Szamóca tápoldatos Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A szamóca Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaság

Az áttelelő vöröshagyma Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

osan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A szamóca nagy tápanyagigényű só érzékeny és erősen klór érzékeny növény. Intenzív termesztésben gyakran csak egyéves növényként termesztjük, de nagy felületen több termő évben fenntartják. Ekkor az évelő gyümölcsökre vonatkozó tápanyaghatásokat is figyelembe kell fenni a termés és a kondíciót illetően is.

Tápanyag felvételére a viszonylag egyenletes N, a szedés végéig dinamikusan emelkedő K és P felvétel, valamint a szedés utáni, viszonylag nagyobb nitrogénigény jellemző. Utóbbi kielégítése a több évig termelő ültetvényeknél fontos, mert a rügydifferenciálódás rosszabb, ha szedés után a növény tápanyag hiányt szenved.

A szamóca általában érzékenyen reagál az egyoldalú ellátásra és a tápelem hiányokra is. A levelek elszíneződése, a bogyók méretének csökkenése a leggyakrabban tapasztalható jelek. A gyakori nitrogén és vashiány a rossz talajállapottal és túlöntözéssel is összefügg.

Tápanyag felvétele, tápanyag szükséglete

Az egyenletes N ellátásra igényes. A termésmennyiséget és minőséget befolyásoló kálium ellátásnál ezért szulfát alapú műtrágyákkal folyamatos tápanyag ellátást kell végezni, az optimális N/K arányt kell szem előtt tartani. A nitrogén túltrágyázás minőséget rontó hatása közismert.

A termés minősége szempontjából a bogyók növekedése és érése alatti kálium ellátás meghatározó.

Mészigényes, de a magnézium és vashiány is gyakran okoz sárgulásos tüneteket. Nagy vízigényű növény. Tápanyagfelvételben, illetve a tápanyagellátásban döntő a rügydifferenciálódást megelőző időszak. Ezért a termésszedés után végzett tápanyag-ellátás, tápoldatozás meghatározó a következő év terméshozamában. A virágzás és gyümölcsérés szakaszának jó víz és tápanyagellátásával biztosítjuk a nagy virágtömegét, és ebből adódóan a nagy termést.

A 10-15 t/ha feletti, nem kiemelkedő termésmennyiséghez 100 kg N, 50 kg P2O5 és 150-200 kg K2O hatóanyag szükséges közepes tápanyag ellátottságú talajon.

Szamóca tápanyag vizsgálat során a klóros és klórmentes technológiák összehasonlításában a körülmények termésmennyiségre, méretre és minőségre gyakorolt eltérő hatása jól elemezhető. A klórmentes környezetben végzett vizsgálat eredményei termesztési környezetre nem ültethetők át, mert ott még több forrásból hozzáadódó klór növeli a klóros műtrágyával bevitt mennyiséget.

A legjobb terméseredményt egyértelműen és kimagaslóan a kálium-nitrát kezelés adta. A következő a kálium-kloriddal kombinált kálium-nitrát, mely a nitrát-szulfát kombinációnál jobb volt. A jó nitrogén ellátású kálium-klorid kezelés terméseredménye hasonló a nitrát-szulfát kombinációéval. A klórérzékenységet egyértelművé teszi a kálium-klorid alacsony nitrogén ellátással adott legrosszabb eredménye.

A szamóca levéllemezének tápelemtartalma a különböző fenofázisokban, a tápanyag ellátottság állapotától függően (BOULD, 1964)

Tápelem

Tápanyag ellátottság a szárazanyagok %-ában

hiányos

mérsékelt

kedvező

Virágzás idején

Nitrogén

< l2,50

2,60–2,90

3,00 <

Foszfor

< l0,25

0,24–0,30

0,30 <

Kálium

< l1,00

1,00–2,00

2,00 <

Magnézium

< l0,10

0,10–0,15

0,15 <

Gyümölcsérés idején

Nitrogén

< l2,00

2,00–2,50

2,60–3,0

Foszfor

< l0,20

0,20–0,24

0,25–0,3

Kálium

< l1,00

1,00–1,40

1,50 <

Magnézium

< l0,10

0,10–0,14

0,15 <

Szüret idején

Nitrogén

< l1,50

1,60–2,00

2,00 <

Foszfor

< l0,15

0,16–0,20

0,20 <

Kálium

< l0,60

0,60–1,00

1,00 <

Magnézium

< l0,06

0,06–0,10

0,15 <

Levelek kedvező tápelemtartalma szüret idején (PAPP-PORPÁCZY, 1999)

N

P

K

Ca

Mg

Fe

Mn

B

Zn

Cu

Mo

szárazanyag %

mg/kg szárazanyag

2,5-3

0,2-0,3

1-1,5

0,8-1,4

0,3-0,4

50-100

50-100

20-50

20-30

5,8

0,5

A bogyók átlagsúlya a klóros, gyenge nitrogén ellátásnál kiugróan a legrosszabb. A legjobb a kálium-kloriddal kombinált kálium-nitrát, majd a szulfát-nitrát kombináció következik. A kálium-nitrát jobb a jó nitrogén ellátású kloridos kezelésnél, de a jobb kötéssel a legjobb terméseredményt adta.

