Spárga, termő, nem termő komplett Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A spárga Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A nem túl nagy területen termesztett spárga rendkívül kézimunka igényessége miatt a magas árbevételű, úgynevezett „pénzes” növények közé tartozik. Fogyasztása és termőterülete, ha nem is látványosan, de egyenletesen növekszik. Export lehetőségei jók, a nyugati, valamint skandináv országokba komoly mennyiségek exportálhatók.

A spárga melegigényes, lazább talajszerkezetet, jó tápanyagellátást igénylő növény. Biológiailag szárazságtűrő, de a termesztett hibrid fajtáktól elvárható termésszintek és minőség termőtájainkon már csak öntözés mellett biztosítható. Jellegzetessége, hogy növekedése, fejlődése az egyéves zöldségféléktől eltérő. Minden termesztésmódban hasonló a tápanyag

A korszerű, takarásos intenzív technológiával a hagyományoshoz képest kiemelkedő termésátlagok érhetők el. Ezek az állományok azonban folyamatos öntözést és nagyadagú trágyázást igényelnek. Az új hibrid fajtákkal kiemelkedő termésátlagok érhetők el, de ezek a fajták tápanyag és vízigényesek. Az állományok folyamatos öntözést és nagyobb adagú trágyázást igényelnek.

Az intenzív termesztésben a spárga tápanyag és vízigényes. A hektáronkénti 5-7 t termés és 60-80 t zöldtömeg átlagosan 120-200 kg N, 60-80 kg P2O5 és 150-300 kg K2O hatóanyagot igényel. Ha közepes síphozamra számítjuk a tápanyagigényét: 1 t síphoz 30 kg N, 12 kg P2O5, 35 kg K2O, 3,5 kg MgO és 2,1 kg CaO műtrágya hatóanyagot igényel a növény. A talaj Ca ellátottságát fontos kiemelni a nagy Ca igény miatt.

Tervezhető hozama kortól és termőhelyi viszonyoktól függően 3-10 t/ha.

Egyre inkább terjed a hajtatott spárga termesztése is. A talajfűtéses intenzív technológiában halványított spárgából 4-8 kg/m2 termést takarítanak be (40-80 t/ha), így terméseredménye, ennek megfelelően árbevétele is többszöröse a szokásos szabadföldinek. Tápanyag és vízigénye is lényegesen magasabb, termesztési pontossága sokkal szigorúbb.

Spárga tápanyagfelvétele kor és termés szerint (KAUFMANN, 1969, illetve különböző szerzők)

Kor

Zöld tömeg; t/ha

N

P

K

Ca

Mg

Első év

3,2

16

2

1

5

0,5

Második év

7,9

39

4

32

14

4

Ötödik év

64

154

18

160

88

13

 

t/ha termés

kg/ha

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

2,2

72

36

90

-

-

4

100

28

90

-

-

4,5

103

50

123

68

-

5,7

76

17

68

29

5

5,7

62

17

64

36

7

6

86

34

106

-

-

6,4

154

43

193

139

10

Átlag

93

32

105

68

7

 

Termő spárgatő gyökérzetének súlyváltozása a tenyészidőszakban(FEHÉRNÉ, 2007 előadása nyomán)

Gyökér

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Felszívó, g/tő

75

30

20

25

50

95

70

60

Tároló, kg/tő

8,5

8,0

7,6

8,5

8,2

10,0

9,9

9,5

 

A felvétel adataiból jól látszik a tápelemek arányának változása, illetve a gyökerek felvételének dinamikája. A tároló gyökerek jellegzetes szerepet töltenek be a spárga tápanyag-forgalmában, hiszen a halványított spárga termésadó időszakában nem végez fotoszintézist, az asszimiláció tehát korlátozott. A gyökérzet tömegének változása a víz és tápanyagfelvétel, illetve a raktározás dinamikáját szemlélteti. A felszívó, vékony gyökerek tömege a tápanyagfelvétel dinamikáját követve a tavaszi, majd nyárvégi ciklusban legnagyobb. A tároló gyökerek tömege a vegetációs ciklust követi, mert a termő időszakban folyamatosan csökken, majd a júniusi szedés befejezése után a raktározással egyenletesen emelkedik.

