Generatív, gyenge növekedésű hajtatott paprika tápoldatos Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A gyenge növekedésű paprika termesztés Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A paperika termesztésének egyik pillére a növekedés fenntartása, azaz a túlzott generatív hatások elkerülése. A későn kiültetett, elöregedett, vagy kiszáradt palánták gyengén fejlődnek, gyorsan bekötnek. Ezzel korán túlterhelik a növényt, és az első bogyók is gyenge minőségűek. A terhelés függvényében a későbbi kötések is rossz minőségűek, a növekedés is vontatott, vagy leáll.

Közepes ellátottságú talajon, 10 kg/m2 termésszinthez átlagosan összesen:

nitrogénből: 55 g/m2; foszforból:27 g/m2; káliumból:78 g/m2 hatóanyag szükséges.

Növekedésben lévő, fiatal palánta kerüljön kiültetésre alapos starter beöntözéssel. A leöregedés, kiszáradás a növekedés leállását okozza, korai túlzott terhelést, a terméskiesést, minőségromlást okoz. Ezért a fejletlen növényeken kötött első terméseket célszerű eltávolítani, hogy a már említett szár és lomberősödés megtörténjen, és egy-egy bogyóra az egészséges mennyiségű, 4-5 db, de inkább 5-6 db fejlett levél jusson.

Ha a növekedés lassabb a szükségesnél, az ízközök rövidülnek, növelünk kell a nitrogén mennyiségét és a vízadagokat is. A túlzott tápanyag mennyiséggel is a generatív jelleget erősítjük, tehát ha szokásosnál sötétebb a hajtáscsúcs, csökkentsük az adagokat.

Tápanyagmegosztás nagyságrendje a zöldségnövények tápoldatos termesztésénél; %

Technológia

Alaptrágya*

Startertrágya

Fejtrágya tápoldattal

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Kiegészítő tápoldatos

0-10

70-80

45-50

20-30

0-10

25-30

60-80

0-10

25-30

Intenzív tápoldatos**

0-10

20-50

20-50

10-15

10-20

10-25

75-90

30-70

25-50

Hidrokultúrás

0-0

0-0

0-0

1-5

5-10

1-5

95-99

90-95

95-99

* Megjegyzés: mélyen bedolgozott , vagy közép mélyen egyszerre starterként is
** Megjegyzés: startertrágya sekélyen bedolgozott szilárd és tápoldatos beöntözés együtt

Alaptrágyázás

A tápelem harmóniára, a kémhatásra, és a jó Ca ellátásra kell figyelemmel lenni. A szerves trágya javítja a talaj fizikai és biológiai állapotát, tápanyaghatása 1-2 év. A nagy adagú szerves trágya nem csak azért kedvező, mert javítja a talaj szerkezetét, hanem mikroelem tartalommal rendelkezik. A generatív fajták számára alaptrágyázáskor, szerves trágyázott talajon az EC 1,0 - 1,4 értékig felel meg. Alacsonyabb EC értéknél, ha az nem jelentősebb tápanyag hiány miatt van, ne törekedjünk az emelésre, hiszen ez kedvezőbb a generatív fajták irányított tápanyagellátása szempontjából is.

Ezt figyelembe véve alaptrágyaként: 10-12 g/m2 N, 10-15 g/m2 P2O5 és 15-20 g/m2 K2O adható közepesen ellátott talajon.

Az alaptrágyázási adagok vizsgálatánál az alacsony sótartalmú, 0,5-0,7 EC-s talajokon sem célszerű túlzottan magas indító tápanyag mennyiséget kijuttatni, hiszen az a gyökeresedést akadályozhatja, inkább a folyamatos ellátásra kell majd törekedni a tenyészidőben.

Generatív hajtatott paprika termesztés alaptrágyázása tápoldatos termesztésben közepes ellátottságú talajon.

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (kg/m2)MűtrágyaDózis (dkg/m2)Megjegyzés
ültetés előtt5-15Mórafert 12-12-17+2MgO+ME8-10középmély bedolgozás
20-30Mórafert 5-12-24+3MgO+ME6-8

Tápoldatozás

A sikeres tápoldatozás feltétele a jó szerkezetű, levegős talaj, a harmonikus alap ellátottság, alacsony sószint, és enyhén savas kémhatás. A tápoldat összeállításához a víz és a talaj vizsgálata szükséges.

A talaj EC hetenkénti ellenőrzésekor 0,3-0,4 mS/cm EC változásnál a töménységet a változásnak megfelelően korrigáljuk. Csökkenéskor több, emelkedéskor kevesebb tápanyagra van szükség.

A növekedést folyamatosan biztosítani kell megfelelő nitrogénszint és nedvesség fenntartásával.

A tenyészidőszak végén csökken a tápanyagigény és a tápoldatozást a felszámolás, az utolsó szedés előtt általában 2 héttel befejezhetjük. Szükség esetén ebben az időszakban már tiszta vízzel öntözhetünk.

