolt, a lomb sötétzöld, majd vörös

K-hiány

 • a levelek színük felé besodródnak, a széleken barna, majd elhaló foltok összefolynak
 • termés színe világosabb, érése vontatottabb

Ca-hiány

 • fiatal levelek csúcsának elhalása, torzulása jellemző

Ca-túladagolás

 • leggyakrabban a Ca antagonizmusa miatt "mész klorózis", azaz vashiány tünetei jelentkeznek
 • más mikroelemek hiánytünetei is jelentkezhetnek, mert a túlzott Ca tartalom egyaránt gátolja a Mg, B, Mn, Zn és Cu felvételét
 • (A természetes Ca tartalom is lehet termesztést kizáró ok)

Mg-hiány

 • a levél érközök erős sárgulása, majd elhalása, általában a főér mentén, két oldalon, ritkábban a szélen jelentkezik

Bórhiány

 • gyümölcs felrepedés, rossz színeződés, rossz a kötődés
 • fiatal levelek kicsik, sárgulnak
 • hajtáscsúcs elhalás

Klórtöbblet

 • gyakori a levélszélen perzselési tünet
 • a levélzet lehull, a gallyak elhalnak,
 • a virágzás, gyümölcskötés sokkal gyengébb.

Rézhiány

 • a levelek növekedése leáll, a levélszél felpördül és levélhullásindul meg
 • hajtás csúcsszáradás és "boszorkányseprűség" is kialakul, a hajtások felkopaszodnak.

Vashiány

 • vas klorózis a hiány (tényleges, vagy relatív) mértékétől függően alakul ki és az egész növény elsárgulhat
 • a levelek sárgulása a legfiatalabbaknál kezdődik
 • a levelek elhalása, lehullása és a gallyak elhalása indul meg.

Mangánhiány

 • finom érközi klorózis nagyon hasonlít a kezdődő vashiány tünetére, de nem a legfiatalabb leveleken kezdődik
 • először márványozott sárgulás kezdődik a fő és oldal erek mentén
 • a sárgulás erősödésével hálós klorózis alakul ki "zöld erekkel", majd sárgásfehér pettyezettség is jellemző

Cinkhiány

 • az aprólevelűség általános tünet és rozettás a levélállás a rövid ízközök miatt
 • a kis levelek teljesen sárgultak, mereven felállók, merevek, görbültek, töredeznek
 • a fő és oldal erek zöldek maradnak
 • a gallyak törékenyek
 • a virágzásra és terméskötésre is rossz hatással van

Meggy Rosier komplett fenntartó trágyázási javaslata

A teljes ellátást biztosító, komplex műtrágyákra alapozott fenntartó technológia az állomány tartós kondícióját, folyamatos jó termőképességét és a termés jó minőségét szolgálja. A Rosafert komplexekkel, valamint speciális Rosasol lombtrágyákkal gazdaságos, a körülményekhez jól igazítható tápanyagellátás végezhető. A megosztott kezelésekkel történő kivitelezés csökkenti a veszteségeket, optimálissá teszi az aktuális ellátást, ezzel biztosítja a gazdaságosságot, kíméli a környezetet.

Alaptrágyázás

A talajtípustól és szervestrágyázástól függően végezzük az alaptrágyázást. Az időpont megválasztásánál az általános szabály lehet, hogy a kötött talajon késő ősszel, laza talajon télvége, kora tavasszal végezzük. A szerves trágya hatóanyag mennyiségét az alaptrágyázásnál kell beszámítani.

A Rosafert műtrágyák klórmentesek, a tenyészidőszakban hosszú ideig szolgálnak tápanyaggal. Az NPK hatóanyagon kívül teljes tápelem soros, minden fontos mikroelemet is pótolnak. Az alaptrágyázásoz szükséges műtrágyák típusának és mennyiségének meghatározásához a javaslat nyújt segítséget.

A szükséges Rosafert összetételt, a talajvizsgálat alapján kiválasztható, módosítható, mennyisége pedig csökkentendő a szerves trágya adag függvényében. Tápoldatos termesztésnél alacsonyabb szinttel szükséges alaptrágyázni, és szükség szerint a tenyészidőben kijuttatni a tápelemeket.

Meggy komplett alaptrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)Termésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ősz-kora tavasz20-4010-15Mórafert 5-12-24+3MgO+ME300-500
15-19Mórafert 5-12-24+3MgO+ME400-700
20-25Mórafert 5-12-24+3MgO+ME500-800

A magasabb értékek kötött talajon értendők. A nagyobb adagokat laza talajon kombinálva, alap és starterre megosztva célszrű kijuttatni. Homoktalajon a Rosafert 12-12-17 kijuttatása javasolt.

Fejtrágyázás

Nem tápoldatozott ültetvényben felső öntözés mellett szilárd kijuttatású Rosafert műtrágyázást, végezzünk. Az intenzív növekedési szakaszban, a szilárd formában adott nitrogén dús komplex műtrágyák a megfelelők. A rügydifferenciálódás időszakában kisebb mennyiségű nitrogén használata szükséges. A fejtrágyázás teszi lehetővé a terméskötődés, a tavaszi fagykár, a termés terhelésével összhangban történő tápanyagellátást.

