Uborka tápoldatos hajtatás Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

Az uborka Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

Tápanyagigény, tápanyagszükséglet uborka hajtatásban

A hajtatott uborkáknál is, legyen az kígyóuborka, mini kígyóuborka, vagy berakó fürtös, a tápoldatos termesztésében az uborka általános termesztési és tápanyagigényéből indulunk ki. A termésmennyiségek a termesztési ciklustól függően eltérőek, de elsősorban a tenyészidő hossza befolyásolja a termésmennyiséget, ezen keresztül a műtrágya szükségletet. A különböző termésméretű fajták tápanyagigénye lényegében hasonló, ezért a technológia egységesen alkalmazható.

Hajtatott kígyóuborka tervezhető hozama különböző termesztési ciklusokban ( kg/m2)

Időszak

Ültetési időszak

tő/m2

Tervezhető hozam; kg/m2

Téli hajtatás

október 20-december 15

1,0-1,5

20-30

Nyár végi hajtatás

május elejétől

1,3-1,5

7-10

Tavaszi hajtatás

január vége-február vége

1,5-3,0

16-25

Őszi hajtatás

augusztus 10-30

1,0-1,5

10-15

Hosszú kultúrában

január

1,0-1,5

20-40

A fő tápelemek aránya a tenyészidőszakban 1:0,6:1,6. A helyes K/Ca arány 1,6:1, K/Mg arány pedig 8:1. Az uborka érzékeny a Ca, Mn és Mg hiányára, ezért a tápelem arányokra, továbbá a komplex mikroelem utánpótlásra is figyelni kell.

A termésegységre vonatkoztatott fajlagos tápanyagigény nem kiemelkedő. A termésmennyiség függvényében, közepes szintű alapellátottság mellett már nagy tápanyagszükséglettel számolhatunk. A hajtatott uborka tápanyagigényét, só érzékenységét a tenyészidő során mindig figyelembe kell venni. A vízigényét és tápanyagigényét pontosan kielégítve folyamatosan, kis műtrágyaadagokkal trágyázzuk.

Hajtatott uborka hatóanyag szükséglete, középkötött, közepes ellátottságú talajon (g/m2)

Termésszint;

Szükséges hatóanyag

kg/m2

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

10

29

17

46

24

4,5

15

37

22

60

31

5,8

20

46

28

74

37

7,1

25

55

33

88

42

8,4

30

63

39

101

48

9,8

35

75

45

120

54

11,3

A hosszú tenyészidő alatt a hajtatott uborka műtrágya szükséglete alacsony ellátottságnál, csak műtrágyával történő ellátás esetén 1 m2-en eléri az 50-60 dkg tényleges műtrágya mennyiséget komplex műtrágyát figyelembe véve. A tavaszi hajtatásban az alacsonyabb K igény, illetve magasabb N szükséglet miatt az NPK arány 1:0,6:1,3. Miután hajtatásban nagyon gyakran jelentkezik Ca és Mg hiány, azok szintjére a tápanyag-vizsgálatkor és a tápoldatozáskor is oda kell figyelni. Miután a Ca hiánytünetek gyakran a kedvezőtlen környezeti feltételek miatt alakulnak ki, ezért a termesztéstechnológia egyéb elemeire is nagy gondot kell fordítani.

Tápanyagmegosztás nagyságrendje a zöldségnövények tápoldatos termesztésénél; %

Technológia

Alaptrágya*

Startertrágya

Fejtrágya tápoldattal

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Kiegészítő tápoldatos

0-10

70-80

45-50

20-30

0-10

25-30

60-80

0-10

25-30

Intenzív tápoldatos**

0-10

20-50

20-50

10-15

10-20

10-25

75-90

30-70

25-50

Hidrokultúrás

0-0

0-0

0-0

1-5

5-10

1-5

95-99

90-95

95-99

* Megjegyzés: mélyen bedolgozott , vagy közép mélyen egyszerre starterként is
** Megjegyzés: startertrágya sekélyen bedolgozott szilárd és tápoldatos beöntözés együtt

Alaptrágyázás

A szerves trágya és/vagy tőzeg használata az uborkának a talaj szerkezetével szemben támasztott speciális igénye miatt szinte kötelező hosszú kultúrában. Az uborkának 30-40 kg/m2 érett szerves trágya adag is kijuttatható. Lazább és kötött talajon csak ez biztosítja a talaj megfelelő vízgazdálkodását, levegőzöttségét, a jobb hő gazdálkodást. Fontos, hogy a só érzékenység miatt az induló só szint alacsony legyen. Középkötött talajon, érett istállótrágyás alaptrágyázáskor az EC érték 1,8 alatt legyen. Homokon, alacsony szerves anyag tartalomnál már 1-1,5 EC-nél megfelelő a só szint, de az sem baj, ha az 1,0 EC-t sem éri el.

