Oltott dinnye komplett Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

Az oltott dinnye Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A dinnye oltásával két egymástól igen különböző növényből egy harmadikat hozunk létre mivel a zok eredeti tulajdonságai részben megmaradnak, részben összeadódnak. Az új növénynek a tápanyagellátását úgy kell elvégezni, hogy azokat a jó tulajdonságokat, melyekért az oltást végeztük, kiaknázhassuk. A dinnye alanyfajták nagyobb gyökértömeget, erősebb tápanyag és vízhasznosítást, általában erősebb növekedési erélyt jelentenek. Ezek a tulajdonságok a hagyományos dinnye tápanyagellátás felváltását igénylik.

Az oltott dinnye nagyobb türőképessége, erősebb gyökérrendszere miatt nagyobb termőképességű a hagyományos saját gyökerű növényeknél. Ezt a termőképesség többletet azonban csak megfelelő technológia mellett élvezhetjük. Az intenzívebb gyökérműködés miatt a tenyészidő növekedés jellemző minden fajtánál, de nem mindegy, hogy ez pár nap, vagy hetes nagyságrendű, amit az öntözés és tápanyagellátás erősen befolyásol. Tápanyag igényére a technológiában a görög, illetve sárgadinnyénél írottak általánosanm érvényesek, de 30 %-kal alacsonyabb nitrogén mennyiséggel. A kisebb nitrogén mennyiség azt is jelenti, hogy a tápanyagszükséglet lényegesen nagyobb kálium arányú, és ezek a sikeres oltott dinnyetermesztés sarokpontjai.

Az oltott dinnye technológia néhány kiemelhető jellemzője:

  • Az oltott dinnyét erős gyökérrendszer és a virágzásig erős tápanyag felvétel jellemzi. A nitrogén felvétele különösen intenzív, ezért erre az időszakra a szokásos mennyiség harmadát, felét juttassuk csak ki, elkerülendő hogy vegetatívabb növényállomány alakuljon ki.
  • A terhelés előtti vegetatív túlsúly késleltetheti az érést, ezért a tápanyag utánpótlásban a vegetációt erősítő hatásokra, valamint a jó kálium túlsúlyra különösen oda kell figyelni.
  • Az vélemény, hogy az öntözés elrontja a dinnye minőségét, az oltott növények termesztésekor talán hatványozottabban megjelent, és a rossz tápanyagellátással keserű tapasztalatokat szereztek a kertészek. A öntözés előtti kálium túlsúlyos fejtrágyázás, vagy tápoldatos műtrágyázás garantálja a jó minőséget, mély szint, a vékonyabb, de erős héj képződését, ezzel a jó szállíthatóságot.
  • Öntözött technológiában a tápanyagszükséglet a terméstöbblet miatt emelkedik.

Az oltott dinnyénél az általában megszokott műtrágyázás következményei akár súlyos károkat is okozhatnak: vegetatív állományt, a kötés elmaradását, a minőség romlását, nagy, rágós húsú, vastag héjú dinnyék fejlődését.

Az oltott dinnye Rosier tápanyagellátásának meghatározó szempontjai:

  • visszafogott induló nitrogénszint
  • vegetatív túlsúly kezelése káliumtúlsúlyos ellátással
  • a termésképzés és termésérés megfelelő ellátása az intenzív technológiának megfelelően

Alaptrágyázás

Az oltott dinnye tápanyagellátás első fontos kérdés a helyes induló nitrogén szint beállítása. A talaj mélyművelésekor juttatjuk ki és dolgozzuk be a 30-50 t/ha érett szerves trágyát és a műtrágyát. A friss szerves trágya nagy nitrogén szolgáltatása miatt erős vegetatív hatású lehet, ezért csak földdé érett trágyát célszerű felhasználni. Az ikersoros intenzív termesztésben a sávos alap, vagy startertrágyázással csökkentett műtrágyaadag is megfelelő, csepegtetett tápoldatos öntözéshez felesleges is a teljes területű műtrágyázás.

Csak az alacsony N tartalmú komplexet használjuk alaptrágyázásra a szerves trágya adagtól függően. A szerves terágya válassztásnál is fontos sszempont, hogy csak földszerű, érett trágyát tegyünk az oltott dinnye alá, hogy a gyors felmelegedéssel bekövetkező nagy nitrénszolgáltatás káros hatását elkerüljük. Különösen nagy kockázatot jelent a friss trágya a nagyobb nedvességtartalmú, kötöttebb talajon, ahol a vegetatív hatást utólag sem elkerülni, de kezelni sem igazán áll módunkban.