Az induló állomány kiemelkedő nitrogén igénye a második évben harmonikus NK felvételt mutat. A kalcium jelentősége is jól látható, szerepe a teljes termést adó korban is nagy. Tápanyagszükségletét a gyakorlatban a talajtípus valamint a termesztés intenzitása szerint tervezzük.

 

Teljes vízigénye a tenyészidőszakban 600 mm, évjárattól függően 300-500 mm öntözésre lehet szükség. A szedés alatti szárazság a sípok minőségét rontja, de a tövek legyengülésével a következő év terméshozama is csökken. A legnagyobb vízigénye és tápanyagigénye a hajtások intenzív növekedésének idején van. Általában kedvezőbb a kisebb adagokkal történő 14 naponkénti öntözés. A korai, szedés alatti öntözésre laza talajokon szükség lehet, de körültekintően, kis adagokkal történő 2-3 esti, éjszakai öntözés legyen, ami nem hűti le kedvezőtlenül a spárga talaját.

Spárga fajlagos tápanyagszükséglete, közepes tápanyag ellátottságnál (FEHÉRNÉ, 2004)

Talajtípus

N

P2O5

K2O

Szerves trágya

kg/ha

t/ha, 3 évente

Csernozjom

150

75

180

250

Lazább erdőtalaj

160

75

190

250

Lazább réti talaj

160

80

190

200

Homoktalaj

200

80

300

400

Spárga műtrágyaszükségletének változása különböző technológiákban (FEHÉRNÉ, 2004)

Technológia

Termőhely

Csernozjom

Laza erdőtalaj

Laza réti talaj

Homoktalaj

Fehér bakhát

4,0-8,0

3,5-4,0

4,0-5,0

5,0-6,0

Fehér bakhát+ takarás

5,0-10,0

4,5-6,0

4,5-6,0

7,0-9,0

Zöldspárga

4,0-6,0

3,5-4,0

3,0-3,5

4,0-5,0

Zöldspárga+ alagút

5,0-6,0

4,5-5,0

4,0-4,5

6,0-8,0

Nem termő kor tápanyagellátása

A telepítés tápanyag előkészítésére külön szaktanács szerint kerül sor.

Az első évben a teljes mennyiséggel feltöltött ültetvényben N pótlásra van szükség. Júniusban és júliusban 50-50 kg/ha nitrogén hatóanyag mennyiséget jutassunk ki fejtrágyaként.

Amennyiben a telepítési dokumentációban megosztott feltöltés szerepel, a tápanyag pótlását a nem termő évek alatt folytatni kell.

Második éves telepítésben 300 kg Rosafert 5-6-30 komplex műtrágyával alaptrágyázzunk. Fejtrágyaként 2x50 kg nitrogén hatóanyagot juttassunk ki június közepétől augusztus elejéig.

Harmadik évben a spárga betakarítása megkezdődhet. Ekkor már a termő fenntartó trágyázást célszerű alkalmazni az állomány kondíciójának javítása miatt is.

Spárga fenntartó trágyázása termő korban

A halványított termő spárga éves fenntartó trágyázásakor a termés és növekményekkel felvett, és egyéb veszteségek miatt hiányzó tápanyagot kell pótolnunk. A termés mennyisége szerint szükséges műtrágya adagokat tervezzük az ellátáshoz.

Spárga hozamközpontú műtrágya szükséglete hatóanyagban (kg/ha)

Síptermés; t/ha

N

P2 O5

K2O

NPK

10

169

90

224

493

7

153

83

206

448

5

130

71

176

381

A halványított termő spárga tápanyagellátása a szedés és takarás miatt sajátságos ciklushoz igazodik. Az alaptrágyázás lényegében a szedés befejezése után, a bakhátak kihúzásakor történik. A kihajtással indul meg a fotoszintézis és az új anyagok előállítása, és folyamatosan, ezzel együtt történik a tároló gyökerek feltöltése. A tápanyag utánpótlásnak erre az időszakra kell koncentrálni, és csak ritkább esetben a klasszikus tavaszi trágyázásra.