Az alaptrágyázás sarkalatos pontja a mészpótlás. Alacsony vízoldható Ca tartalom esetén az uborka mészhiány érzékenysége miatt indokolt mésztrágyázást is el kell végezni. A megfelelő mésztrágyát a talaj és a víz pH, EC ismeretében választhatjuk ki. Meszezést csak indokolt mennyiséggel és esetben kell végezni Mg tartalmazó anyaggal, illetve Mg kiegészítéssel, hogy a Ca-Mg antagonizmust megelőzzük. A Dolomit vagy Calcifer Mg ültetés előtt használhatók 0,3-0,5 kg/m2 dózissal a talajba bedolgozva. Mészkőporból megfelelő időben és nedves talajon 20-30 dkg/m2 is kijuttatható. A kisebb hiány, illetve kalciumos tápoldatozás esetén is dolgozzunk be legalább 6-10 dkg/m2 gipszet a biztonságos ellátás érdekében. Fontos a mésztrágya időbeni nedves talajba történő jutása a kémiai reakciók végbemenetele, a csírázás és gyökérnövekedés biztonsága miatt.

A Kalcium-nitrát a tenyészidőszak mésztrágyája, alaptrágyaként nem célszerű kijuttatni, de adagolható starter és fejtrágyaként, tápoldattal.

Hajtatott uborka alaptrágyázása, középkötött, közepes tápanyag ellátottságú talajon

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (kg/m2)MűtrágyaDózis (dkg/m2)Megjegyzés
ültetés előtt 10-25Mórafert 12-12-17+2MgO+ME6-10közepes mélyen bedolgozva
ültetés előtt25-40Mórafert 12-12-17+2MgO+ME4-6

A szükséges mésztrágyázással kiegészítve

Tápoldatozás

Egy törzsoldat tartályos, egyszerűsített tápoldatozáskor az "A" és "B" tápoldatot naponta felváltva használjuk, és minden héten egy savas vizes öntözéssel fejezzük be a kezeléseket. Az egyszeri tápoldat mennyiség 3-5 l/m2 legyen, hogy a felesleges kimosódást elkerüljük. Általában nagy vízigénye, és só érzékenysége miatt is alacsonyabb töménységű tápoldatot kell használni az uborkában. Ez azt jelenti, hogy 1000 liter tápoldatban 0,5-1,5 kg műtrágya (0,05-0,15 % töménység) van, vagy 0,5 EC-s öntözővízzel 1,2-2,5 EC között van a kimenő tápoldat EC.

Intenzív technológiában az "A" és "B" törzsoldatokat egyszerre adagoljuk fele mennyiséggel, de a hétvégi savazott vizes öntözést itt is célszerű alkalmazni a gyökérzóna felfrissítése érdekében..

Kiültetéskor a foszfor gazdag Rosasol 15-30-15 0,2 % starter beöntözés javasolt, majd 10-14 napig csak párásítás indokolt. Szedésig a tápanyagigény gyorsan nő, és a heti műtrágya szükséglet 0,5 dkg/m2-ről folyamatosan emelkedik a szedésig 1,7-2,0 dkg-ra.

Szedés alatt a generatív - vegetatív egyensúlyt, valamint a növény terheléséből adódó fokozott tápanyagigényt folyamatosan kell biztosítani a tápoldatozással. Általában heti 1,8-2,2 dkg/m2 komplex műtrágya adaggal számolhatunk, mely természetesen változik a körülményektől függően, elsősorban a növekedés és termésképzés ütemével összhangban. Az őszi időszakra húzódó kultúrában már magasabb kálium arányt kell beállítani.

A hetenként mért talaj EC változást figyelembe véve kell a tápoldat korrekciót elvégezni. Szedés ideje alatt hajtatásban a talaj 1:2 vizes kivonat EC –értékei és a javasolt tápoldat EC értékek korrekciója: 0,8-0,9 talaj EC-nél a táblázatban is szereplő, optimális érték: nyáron: 1,6- 1,8 kora tavasszal: 2,0-2,5.
A kígyóuborka N igénye magas, de a hajtatási körülmények között mégis gyakran kell magasabb K arányú, 1:2 N/K oldattal (télen, hűvös, fényszegény időszakban) tápoldatozni, hogy a növekedési egyensúly megmaradjon.