A száraz anyag, és benne a cukortartalom a jó nitrogén ellátású kloridos kezelésben a legmagasabb, amit a klór stressz hatása megmagyaráz. A kálium-nitrát második eredménye a jó N/K arány minőséget meghatározó t szerepét igazolja. A többi kezelésből az alacsony nitrogén ellátású klóros kezelés gyenge minősége válik ki.

A szamóca tápelem érzékenysége, (Szakirodalmi adatok)

Tápelemek

N

P

K

Ca

Mg

S

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

szamóca

***

***

 

 

**

 

*

 

*

 

 

*

A tápanyag-utánpótlás sikerét is meghatározó egyéb tényezők összefoglalása szamócában:

  • laza szerkezetű, gyengén savanyú, jó vízgazdálkodású talaj
  • egyenletes vízellátás a nagy vízigény miatt, 10-30 mm/hét
  • a tápanyagfelvétel dinamikáját követő tápanyagellátás, 1:0,5:1,5 NPK arányú táplálás, az intenzitástól, a tápanyag-ellátottságtól függően 300-600 kg/ha összes hatóanyaggal
  • a virágzás és termésérés közötti szakaszon tápanyag és vízellátása a legintenzívebb, de a N felvétel a teljes tenyészidőszakban egyenletes, tehát annak 50-70 %-át szedés után és csak 30-50 %-át adjuk tavasszal.
  • a tápanyagszükségletet a termésmennyiség is meghatározza, és figyelembe kell venni, hogy Az extenzív 3-5 t/ha-tól az intenzív 20-35 t/ha és a feletti terméseredményekig igen eltérő utánpótlást igényelnek.

Szamóca tápanyagszükséglete, kg/ha termő ültetvényben (Szakirodalmi adatok nyomán)

Növény

 

Hagyományos

Intenzív

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Szamóca

80

40

120

100

50

150

Szamóca Rosier technológiai javaslat

Komplett mikroelemes ellátás folyamatosan, fejlődési fázishoz, feltételekhez és változásokhoz igazítva:

  • gyökeresedés serkentéséhez, dinamikus indulásinduláshoz starterkezelés
  • lombosodáshoz, bogyónövekedéshez jó, harmonikus nitrogén ellátás
  • éréshez, a bogyók minőségéhez jó kálium ellátás
  • következő év jó terméséhez szüret utáni nitrogén kiegészítés

Komplett tápoldatozás elsősorban a csepegtetve öntözött intenzív kultúrákra javasolt technológia. A Rosafert komplex alaptrágyára folyamatos Rosasol komplett tápoldatozás épül.

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Tápanyagmegosztás nagyságrendje a zöldségnövények tápoldatos termesztésénél; %

Technológia

Alaptrágya*

Startertrágya

Fejtrágya tápoldattal

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Kiegészítő tápoldatos

0-10

70-80

45-50

20-30

0-10

25-30

60-80

0-10

25-30

Intenzív tápoldatos**

0-10

20-50

20-50

10-15

10-20

10-25

75-90

30-70

25-50

Hidrokultúrás

0-0

0-0

0-0

1-5

5-10

1-5

95-99

90-95

95-99

* Megjegyzés: mélyen bedolgozott , vagy közép mélyen egyszerre starterként is
** Megjegyzés: startertrágya sekélyen bedolgozott szilárd és tápoldatos beöntözés együtt

Alaptrágyázás

Talajvizsgálat alapján a szükséges kiegészítéssel együtt sekélyen, ültetés előtt 20-25 cm-re bedolgozva javasoljuk elvégezni. Lazább talajon ennél sekélyebb bedolgozás is megfelelő, hiszen az öntözéssel a tápanyag a gyökérzónába kerül. Az intenzíven öntözött kultúráknál szükség szerinti szerkezetjavító szerves trágyázás ne maradjon el. Az intenzív tápoldatozáshoz nagyon fontos a megfelelően tartós szerkezet kialakítása, mert az öntözés tömődött talajon gyorsan levegőtlenné teszi a gyökérzónát, mely gyorsan sárgulást okoz, a növekedést lelassítja.

Bakhátas termesztésnél az alaptrágyát csak a bakhátba bedolgozva, annak mennyisége 30 %-kal csökkenthető.

