Étkezési és ipari paradicsom szabadföldi tápoldatos tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

Az étkezési és ipari paradicsom tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

Az intenzív tápoldatozást 70-100 t/ha kiemelkedő termésszintre javasoljuk, támrendszeren csepegtetve öntözött termesztésben. A komplett ellátással irányított állomány technológiája szinte megegyezik a hajtatásban alkalmazottakkal.

A termesztés intenzitásának növekedése a paradicsom esetében is jelentős technológiai változásokat hozott. A szabadföldi ipari és támrendszeres étkezési paradicsom termesztésében a terméshozamok a hagyományos technológiában elért eredményeket többszörösen felülmúlják. Korábban jellemző üzemi termésátlagok a 90-es évek elejéig 15-30 t/ha között voltak. Jelenleg, a rohamosan terjedő hibrid fajtákkal már 100 t/ha felett vannak a termésátlagok sík művelésben, és 150 t/ha feletti termésátlagok könnyen elérhetők támrendszeren. Ilyen hozamok csak kimondottan jó víz és tápanyagellátással, jó talaj előkészítéssel és növényápolással biztosíthatók. Ezekhez a termésátlagokhoz a megszokottnál természetesen több tápanyag szükséges, és elengedhetetlen a folyamatos ellátás.

Az intenzíven termesztett paradicsom tápanyag igényes. Viszonylag jobb tápanyag és vízfelvétele ellenére minőségi, intenzív paradicsomtermesztés csak jó körülmények között, intenzív tápanyag-utánpótlással valósítható meg.

Fajlagos tápanyag szükséglete, tehát műtrágyaigénye 1 tonna termésre vetítve:

  • síkművelésű termesztésben 2,5 kg N, 1,0 kg P2O5, 3,6 kg K2O,
  • támrendszeres termesztésben 2,4 kg N, 1,0 kg P2O5, és 4,5 kg K2O hatóanyag.

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Tápanyagmegosztás nagyságrendje a zöldségnövények tápoldatos termesztésénél; %

Technológia

Alaptrágya*

Startertrágya

Fejtrágya tápoldattal

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Kiegészítő tápoldatos

0-10

70-80

45-50

20-30

0-10

25-30

60-80

0-10

25-30

Intenzív tápoldatos**

0-10

20-50

20-50

10-15

10-20

10-25

75-90

30-70

25-50

Hidrokultúrás

0-0

0-0

0-0

1-5

5-10

1-5

95-99

90-95

95-99

* Megjegyzés: mélyen bedolgozott , vagy közép mélyen egyszerre starterként is
** Megjegyzés: startertrágya sekélyen bedolgozott szilárd és tápoldatos beöntözés együtt

Alaptrágyázás

Az alaptrágyázás mértéke a tápoldatozás tervezett intenzitásának függvényében csökkenthető. A tartós, jó talajszerkezet biztosítása az intenzív öntözés miatt kiemelt tényező, ezért jó minőségű szerves anyag felhasználása csak kivételes esetekben hagyható el. A későbbi rendszeres tápoldatos öntözés miatt a tápanyag-utánpótlás folyamatos és a tápanyag folyamatosan mozog lefelé a gyökérzónában, ezért az alaptrágya adagok általában alacsonyabbak, és a kötött talajokat kivéve az alaptrágyát sekélyebben kell bedolgozni, mint szilárd kijuttatású technológiában.

Alaptrágyázás középkötött, közepes tápanyag ellátottságú talajon; kg/ha=dkg/100 m2

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ősz-tavasz70-100Mórafert 5-12-24+3MgO+ME300-500középmély bedolgozással
ültetés előtt starterkéntMórafert 12-12-17+2MgO+ME200-25015 cm bedolgozással

Szervestrágyázás nélküli mennyiségek, starteres kezelésnél az alacsonyabb adagot használjuk

Tápoldatozás

Az intenzív paradicsom termesztésben a tápoldatozás általánosan elterjedt és indokolt is a magas termésmennyiség és minőség kockázatának csökkentésére is.

Palántanevelésben a Mórasol 17-9-29 folyamatosan alkalmazható 0,15-0,2%, Ca kiegészítéssel. Kiültetés előtt érdemes a Mórasol 15-30-15 startert használni.

Kiültetéskor a starter beöntözés a gyökeresedés és kezdeti fejlődésre jól hat, ezért a Mórasol 15-30-15 starter 0,2 % alkalmazását javasoljuk.

Bogyókötődés után folyamatosan a legnagyobb tápanyagigényű szakaszba kerül a paradicsom. Napi tápanyag szükséglete duplájára emelkedik. A tápelem arányokban a K nagyobb emelkedése dominál, és szedésig laza talajokon is el kell, hogy érje az 1:1,5- 1:2 N/K szintet.

Szedés alatt csemege állományban a későbbi kötések miatt, illetve a folyamatos éréshez még szükséges tápoldatozni. Ekkor a tápanyagigény már csökken, a N/K aránya pedig 1:1,5 legyen.

