Téli és nyári retek komplett Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A téli és nyári retek Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A gyökérzöldségek között a tápanyagigény tekintetében a foszfor és kálium igénye emelkedik ki. Megfelelő termesztési körülmények között 25 t/ha feletti termés tervezhető. Egy tonna terméshez átlagosan 3,0 kg N, hasonló mennyiségű P és 6,0 kg K hatóanyag szükséges oxidban kifejezve.

Gyökérzöldségek hozamközpontú tápanyagszükséglete, középkötött, közepes ellátottságú, szükség szerint öntözött talajon (kg/ha)

Gyökérzöldség

t/ha

N

P2 O5

K2O

NPK

Téli és nyári retek

30

85

65

130

280

25

81

62

124

267

20

73

56

113

243

15

63

48

97

208

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

Szerves trágyát közvetlenül ne adjunk alá, a nagy adaggal trágyázott elővetemény után kerüljön. A friss trágyázás káros hatásai így kiküszöbölhetők. A víz- és tápanyag gazdálkodásra, valamint a talajszerkezetre gyakorolt kedvezőbb hatás miatt általában a magasabb szerves anyag tartalmú talajok megfelelőbbek.

Az öntözött termesztésben, még ha nem is rendszeresen kap vizet, az alaptrágyázáskor az összes hatóanyag 50-60 %-át juttatjuk ki, az őszi mélyszántás alkalmával. Az erősen kötött talaj kivételével, kora tavasszal, vagy megosztva fele-fele mennyiségben lehet az őszi és a starter műtrágyaadagot vetés előtt kijuttatni.

A Rosafert szántóföldi komplex műtrágyát a szántással késő ősszel, vagy kora tavasszal, a vetés előkészítéskor dolgozzuk be. A bedolgozás mélysége a technológia függvényében fontos, hiszen az öntözetlen, vagy gyengén öntözött egyszerű technológiában mélyebben, míg az öntözött intenzív technológiában sekélyebben dolgozhatjuk be a műtrágyát.

Intenzív technológiában megosztott kezelés is alkalmazható, különösen az őszi előkészítésű talajokon. A műtrágya adag megosztása a veszteségek elkerülése, valamint a kezdeti időszak jó ellátása miatt javasolt. Ekkor a nagyobb adag alaptrágya mennyiséget ősszel juttatjuk ki mélyebben, és a magágy készítéssel egy kisebb starter mennyiséget dolgozunk be sekélyen. Ezt a kisebb adagot sortrágyázással még hatékonyabb kijuttatni a vetéssel egy menetben.

Téli, nyári retek alaptrágyázása középkötött, közepesen ellátott talajon

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ősz-kora tavasz, Mórafert 12-12-17+2MgO+ME250-350mélyműveléssel
vetés előttMórafert 12-12-17+2MgO+ME100-150starterként

Fejtrágyázás

A hosszabb tenyészidejű fajtáknál a műtrágyázást kétszer, öntözés előtt javasoljuk. Az első fejtrágya kezeléssel, 4-6 lombleveles állapotban a nitrogén adagot a növekedés serkentésére. A nagyobb adagú komplex Rosafert részt 10-12 lombleveles állapotban, öntözés előtt juttatjuk ki. A rövid tenyészidejű fajtáknál a kezelés időpontja az 5-7 leveles állapot legyen. Hajtatásban is hasonlóan járjunk el. A fejtrágyák sekély bedolgozása különösen kötöttebb talajokon indokolt, és segíti a tápanyag gyorsabb gyökerekhez jutását.

Téli, nyári retek fejtrágya adagjai szabadföldön és hajtatásban, alaptrágyázott talajon

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
4-6 lombleveles állapotAmmónium-nitrát150-250
10-12 lombleveels állapotMórafert 5-12-24+3MgO+ME200-300

Lombtrágyázás

A retek nagy lombja általában kedvez a hatékony lombtrágya kezeléseknek. A növényvédelmi kezelésekkel egy menetben elvégzett Rosasol komplex lombtrágyázás erősíti a lombot a betegségek, a kedvezőtlen klimatikus hatások ellen, csökkenti a növény stressz miatti fejlődés lassulását. Kedvező serkentő hatással van a fejlődésre, a növény tápanyag felvételére.

A Smaragd Extra, régi nevén Fosfitex bioaktív lombtrágya az ellenálló képesség növelésével a tápanyagellátáson felül jelent egy kiemelkedő kondíciójavítást.

Téli és nyári retek komplett lombtrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
gyökérképződés alattgyökeresedés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,5bioaktív kezelés
intenzív növekedés alattnövekedés serkentéseMórasol 30-10-10+ME0,7-0,9komplett mikroelemes kezelés
betegség megelőzés, gumóképződés serkentéseSmaragd Extra Rezes0,4-0,6bioaktív kezelés
gumóképződéskortárolhatóság, minőség javításaMórasol 3-5-400,7-0,9tárolási minőségjavító

A lombtrágyázás kivitelezésekor a műtrágyát mindig utoljára és feloldva keverjük a permetlébe. Keverési próba elvégzése minden új összetételnél szükséges.