A generatív étkezési paprika fajták tápoldatozási javaslata gyakorlati tapasztalatok alapján

Növényállapot

N:P:K arány

Kalcium adagolás

Műtrágya/hét

Ültetés

1 : 2 : 1

-

0,2 % beöntözés

Első szint bekötésig

1,5 : 0,5 : 1,8

++

0,8-0,9 dkg/m2

Második szint bekötésig

1,2 : 0,5 : 1

+++

1,3-1,5 dkg/m2

Első szedésig

1,2 : 0,5 : 1

+++

1,8-2 dkg/m2

Szedések alatt

1,5 : 0,5 : 1

++

1,5-2 dkg/m2

Generatív típusú étkezési paprika tápoldatozása, alaptrágyázott talajon

Összetétel

Fejlődési fázisok

2. kötésig

EC=1,8-2,2

2. ágvilla bekötésétől

EC=1,8-2,0

Szedésig

EC=1,8-2,0

Szedés alatt

EC= 1,8-2,2

A-tápoldat (heti 3x)

kg/1000 liter vízbe

Kalcium-nitrát

0,7

0,7

0,7

0,75

Kálium-nitrát

0,4

0,35

0,4

0,35

Salétromsav

2 dl

2 dl

2 dl

2 dl

B-tápoldat (heti 3x)

kg/1000 liter vízbe

Rosasol 17-9-29

0,75

0,75

0,75

0,75

Kálium- nitrát

0,05

-

-

-

Ammónium-nitrát

-

-

0,15

0,2

Keserűsó

0,25

0,2

0,1

-

Salétromsav

2 dl

2 dl

2 dl

2 dl

C-tápoldat (heti 1x)

dl/1000 liter vízbe

Salétromsav

2

2

2

2

             

Az „A” és „B” tápoldatot váltakozva, vagy kettős adagolással folyamatosan juttatjuk ki. Savazás csak indokolt mennyiséggel történjen.

Szedés ideje alatt a talaj 1:2 vizes kivonat EC értékei alapján a tápoldat EC értékek korrekcióját javasolt elvégezni. A nyári időszakban 0,8-0,9 talaj EC-nél a táblázatban is szereplő, optimális érték 1,8-2,0 EC, de a kora tavaszi, fényszegény időszakban a folyamatos kötéshez magasabb, 2,2-2,4 EC is szükség lehet. Csökkenteni kell az EC-t, ha az állomány növekedése lelassult, az ízközök rövidülnek.

A tápoldat EC korrigálása szedés alatt a talaj 1.2 EC változása alapján

Tápoldat korrekció a talaj 1:2 vizes kivonat EC alapján

talaj tápoldat talaj tápoldat

0,4-0,5 → 2,0-2,1

0,8–0,9 → 1,6-1,8

0,5-0,6 → 2,0-2,1

0,9-1,0 → 1,5-1,7

0,6-0,8 → 1,8-2,0

1,0-1,1 → 1,3-1,5

Lombtrágyázás

A generatív fajták esetében a növekedés leállása esetén lehet szükség a szokásosnál intenzívebb nitrogén túlsúlyos lomtrágyázásra. A tavaszi Ca igényes időszakban megoldást jelent a Rosatop-Ca 0,5 % lombtrágyázás.

Elsősorban a kiültetés utáni kezdeti időszakban fontos a lombtrágya kiegészítés, amikor a gyökérműködés hideg talaj miatt még nem indul meg. A növényvédelemmel egy menetben 7-10 naponként célszerű növekedést serkentő lombtrágyázást végezni a generatív paprikában is. A bioaktív hatású Fosfitex Zn/Mn kezelés a növényvédelem erősítésével a komplett kezelések fontos kiegészítője.

Generatív paprika termesztés komplett lombtrágyázási programja

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
kiültetés utángyökresedés, virágzás serkentéseSmaragd Turbó Gyökeresítő0,4-0,5kalciumos starter kezelés
sárgulás, kiültetési sterssz megelőzéseMórasol 30-10-10+ME0,4-0,6komplett, emelt mikroelemes kezelés
intenzív növekedés alattlevélsárgulás megelőzése, kezeléseSmaragd Extra Magnéziumos0,4-0,6bioaktív kezelés
virágzás kezdetétőlkötődés javításaSmaragd Turbó Kötődésjavító0,4-0,6kalcium-bór kezelés
intenzív növekedés alattnövekedés serkentéseMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7komplett, emelt mikroelemes
stressz kezelés, betegség nmegelőzésSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6bioaktív kezelés

A lombtrágya előkészítésénél a Rosasol és egyéb műtrágyákat mindig feloldva és utoljára keverjük a permetléhez. Keverési próba elvégzése minden új összetétel esetén javasolt.