Póréhagyma komplett Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A póréhagyma Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A rendkívül gazdag táplálóértékű friss fogyasztású zöldhagymák termesztése üzemi szinten ritkább, de szárítmánykénti ipari feldolgozásra történik nagyüzemi termesztés is.

 

A póréhagyma változatos technológiában termesztett, tápanyagigénye és a tápanyagfelvétel dinamikája a vöröshagymáéhoz hasonló, ezért a fejlődéshez igazított ellátásban nincs lényeges különbség. Termése 25-40 t/ha. A piacos minőséghez a megfelelő termesztési feltételek mellett középkötött, közepesen ellátott talajon hektáronkénti átlagos összes tápanyagigénye 80 kg N, 50 kg P2O5 és 140 kg K2O hatóanyag. A harmonikus ellátást a fejlődési fázisokban megosztott kezelésekkel elégítjük ki.

Zöldséghajtatásban alap és fejtrágyaként egyszerre kijuttatható hatóanyag mennyiség; g/m2 hatóanyagban (TERBE, 1993)

Növénycsoport

Alaptrágyaként g/m2

Fejtrágyaként g/m2

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Sóra érzékeny

5-8

5-20

15-20

5

2-5

10

Sót tűrőbb

8-10

5-20

20

5-7

2-5

10-15

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

Alaptrágyázásakor 3-4 kg /m2, szabadföldön 30-40 t/ha szerves trágya bedolgozása javasolt. A hagyományos tavaszi vetéssel történő termesztésben az alaptrágyázását laza talajon tavasszal, középkötött talajon ősszel végezzük el, klórmentes Rosafert 5-12-24 komplex műtrágyával.

Az alaptrágyázást a gyökeresedés alatti nitrogén fejtrágyázás követi. A megfelelő nitrogénszint a növekedési ütemet, a piacos méretet biztosítja a szükséges öntözéssel. A fejtrágyázást mindig a töltögetés és öntözés előtt végezzük el, hogy a tápanyag a gyökerekhez jusson. A tárolásra szánt termést a tenyészidő második felében magasabb kálium szinttel kell kezelni, hogy a kitároláskor a legjobb minőséggel és legkisebb tárolási veszteséggel értékesíthessünk.

Póréhagyma alaptrágyázása közepes tápanyag ellátottság esetén

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (kg/ha)MűtrágyaDózisMegjegyzés

A táblázat megtekintéséhez be kell jelenkezni.

BejelentkezésRegisztráció

Fejtrágyázás

A folyamatos ellátás érdekében célszerű tápanyag szükségletet megosztott kezelésekkel kijuttatni. A tenyészidő alatt a tényleges fejlődést figyelembe véve tudjuk a tápanyag mennyiségét és összetételét is alakítani.

Az áttelelő állományok indításánál vegyük figyelembe, hogy a túlzott nitrogénellátással laza szövetű növények rosszabbul viselik a téli hideget.

Póréhagyma fejtrágyázása közepes tápanyag ellátottság esetén

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (kg/ha)MűtrágyaDózisMegjegyzés

A táblázat megtekintéséhez be kell jelenkezni.

BejelentkezésRegisztráció

Lombtrágyázás

A zöldhagyma termesztés technológia esetén 14 naponként 3-3,5 l/ha oldattal javasoljuk a biostimuláns Smaragd Extra, korábban Fosfitex kezeléseket részben a lombvédelem erősítése, részben pedig a tápanyag kiegészítés folyamatossága miatt. A Rosier technológia a biostimuláns lombkezelésekkel válik teljessé. Az intenzív termesztés során gyakran előforduló a tápanyagellátási zavarok megelőzésére, kezelésére a lombtrágyázás kiválóan alkalmas. A célirányos kezelések a várható, vagy bekövetkezett élettani zavarok, stressz helyzetek és mikroelem hiányok megelőzésére, kezelésére szolgálnak.

Az élettanilag aktív Smaragd Extra Zn/Mn, korábban Fosfitex Zn/Mn a gyökeresedést és a tápanyag felvételét, az indulást javítja, a Rosasol 30-10-10 a növekedést serkentő komplex, mely mikroelemekkel segíti a növények zavartalan fejlődését, környezeti stressz tűrését. A Rosier lombtrágyázási program szervesen egészíti ki a teljes tápanyagellátást, illetve biostimuláns komponensei élettanilag segítik a növény tápanyagforgalmát, fejlődését.

A lombtrágyázás fontos kiegészítése az egyéb tápanyag-utánpótlási formáknak. A növényvédelemmel egy menetben kijuttatott komplex lombtrágyázás hatásában rendkívül eredményes.

Póréhagyma komplett lombtrágyázási programja

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (kg/ha)MűtrágyaDózisMegjegyzés

A táblázat megtekintéséhez be kell jelenkezni.

BejelentkezésRegisztráció