Étkezési paprika szabadföldi tápoldatos Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

Az étkezési termesztés paprika tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

Az intenzív termesztésben a termés mennyiségét és minőségét meghatározó öntözés és tápanyagellátás a növények fejlődését és a környezeti változásokat is követi. Az ellátást és szabályozást a tápoldattal kijuttatott tápanyag mennyiségével és az összetétel változtatásával végezzük. A komplett technológia a legkisebb termesztési kockázatot jelenti a termelők számára, ugyanakkor biztosítja a fejlődéshez, az elvárható termés mennyiség és minőséghez szükséges tápanyagot.

Vegetatív típusok

Az erős növekedésű, erősebb lombozatú, vastag szárú, hosszabb íz közű növekedési típusok a vegetatív hatásokra érzékenyek. A tápanyagellátás és öntözés az intenzív növekedési időszakban inkább visszafogott legyen. A nitrogén túladagolása és a túlöntözés igen kockázatos. A palántanevelés végétől, a kiültetés és termésfejlődésig visszafogott öntözéssel, magasabb tápoldat EC-vel a minél korábbi terméskötésre kell törekedni, majd a terheléssel arányosan tartani a vegetatív-generatív egyensúlyt.

Generatív típusok

A gyengébb növekedési erélyű, rövidebb íz közű, generatív fajtáknál a növekedési ütemének fenntartása a cél. A generatív hatások elkerülése miatt fiatal palánták ültetésére törekedjünk. A palánták növekedése folyamatos legyen, az egyenletes nedvességre, jó nitrogén ellátásra figyelni kell. A terhelés növelésével a tápanyag mennyisége és a nitrogén ellátás feltétlen arányban legyen.

Hozamközpontú tervezés szerint szükséges összes tápanyag; kg/ha

t/ha termés

N

P2O5

K2O

30

106

46

143

45

137

59

185

60

161

69

217

80

182

76

245

A tápanyagszükségletet jelentősen befolyásolja a talaj típusa. Az ellátottsággal együtt látható a táblázatban az ismert körülményeknek megfelelő módosítás értéke.

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Tápanyagmegosztás nagyságrendje a zöldségnövények tápoldatos termesztésénél; %

Technológia

Alaptrágya*

Startertrágya

Fejtrágya tápoldattal

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Kiegészítő tápoldatos

0-10

70-80

45-50

20-30

0-10

25-30

60-80

0-10

25-30

Intenzív tápoldatos**

0-10

20-50

20-50

10-15

10-20

10-25

75-90

30-70

25-50

Hidrokultúrás

0-0

0-0

0-0

1-5

5-10

1-5

95-99

90-95

95-99

* Megjegyzés: mélyen bedolgozott , vagy közép mélyen egyszerre starterként is
** Megjegyzés: startertrágya sekélyen bedolgozott szilárd és tápoldatos beöntözés együtt

Alaptrágyázás

A folyamatos tápoldatos ellátás esetén is célszerű az összes szükséglet egy részét indító és tartalék tápanyagkészletként szilárd alaptrágyázással kijuttatni. A bedolgozást csak sekélyen-közép mélyen, 15-20 cm-ig végezzük, mert a folyamatos öntözés a bemosódást biztosítja. Mennyiségét és összetételét a talajvizsgálati eredmények, valamint a szerves trágya adagja szerint tervezzük.

Paprika termesztés alaptrágyázás középkötött, közepes ellátottságú talajon

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)Termésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ősz-tavasz0-3045-55Mórafert 18-6-5+4MgO350-450
30-50Mórafert 5-12-24+3MgO+ME300
30-6055-70Mórafert 5-12-24+3MgO+ME200-300
Mórafert 12-12-17+2MgO+ME200-300alacsony ellátottságnál

Kalcium alaptrágyázás az ellátottság függvényében végzendő.

Tápoldatozás

Szabadföldön az intenzív technológia, 50-70 t/ha terméshez, a hajtatásban megszokott folyamatos tápoldatozást jelenti. Az alaptrágyázott kultúrában a kiültetéskori alapos starter kezelés után visszafogottan tápoldatozzunk, a talaj száradását követve, ritkán, nagyobb adaggal. A gyökerek kifejlődése után az első bogyók növekedésétől kell a terhelést követő komplett ellátást biztosítani. A tápoldat átlagos heti mennyisége a táblázat szerint tervezhető. A tápoldat töménysége a tavaszi-őszi ciklusban 0,07-0,1 %, a nyári ciklusban 0,05-0,07 %, tehát 1000 liter tápoldatban 0,7-1,0 kg, illetve nyáron 0,5-0,7 kg műtrágyát juttatunk ki.

Csapadékos időben elsősorban a víz mennyiségét kell csökkenteni, tehát magasabb töménységgel a szükséges tápanyagot kijuttatni. A tápanyag mennyiséget tartós lehűléskor csökkenteni kell, hiszen akkor a növekedés és tápanyag felvétel is lassul, és felmelegedéskor kell a teljes adagra visszatérni.

A virágzástól a kalcium ellátást, intenzív növekedéskor a jó nitrogén ellátást, szedés alatt pedig a megfelelő kálium túlsúlyos N/K arányt kell kiemelni a technológiában.