Alaptrágyázás, vagy startertrágyázás tápoldatos szabadföldi termesztésben

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)Termésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
telpítés alőtt30-5015-30Mórafert 5-12-24+3MgO+ME300-600kötöttebb talajon
telepítés előttMórafert 12-12-17+2MgO+ME300-600laza talajon

A kisebb adagot az általánosa jobb ellátottságú talajon alkalmazzuk.

Tápoldatozás

Az intenzív termesztésben tápoldatozással egyenletesebb, folyamatos tápanyag-ellátást tudunk biztosítani. Csepegtetéssel kijuttatott rendszeres tápoldatozáskor, 0,05-0,08 % koncentrációval elég tápoldatozni. Csapadékos időben a kimosódott tápanyagot a nedves talajon akár 0,3% töménységgel is pótolhatjuk, természetesen kis vízadaggal. Kiegészítő, ritkább öntözésnél 0,1-0,15% lehet a tápoldat töménysége.

A kifejezetten aszályos időszakban kisebb adagokkal tiszta vizes kiegészítésre szükség lehet. Takart termesztésben a túlöntözéssel vigyázzunk, mert a párolgás sokkal kisebb, mint a takaratlan viszonyok között megszokott.

Szamóca tápoldatozása csepegtető öntözéssel, alaptrágyázott talajon, 60 t/ha feletti termésszinthez;

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha/hét)Töménység (%)Megjegyzés
kiültetés beöntözése15-30Mórasol 15-30-15+ME25-300,15-0,2alapos beöntözés két kezeléssel
gyökeresedés alatt ősszelMórasol 15-30-15+ME25-300,1-0,12nitroén igény szerint
gyökeresedés alatt tavasszalMórasol 15-30-15+ME50-75tavasz indítás
első termések kötéséigMórasol 17-9-29+1MgO+ME60-800,1-0,15hetenkét egyszer 1 kezelés
intenzív növekedés, bogyófejlődésKalciumnitrát40-500,1hetenként szükség szerint megosztva
Mórasol 17-9-29+1MgO+ME50-60
éréskezdettől15-303Mórasol 12-6-36+2MgO+ME50-600,151-2 hétig
szedés alatt15-30Mórasol 12-6-36+2MgO+ME40-600,1hetenként, szükség szerint megosztva
Ammónium-nitrát4-60,01
szedés utánMórasol 3-5-4040-500,1szükség szerint

A homokos talajokon szükség van a folyamatos, kisebb adagú tápoldatozásra. Ekkor a kijuttatott műtrágya mennyisége egy-egy alkalommal 20-25 kg/ha körüli legyen.

Lombtrágyázás

A növényvédelmi munkákkal egy menetben mikroelemes lombtrágyázást is végezzünk. A 7-10 naponkénti Rosasol komplex mikroelemes lombtrágya családdal a teljes tenyészidőszakban hatékonyan megoldható a mikroelemes lombtrágyázás. A Smaragd Extra, korábban Fosfitex folyékony bioaktív lombtrágyák segítenek a növények ellenálló képességének növelésében, javítják a kondíciót, kimagasló hatással vannak a gombaölő szerek hatékonyságának emelésében, ezzel segítenek a peronoszpóra és más betegségek megelőzésében, leküzdésében is. Az ellenálló képesség szintjének fenntartására célszerű 14 naponkénti ismétlést alkalmazni.

Szamóca komplett lombtrágyázása a növényvédelmével egy menetben, 7-10 naponként

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
kiültetés utángyökeresedés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,2-0,3bioaktív kezelés
hajtásnövekedéssárgulás megelőzéss, kezelésMórasol 30-10-10+ME0,3-0,5komplett mikroelem ellátás
virágzás kezdetvirágzás, kötődés javításSmaragd Turbó Kötődésjavító0,3-0,4kalcium-bór kezelés
intenzív növekedéslevélsárgulás megelőzés, kezelésSmaragd Turbó Zöldítő0,4-0,6magnézium kezelés
itenzív növekedésCa hiány megelőzéseSmaragd Turbó Kalcium0,5-0,7komplett mikroelem ellátás
intenzív növekedésnövekedés serkentéseMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7
betegség megelőzés, kondíciónálásSmaragd Extra Rezes0,3-0,4bioaktív kezelés
teljes gyümölcs méretérésgyorsítás, minőségjavításMórasol 12-6-36+2MgO+ME0,5-0,7komplett mikroelem ellátás

A permetező szerek előkészítésénél a Rosasol és egyéb műtrágyákat mindig feloldva és utoljára keverjük a permetlébe. Keverési próba elvégzése szükséges minden új összetételnél.