Paradicsom alakú paprika szilárd Rosier ellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A pritamin paprika Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A pritamin paprika erős felépítése és kimagasló termőképessége miatt nagy tápanyag-igényű. Minőségének és kiemelkedő hozamának biztosításához intenzív víz- és tápanyag-ellátás szükséges. A tápanyagellátás a tenyészidő első felében azonos a vegetatív típusú étkezési paprikáéval. A biológiailag érett termés minőségi feltételeinek biztosítása a tenyészidő második felének feladata. A színeződés és termésérés tápanyag igényének kielégítésén múlik a nagy etrmésmennyiség jó minőséggel.

 

A paradicsom alakú, pritamin paprika hozamközpontú hatóanyag szükségletének változása a termés mennyiségének növekedésével , középkötött, közepes ellátottságú talajon (kg/ha)

Termés t/ha

N

P2 O5

K2O

80

174

68

250

60

158

63

226

40

128

51

182

30

107

43

152

Zöldséghajtatásban alap és fejtrágyaként egyszerre kijuttatható hatóanyag mennyiség; g/m2 hatóanyagban (TERBE, 1993)

Növénycsoport

Alaptrágyaként g/m2

Fejtrágyaként g/m2

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Sóra érzékeny

5-8

5-20

15-20

5

2-5

10

Sót tűrőbb

8-10

5-20

20

5-7

2-5

10-15

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

Szerves anyag bedolgozásra a szerkezet biztosítása miatt minden talajtípuson szükséges. Homoktalajon a kora tavaszi szerves anyag és alaptrágya kezelés jobb. Az alaptrágyázást az ültetés előkészítéssel egy menetben sekély bedolgozással starter kijuttatással kombináltan is célszerű alkalmazni. Alaptrágyázáskor a Ca szintre, a N/K arányra és a jó mikroelem ellátásra kell törekedni. A kalcium ellátásban meghatározó a felvehető mennyiség biztosítása az alaptrágyázáskor.

Paradicsom alakú paprika alaptrágyázása középkötött, közepes ellátottságú talajon

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)Termésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ősz-tavasz0-3020-30Mórafert 12-12-17+2MgO+ME400-600
30-5030-50Mórafert 12-12-17+2MgO+ME300-500

Kalcium trágyázás talajvizsgálati adatok alpján történjen.

Fejtrágyázás

A tápanyag tenyészidőben a gyökerekhez jutás biztosításával kerüljön ki, ezért a sekély bedolgozással, illetve öntözéssel kell lehetővé tenni, hogy a gyökerekhez jusson, illetve felvehető állapotba kerüljön. Az intenzív öntözéssel biztosítjuk a kellő mértékű bemosódást, illetve a gyökerek intenzív működését.

Pritamin paprika komplett fejtrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
virágzás előtt35-50Kalciumnitrát250-300kalcium hiányos laza talajon
Mórafert 18-6-5+4MgO250-300sekélyen bedolgozva
termésnövekedés alattMórafert 18-6-5+4MgO200-250
termésérés előttMórafert 5-6-30+3MgO200-250

Lombtrágyázás

A növényvédelemmel egy menetben 7-10 naponként célszerű a kiegészítő tápanyagot biztosító lombtrágyázást végezni. A lombtrágyázás nem csak a tápelem pótlással, hanem a tápanyag és vízforgalom javításával, a növény kondicionálásával is előnyösen hat.

A komplett lombtrágyázás gerincét a Rosasol mikroelemes komplexek képezik, de a speciális kiegészítések szerepe is fontos. A kalcium kiegészítés különösen aszályos időjárási ciklusban lehet a megelőzés hatékony eszköze.

Komplett lombtrágyázási program

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
kiültetés tánGyökeresedé sserkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6bioaktív sorkezelés
intenzív növekedés kezdetétőlnövekedés , virág és gyökérépződés serkentése Smaragd Turbó Kötődésjavító0,5-0,6kalcium-bóros kezelés
kalciumhiány megelőzéseSmaragd Turbó Kalcium0,5-0,6komplett mikroelemes kezelés
intenzív növekedés levél sárguás megelőzéseSmaragd Turbó Zöldítő0,6-0,8
intenzív növekedés kezdetétőlregenerálódás, növekedés serkentésSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6bioaktív kezelés
sárgulás megelőzés, mikroelem pótlásMórasol 30-10-10+ME0,6-0,8komplett mikroelemes kezelés
termésérés kezdettőlszíneződés erősítése, érésgyorsításMórasol 3-5-400,7-1szükség szerint emelt adaggal is

A permetlé készítésekor a Rosasol és egyéb lombtrágyát mindég utoljára és feloldva keverjük be. A keve-rési próba elvégzése minden új összetétel estén szükséges.