Alacsony termésű évben, téli fagykár, tavaszi fagy, stb. esetén az alaptrágya mennyiségén túl csak minimális, kondíció fenntartó komplex trágyázásra van szükség. A N túladagolás rendkívül káros a vegetatív túlsúly miatt.

Erős terhelésű évben a jó minőségű termés tápanyagszükségletét, valamint a fák kondíciójának megtartását lényegesen nagyobb mennyiségű tápanyag elégíti ki. Nagyon fontos a magas K és N igény harmonikus kielégítése, hiszen a rügydifferenciálódás hiányos táplálás esetén nem megfelelő. A következő évben a fa "kihagy". A vesszők, rügyek tápanyaghiánya, késői beérés miatt fagyérzékenyek, illetve nem tartalékolódik tápanyag a következő tavasz indulásához. Egy rosszul táplált esztendő tehát több év eredményét elrontja.

Meggy fejtrágyázása alaptrágyázott ültetvényben

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint ()MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
intenzív növekedés alatt10-25Mórafert 18-6-5+4MgO250-350
gyümölcsérés után15-25Ammónium-nitrát100-200terhelés függvényében indokolt esetben

Tápoldatozás

A gyümölcsösök teljesítményét döntően meghatározó tényező a víz, az öntözés és. A cseresznye és a meggy ültetvényeinkben ma még meglehetősen ritka a tápoldatos tápanyag utánpótlási forma, de kontinentális éghajlatunk, aszályba forduló nyaraink megkövetelik az értékes ültetvényeink csapadék pótlását. A fák életműködéséhez, tápanyagforgalmához a természetes csapadék általában évek óta nem elegendő. Sajnos éppen a kritikus szakasz, a hajtásnövekedés, termésnövekedés és rügydifferenciálódás a legmelegebb, legaszályosabb időszakra esik.

Az öntözés, a növény vízigényének kielégítésére, és tápanyag utánpótlásra, kiegészítésére is jó lehetőség a tápoldatozás. Érdemes ezt a lehetőséget az intenzív csonthéjasokban is kihasználni. A Rosier program a komplett Rosasol családot kínálja a szükséges mono kiegészítéssel.

Meggy tápoldatozása alaptrágyázott ültetvényben

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Töménység (%)Megjegyzés
intenzív növekedés alatt15-25Mórasol 24-8-17+ME105-2000,08-0,1növekedés serkentés, gyümölcsméret
zsendülés kezdeteMórasol 3-5-40100-1500,1-0,12minőségjavítás, színeződés
szüret után, nyár végénMórasol 24-8-17+ME100-1500,07-0,1kondicionálás

Lombtrágyázás

A vegetációs időben növényvédelmi munkákkal együtt a lombtrágyázás is végrehajtható. A 0,3-0,7 % töménységű komplex műtrágya kipermetezése, a harmonikus tápanyagellátás jelentős kiegészítése. Különösen a mikroelemek jó hasznosulását kell kiemelni a fák esetében, melyek a tenyészidőszak elején épülnek be jobban a növény szervezetébe. Lombtrágyázás tápelem arányai a fejlődési időszakhoz igazodjanak.

A meggy cinkhiányra érzékeny, ezért az intenzív növekedés időszakában kijuttatott Rosasol 30-10-10 lombtrágya emelt cinktartalma kielégíti a csonthéjasok cinkigényét. Tavasszal a virágzás előtti csekély lombfelület miatt ősszel végezzünk bóros lombtrágyázást, ami alkalmas a fák bórral való feltöltéséhez, ezzel a következő évi gyümölcsök terméskötését segítjük elő.

Érés kezdete előtt a gyümölcs méret növelése, az egyöntetű érés elősegítése érdekében a Rosasol 3-5-40 lombtrágyát kell alkalmazni, ami a gépi betakarítású ültetvények kikerülhetetlen lombtrágyája. Azonosított mikroelem hiánybetegségek kezelésére, megelőzésére és gyors gyógyítására a Rosier mikroelem kelátok nagy segítséget jelentenek.

A permetlé elkészítésénél a Rosasol és egyéb műtrágyákat mindig utoljára és feloldva keverjük a permet-lébe. A Rosasol lombtrágyák és a Fosfitex család tagjai a legtöbb növényvédő szerrel jól keverhetők, de bekeverés előtt a keverési próbát el kell végezni.

Meggy komplett lombtrágyázási programja

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
virágzás kezdetekötődés javításaSmaragd Turbó Kötődésjavító0,4-0,6kíméletes kalcium-borát
virágzás kezdettőlbetegség megelőzésSmaragd Extra Rezes0,4-0,6bioaktív kezezelés
virágzáskornövekedés serkentésekondició javításaMórasol 30-10-10+ME0,6-0,7komplett mikroelemes
intenzív növekedéssárgulás megelőzés, növekedés serkentéseSmaragd Turbó Zöldítő0,6-0,8fotoszintézis serkentés
zsendülés előttérésgyorsítás, színeződés javításMórasol 3-5-400,7-1érésgyoritás, színeződés
szüret utánkondicionálásRosasol 9-9-38+3MgO+ME0,7-1komplett mikroelemes