Oltott dinnye komplett alaptrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)Termésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ültetés előtt30-5040-70Mórafert 5-12-24+3MgO+ME350-450mélymüvelésse bedolgozva
0-30Mórafert 5-12-24+3MgO+ME400-550

Mésztrágyázást afelvehető kalcium tartalom függvényében kell elvégezni.

Tápoldatozás

A kiültetés utáni alapos starter beöntözés ne maradjon el. Ezután a vegetatív túlsúly elkerülése miatt csak nagyon indokolt esetben szabad kis adaggal öntözni. Különösen figyelni kell a fóliával takart állomány túlöntözésének elkerülésére, hiszen ott a párolgási veszteség nagyságrenddel kisebb.

Rendszeres tápoldatozáskor elég 0,05-0,08 % koncentrációt alkalmazni, tehát 1000 liter öntözővízzel 0,5-0,8 kg műtrágyát kijuttatni. Esős periódusban 0,15-0,25 % legyen a tápoldat töménysége, amivel a kimosódott tápanyagot pótoljuk. A fenológiai fázisban javasolt heti 25-60 kg/ha műtrágya mennyiséget laza talajon két-három arányosan osztott részletben kell ki juttatni.

Vegetatív állományban egy-kétszeri 25-50 kg/ha kálium-szulfát tápoldatozással előzzük meg a virágelrúgást, késői kötődést, és az ebből adódó érés eltolódást.

 

A tápoldatozás, illetve öntözés vízadagjait a tenyészidő első szakaszában, különösen lehűléskor, vissza kell fogni.

Oltott dinnye komplett tápoldatozása

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha/hét)Töménység (%)Megjegyzés
kiültetéskorMórasol 15-30-15+ME20-250,1-0,15
gyökeresedés alattMórasol 17-9-29+1MgO+ME40-500,1-0,12
Kalciumnitrát30-40
intenzív hajtásnövekedésMórasol 17-9-29+1MgO+ME50-600,08-0,1
Kalciumnitrát30-400,07-0,1erős növekedésnél visszavéve
terméskötéstől Mórasol 24-8-17+ME40-50
teméskötéstőlKalciumnitrát40-500,08-0,1
termékötéstőlMórasol 3-5-4050-750,8-0,12vegetatív állomány visszafogására
termésnövekedés alattMórasol 12-6-36+2MgO+ME50-600,08-0,1sárgadinnyében amagassa
szedés utánKalciumnitrát25-30szükség szerint
szedések utánKáliumnitrát35-40

A tápoldatot célszerű alacsony töménységgal minél folyamatosabban kijuttatni. Az egysszeri műtrágyadag az öntözési gyakorlattól függően 20-50 kg /ha legyen.

Lombtrágyázás

A növényvédelmi munkákkal egy menetben mikroelemes lombtrágyázást is végezzünk. A Rosasol, Fosfitex mikroelemes műtrágyákkal, minimális többletköltséggel teljes tenyészidőszakban megoldható a komplett lombtrágyázás. A Fosfitex Zn/Mn stimuláló lombtrágya kezelés különösen előnyös a gyökeresedéskor, valamint az erős lehűlések miatti stressz csökkentésével. A Rosatop-Ca teljes mikroelem soros kalcium komplex a kiegyensúlyozott fejlődést is segíti, jelentős a hiánytünetek megelőzésében.

A lombtrágyákat a permetlébe mindig utoljára és feloldva keverjük be. Keverési próba elvégzését minden új összetételnél javasoljuk.

Oltott dinnye lombtrágyázása a növényvédelmével egy menetben, 7-10 naponként

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
kiültetés utángyökeresedés serkentése, korai betegségek megelőzéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,5bioaktív starter kezelés
gyökeresedés alattgyökeresedés, virágzásserkentéseSmaragd Turbó Gyökeresítő0,4-0,5kalciumos starter kezelés
virágzástólterméskötődés javításaSmaragd Turbó Kötődésjavító0,4-0,5kalcium-bór kezelés
intenzív növekedés alattnövekedés serkentésMórasol 30-10-10+ME0,6-0,9komplett mikroelemes kezelés
kötődés utánszín és ízjavításSmaragd Turbó Scorpio0,4-0,5speciális minőségjavító kezelés
intenzív növekedés alattkalciumhiány megelőzése, növekedés serkentéseSmaragd Turbó Kalcium0,6-0,7komplett mikroelemes kezelés
betegség megelőzés, kondícionálásSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,5bioaktív kezelés
éréskezdettőlérésgyorsításMórasol 3-5-400,7-1szükség szerint

A permetező szerek előkészítésénél a Rosasol és egyéb műtrágyákat mindig feloldva és utoljára keverjük a permetlébe. Keverési próba elvégzése szükséges minden új összetételnél.