A hajtatott uborka tápoldat korrekciója a talaj EC értékének függvényében

Tápoldat korrekció a talaj 1:2 vizes kivonat EC alapján

talaj EC

átlagos tápoldat EC

talaj EC

átlagos tápoldat EC

0,4 - 0,5

2,0 - 2,2

0,8 - 0,9

1,6 - 1,8

0,5 - 0,6

1,8 - 2,0

0,9 - 1,0

1,6 - 1,8

0,6 - 0,8

1,8 - 2,0

1,0 - 1,1

1,5 - 1,7

Öntözővíz, tápoldat és kijuttatott műtrágya átlagos hetenkénti mennyisége kígyóuborkában

Tényezők/Hónap

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Összes víz; l/m2/hét

10

20

40

61

67

67

63

31

17

15

Tápoldat; l/m2/hét

5

16

18

20

22

22

20

17

15

15

Műtrágya; dkg/m2/hét

0,5

1,6

1,8

2,0

2,2

2,2

2,0

1,7

1,5

1,5

Hajtatott uborka komplett tápoldatozása egyszerű és intenzív technológiában

Összetétel

Fejlődési fázisok

Első termésig

EC=1,8-2,0

Terhelés és szedés alatt

EC=1,5-2,2

Őszi szedés alatt

EC= 1,8-2,5

A-tápoldat (heti 3x)

kg/1000 liter vízbe

Kalcium-nitrát

0,7

0,6

0,5

Kálium-nitrát

0,45

0,6

0,7

Salétromsav

2 dl

2 dl

2 dl

B-tápoldat (heti 3x)

kg/1000 liter vízbe

Rosasol 17-9-29

0,8

0,75

0,50

Kálium- nitrát

 

0,15

0,45

Keserűsó

0,2

0,2

0,25

Salétromsav

2 dl

2 dl

2 dl

C-tápoldat (heti 1x)

dl/1000 liter vízbe

Salétromsav

2 dl

2 dl

2 dl

Az A és B tápoldatot váltakozva, vagy kettős adagolással folyamatosan juttatjuk ki. Savazás csak indokolt mennyiséggel történjen

Lombtrágyázás

Az uborka nagy leveleivel a lombtrágyázás hálás növénye. Minden technológiai szintnél javasoljuk a komplett kiegészítést. Gyorsan, nagyobb mennyiségű tápanyagot képes felvenni. A növényvédelemmel egy menetben 7-10 naponként elvégzett komplett lombtrágyázás a növény és a lomb erősítését, jobb kondícióját biztosítja.

Az uborka betegség fogékonysága miatt a biológiailag aktív, a fertőzésekkel szembeni ellenálló képesség fokozását jelentő Smaragd Extra Zn/Mn, korábban Fosfitex kezelések szerepe nagy.

Kondicionálásra, a komplett mikroelemes Rosasol mellett a gombabetegségek megelőzésének elősegítésére Smaragd Extra Zn/Mn, korábban Fosfitex Zn/Mn kezelés javasolható palántázás után 2,5 l/ha, 400-600 liter vízzel permetezve, 14 naponkénti ismétléssel, majd újból a Smaragd Extra Zn/Mn az intenzív növekedés serkentésére, illetve a Smaragd Extra Cu a betegségek elleni védelem erősítésére, stressz tűrés javítására. A Kalcium hiány megelőzésére a gyökeresedés időszakában a Smaragd Turbó Gyökeresítő, korábban Gyökér kalciumos starter, majd a Smaragd Turbó, korábban Rosatop-Ca speciális lombtrágya oldat használata javasolt.

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
kiültetés utángyökeresedés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6soerkezeléssel
növekedés alattsárgulás megelőzéseMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7komplett mikroelemes kezelés
növekedés serkentés, betegség megelőzésSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,5bioaktív kezelés
intenzív növekedés alattkalciumhiány megelőzésSmaragd Turbó Kalcium0,6-0,8komplett mikroelemes kezelés
növekedés serkentésMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7
betegség megelőzésSmaragd Extra Rezes0,4-0,6bioaktív kezelés

A permetlé előkészítésénél a műtrágyákat mindig utoljára, és feloldva keverjük be. A keverési próba elvégzése minden új összetételnél javasolt.