Csepegtetett támrendszeres és sík termesztésben a folyamatos tápoldatozás legalább 2-3 naponként történjen. A töménység alacsony, 0,05-0,1 % legyen. A kezelésenkénti műtrágya mennyiség 25-50 kg/ha legyen a megosztás függvényében. Csapadékos időben a kimosódott tápanyagot kisebb mennyiségű, töményebb tápoldattal kell pótolni. A nedves talajon a töménység 0,3 %-ig biztonsággal megemelhető, hiszen a nedvességgel telítettebb talajban a töménység csökkenni fog. Tartós és erős lehűléskor a tápanyag mennyiségét is vissza kell venni, hiszen a növekedés ütemi is csökken.

Tápoldatozás támrendszeres és síkműveléses paradicsomtermesztésben, 70-100 t/ha terméshez; kg/ha/hét=dkg/100 m2/hét

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha/hét)Töménység (%)Megjegyzés
kiültetéskor 70-100Mórasol 15-30-15+ME25-300,15-0,2alapos beöntözés
gyökeresedéskorMórasol 15-30-15+ME50-600,12-0,15szikkadáskor
gyökeresedés alattMórasol 17-9-29+1MgO+ME50-600,1-0,12két kezelés
Kalciumnitrát60-70egy kezelés
kötődés utánMórasol 17-9-29+1MgO+ME50-60egyszeri kezelés
Kalciumnitrát30-40
teljes zöld bogyóméretigMórasol 24-8-17+ME50-600,08-0,1hetenként szükség szerint megosztva
Káliumnitrát20-300,03-0,05
első szedésigMórasol 12-6-36+2MgO+ME50-600,08-0,1szükség szerint megoszva hetenként
Ammónium-nitrát10-200,02-0,03
szedés alattMórasol 12-6-36+2MgO+ME40-500,08-0,1hetenként megosztva
Ammónium-nitrát10-150,02-0,03

Lombtrágyázás

A növényvédelemmel egy menetben, 7-10 naponként komplett és célirányos ellátást javasolható. A lombkezelések a gyors tápelem pótlás mellett a tápanyag felvételt serkentik, a vízgazdálkodást javítják. Élettani serkentő, minőségjavító hatásuk különösebb tápanyaghiány nélkül is jelentkezik.

Az első kezelések a kiültetés utáni fiatal állományban indokoltak. A kiültetési sokk enyhítésére, a mikroelem hányok megelőzésére, és az általában hideg talajból történő rosszabb tápanyagfelvétel hatásainak enyhítésére használjuk eredményesen. A virágzás kezdetétől végzett kalcium bóros Smaragd Turbó Kötődésjavító kezelések elsősorban a jobb kötődést, a komplett mikroelemes komplex Mórasol 30-10-10 kezelések a növekedés serkentik, termés méretét javítják. Terméskötődés után a nagy károkat is okozó kalciumhiány megelőzése, és az intenzív növekedés ugrásszerűen emelkedő tápanyagfelvétel kiegészítése a cél. A Smaragd Turbó Kalcium teljes mikroelem soros komplett kezelés a minőség javításában is meghatározó jelentőségű. Az érésgyorsítást, minőségjavítást szolgálják a Mórasol 3-5-40 kezelések.

Egyszeri lombtrágya adagként 2,5-5 kg/ha műtrágya javasolható a táblázatban szereplő töménységgel. Fejlődési problémák kezelésére a lombtrágyázás gyakoriságát legfeljebb ötnaposra sűríthetjük.

Paradicsom komplett lombtrágyázásának programja speciális kiegészítésekkel

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
gyökeresedés alattgyökeresedés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6sorkezeléssel
gyökeresedés serkentése, ca feltöltésSmaragd Turbó Gyökeresítő0,4-0,5kalciumos starter, sorkezeléssel
virágzásigsárgulás megelőzés, növekedés serkentésMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7komplett mikroelemes kezelés
virágzás kezdetétőlkötődés javításaSmaragd Turbó Kötődésjavító0,4-0,6kalcium-borát kezelés
terméskötődés utánkalciumhiány megelőzésSmaragd Turbó Kalcium0,6-0,8komplett mikroelemes kezelés
növekedés serkentés Smaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6bioaktív kezelés
intenzív növekedés alattnövekedés serkentésMórasol 30-10-10+ME0,7-1komplett mikroelemes
színeződés kezdetétőlminőségjavítás, érésgyorsításMórasol 3-5-400,7-1klium túlsúlyos kezelés
tenyészidő alattbetegség megelőzésSmaragd Extra Rezes0,4-0,6bioaktív kezelés

A permetlé készítésénél a Rosasol és egyéb lombtrágyákat mindig utoljára és feloldva keverjük be. A keverési próba elvégzését minden új összetétel alkalmazása esetén javasolt elvégezni.