Laza talajon a tavaszi 100 kg N hatóanyagot bakháthúzás előtt be kell dolgozni a talajba. Szedés után, június végén az első termőévhez hasonlóan történik a szerves- és műtrágyázás 160 kg N, 80 kg P2O5 és 210 kg K2O átlagos hatóanyag mennyiséggel. A talaj tápelem ellátottsága és a termesztés módja alapján módosítjuk a szükséges műtrágya mennyiségét.

Alaptrágyázás

A termő spárga alaptrágyázása klasszikusan a sípok szedésének befejezése után történik. A halványított spárga bakhát széthúzásakor juttatjuk ki a szükséges szerves trágyát és műtrágyát is, melyet a kijelölt sorközökben a tövek megsértése nélkül kell bedolgozni. Nagyon oda kell figyelni az idősödő állományokban a tövek megasabban történő elhelyezkedésére miatt.

A 3 évenként javasolt, 30-40 t szervestrágyázáskor a szedés utáni alaptrágya mennyisége harmadával-felével csökkenthető az ültetvény kondíciójának függvényében. A szerves és alaptrágya bedolgozási mélységénél, különösen idősebb állományban folyamatosan figyeljünk, a tároló gyökerekre vigyázzunk, kárt ne tegyünk bennük.

Termő spárga tápanyag kijuttatása a tenyészidőben

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
kora tavasszal 5-7Ammónium-nitrát150-250szükség szerint
szedési szezon után5-10Mórafert 5-6-30+3MgO300-400lehetőség szerinti mélységben bedolgozva
július közepéig5-7Ammónium-nitrát150-200homokos talajon
július végén7-10Mórafert 15-5-20+2MgO+ME400-600öntözés előtt

Tápoldatozás

A rendszeresen öntözött spárga tápanyagellátása tápoldatos kiegészítéssel javítható, melyet a tavaszi időszakban és a vegetáció alatt is végezhetünk. Termő ültetvényben, a táplálási programban javasoltakat célszerű követni.

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Töménység (%)Megjegyzés
tavaszi növekedés kezdet5-10Ammónium-nitrát150-2000,1-0,12
szedés alattMórasol 24-8-17+ME70-800,08-0,1
július közepénMórasol 12-6-36+2MgO+ME70-800,07-0,1
Ammónium-nitrát50-60
július végétőlMórasol 12-6-36+2MgO+ME60-800,08-0,1

Lombtrágyázás

A növényvédelemmel együtt 10-14 naponkénti kezelés lehetőséget ad a mikroelemek leghatékonyabb visszapótlására, dinamikus fejlődés biztosítására. Kialakult környezeti stressz helyzeten, kihajtott sípok szélverése, légköri aszály, stb. esetén különösen a bioaktív Smaragd Extra, korábban Fosfitex kezeléssel átsegíthetjük növényünket, ezzel biztosítva a törésmentes fejlődést. A bioaktív Smaragd Extra kezelések a tápanyag kiegészítésen túl a betegség megelőzéssel nagyon jelentős segítséget nyújtanak.

Spárga komplett lobtrágyázása a növényvédelemmel egy menetben 10 14naponként

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
júlisbansárgulás és hiányok megelőzéseMórasol 30-10-10+ME0,6-0,8komplett mikroelemes
növekedés alattbetegség megelőzés, regenerációSmaragd Extra Zn/Mn0,5-0,6bioaktív kezelés
augusztus első feletartalék képzés, kondíció javításMórasol 23-7-23+ME0,8-1komplett mikroelemes kezelés
augusztusbetegség megelőzés Smaragd Extra Rezes0,6-0,7bioaktív kezelés

A permetlé készítésekor a Rosasol és egyéb műtrágyákat mindig utoljára és feloldva keverjük be. A keverési próba elvégzését minden új összetétel esetén javasoljuk.