A tápoldatozás kivitelezésekor, a heti öntözések gyakorisága határozza meg a heti adag megosztását. Egy tartályos törzsoldattal a tápoldatot 20-50 kg/ha adagokkal juttatjuk ki, azaz hetenként átlagosan két-három tápoldatozást végzünk. Homokos talajon kisebb adagokra osztjuk a műtrágya mennyiséget, és akár naponta szükség lehet tápoldatozásra. Csepegtetésnél az egyszeri tápoldat, illetve vízadag legfeljebb 3-6 l/m2 legyen, hogy a tápanyag kimosódást elkerüljük. Tíznaponként egy tiszta vizes, csak a szükséges savat tartalmazó öntözést célszerű elvégezni.

Intenzív termesztés átlagos heti vízigénye évszaknak megfelelően, középkötött talajon ( l /m2/hét*)

Növény

V

VI

VII

VIII

IX

étkezési, ipari paprika; l/m2/hét

17

23

35

35

24

ebből tápoldatként; l/m2/hét

6-8

10

12

12

10

*Megjegyzés: Az 1 l/m2 vízadag 10 m3/ha mennyiségnek felel meg. Az 1mm csapadék 1 l/m2 vízadagot jelent.

Intenzív paprika termesztés tápldatozása alaptrágyázott talajon, 55-70 t/ha terméshez

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha/hét)Megjegyzés
kiültetéskorMórasol 15-30-15+ME25-30alapos tőbeöntözés
Mórasol 15-30-15+ME20-25
gyökeresedés alattMórasol 15-30-15+ME50talaj kiszáradásakor
virágzás előttKalciumnitrát50egy kezelés
virágnyílástólMórasol 17-9-29+1MgO+ME40-50két hétig
termésnövekedéskorKalciumnitrát50-60
Mórasol 24-8-17+ME50-604-5 hétig
nyári szedés alattMórasol 24-8-17+ME30-403-4 hétig
nyári szedésMórasol 3-5-4020-22
augusztus végétőlMórasol 24-8-17+ME40-502-3 hétig

Folyamatos tápoldatozásnjál a töménység alacsonyabb legyen.

Lombtrágyázás

A komplett tápanyagellátás mellet is szükség van a korszerű lombtrágyákkal végzett, élettanilag nagyon hatásos lombtrágya kezelésekre. A 7-10 naponkénti kezelések a növényvédelemmel egy menetben végrehajthatók. A program jól kiegészíti a komplett tápanyag utánpótlást, alacsony költségével szemben hatása többszörös eredményt jelent. A speciális mikroelemes komplex és bioaktív lombtrágyázás az intenzív tápanyagellátás szerves része. Tápelem pótlása mellett az élettani hatást kell elsősorban figyelembe venni és hatékony lehetőségeit kihasználni. A lombtrágyázás gyakorisága legfeljebb 5 nap legyen. Ennél sűrűbb kezelés növelheti a perzselés veszélyét és a tápelemek feldolgozása is kétségessé válik.

Célirányos lombkezelések

Speciális lombtrágya oldatokkal a jellemző hiánybetegségek megelőzése és kezelése végezhető. A bioaktív Smaragd Extra növénykondicionáló kezelések a speciális foszfor hatóanyag tartalmukkal olyan élettani folyamattal erősítik a tápelemek hatását (fitoalexin képződés serkentése), mellyel a betegségekkel, stressz hatásokkal szembeni ellenálló képesség javul. gyökeresedés, virágzás serkentésére, fertőzések ellen. Ez az élettani hatás egymást erősítve adódik össze a tápelemek hatásával és egyben megerősíti a növényvédelmi kezelések eredményét is.

Lombtrágya adagok

A komplex lombtrágyák adagja 2,5-5 kg/ha, mely azt jelenti, hogy a permetlé töménysége általában a tápoldatban szereplő 0,5-0,7 %. Ha a dózist 3 l/ha szeretnénk beállítani 400 l/ha permetlénél 0,75 %, 600 l/ha permetlénél 0,5 % töménységet állítunk be.

Lombtrágyázás komplett programja speciális kiegészítéssel

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
kiültetés utángyökeresedés, virágképződés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,5-0,7biológiai aktivitással
gyökeresedés alattgyökeresedés serkentéseSmaragd Turbó Gyökeresítő0,3-0,5sorkezeléssel
komplett kiegészítésMórasol 30-10-10+ME0,3-0,5komplett mikroelemes kezelés
intenzív növekedés kezdete és nyár végi lefűlésellenállóképesség javításaSmaragd Extra Rezes0,4-0,7stressz kezelésére
intenzív növekedésCa hiány megelőzésSmaragd Turbó Kalcium0,5-0,7komplett mikroelemes kezelés
intenzív hajtás és termés növekedéskomplett kiegészítésMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7
növekedés serkentése Smaragd Extra Zn/Mn0,4-0,7stressz kezelésre is
virágzás kezdetétőlkötődés javítása kalcium kezelésSmaragd Turbó Kötődésjavító0,4-0,6kalcium-borát kezelés

A műtrágyát mindíg feloldva és utoljára keverjük a permetléhez.