Hagymafélék tápanyagellátás általános jellemzői

A hagymatermesztésben is terjed az intenzív technológia. Az öntözött kultúrák tápanyagellátása a megnövekedett hozamok miatt nagyobb adagokkal történik. Minél nagyobb mennyiségű és jobb minőségű termést kívánunk elérni, annál fontosabb a termesztés egyéb elemei mellett az okszerű tápanyagellátás is.

A hagymafélék különböző termesztési technológiája, és a felhasználás célja is módosítja a tápanyagellátást. Különös tekintettel kell lenni a tárolásra és a feldolgozásra kerülő hagyma minőségére. A tárolási veszteségek egyértelműen következnek a tápanyagellátás szakszerűségéből. Legyen az kevésbé, vagy intenzív termesztésből származó termés, a helyes tápelem arányok meghatározzák a hagyma szöveti felépítését, beltartalmát, melyek a betegségekkel és környezeti tényezőkkel szembeni ellenálló képességet adja meg a termőterületen és tárolás során is.

Az export tételek minősége szintén meghatározó az árban és keresletben egyaránt. Akár frissen, akár szárítmányban, a tápanyagellátás jelentősége a minőségre nagyon nagy. A szárazanyag tartalom mellet a szín, íz, aroma mint fűszerzöldségnél alapvető minőségi paraméter, de a friss fogyasztásnál is hasonló fogyasztói elvárások vannak.

A hagymafajok szárazanyagának tápelem összetétele

Elemek

Makro tápelem tartalom, szárazanyag %

Neve

kémiai jele

zöldhagyma

vöröshagyma fejes

fokhagyma

metélőhagyma

Nitrogén

N

3,4

3,1

4,2

4,1

Foszfor

P

0,39

0,41

0,71

0,36

Kálium

K

5,8

3,6

2,2

5,4

Kalcium

Ca

1,0

0,2

0,4

1,2

Magnézium

Mg

0,2

0,2

0,1

0,24

 

Mikro tápelemek (nyomelemek) mennyisége a szárazanyagra vonatkoztatva; ppm, mg/kg

Vas

Fe

90

40

29

275

Cink

Zn

31

29

33

25

Mangán

Mn

18

18

9

47

Réz

Cu

6

5

2

4,5

Bór

B

4

5

4

6

Molibdén

Mo

0,4

0,3

0,2

0,3

 

Tápanyagigény, tápanyagfelvétel

 

A hagymafélék tápanyagigényét is a talajból kivont tápanyagok mennyisége alapján számított műtrágyamennyiséggel, illetve tápanyag mennyiséggel elégítjük ki.

A vöröshagyma fajlagos tápanyagigénye, a terméssel kivont tápanyag, és műtrágyaigénye

Hatóanyag

Fajlagos tápanyagigény (kg/termés)

Terméssel kivont* (kg/ha)

egyéves termesztés

kétéves termesztés

dughagyma-termesztés

egyéves termesztés

kétéves termesztés

dughagyma-termesztés

N

3,4

4,6

4,4

119

101

88

P2O5

0,9

1,3

1,2

31,5

28,6

24

K2O

3,8

4,5

4,2

133

99

84

Műtrágyaigény 1 t terméshez, hatóanyag kg-ban, (MÉM NAK, 1981nyomán)

Növény

Termés

Hatóanyag 1 t terméshez

t/ha

N

P2O5

K2O

Dughagyma

10-20

4,4

1,2

2,8

Vöröshagyma, dughagymáról

16-35

4,6

1,3

2,5

Vöröshagyma, magról vetett

14-45

3,4

0,9

2,8

A fokhagyma tápanyagigényére a gyakorlati tapasztalatok alapján is elmondható, hogy az őszi fokhagyma nitrogén és káliumigényes, a tavaszi fokhagyma nitrogén igényes. Tápanyagigényük és hozamaik is alacsonyabbak a vöröshagymáénál.

A hagymafélék tápanyagszükséglet változása különböző talajokon (kg/t) (TERBE, 1986)

Hagymaféle

Tápelem

Laza,

homok

Középkötött

csernozjom

Középkötött,
erdő

Kötött,

réti

Dughagyma

N

6,6-8,8

4,8-6,2

4,4-5,7

4,8-6,2

P2O5

1,3-1,7

1,2-1,6

1,3-1,7

1,3-1,7

K2O

3,1-3,9

2,8-3,6

3,1-3,9

3,1-3,9

Vöröshagyma

dughagymáról

ültetve

N

6,9-9,2

4,6-6,0

5,1-6,4

5,1-6,4

P2O5

1,4-1,8

1,3-1,7

1,5-1,8

1,5-1,8

K2O

2,8-3,5

2,5-3,3

2,8-3,5

2,8-3,5

Vöröshagyma

magról vetve

N

5,1-6,8

3,4-4,4

3,7-4,8

3,7-4,8

P2O5

1,0-1,3

0,9-1,2

1,0-1,3

1,0-1,3

K2O

3,1-3,9

2,8-3,6

3,1-3,9

3,1-3,9

Megjegyzés: Az alacsonyabb értékek jó, a magasabbak gyenge talaj tápanyag ellátottságnál.

 

A hagyma talaj szerkezet iránt nem kifejezetten igényes. Leginkább a jobb minőségű, középkötött talajokat kedveli. Termesztése is a termékeny öntéstalajokon terjedt el. Az őszi fokhagyma a lazább és középkötött, míg a tavaszi fokhagyma a kötöttebb, de jó víz és tápanyag gazdálkodású talajon termeszthető a legeredményesebben. A hagymafélék klórérzékenysége miatt csak klórmentes szulfát K műtrágyát használjunk, mely a kénigény miatt kétszeresen indokolt. A többi zöldségnövényhez hasonlítva a fokhagyma és a vöröshagyma kénigénye magas.+9

 

A hagymafélék tápanyagfelvételét is a fejlődési fázis határozza meg. A felvétel az intenzív növekedési, majd a fejképzés idején a legnagyobb. Az irányított tápanyag utánpótlásnak ebben az időszakban kell a vízutánpótlással együtt a könnyen oldható, illetve felvehető tápanyagokat biztosítani.

A fogyasztási célnak megfelelően kell a N/K arányát meghatározni. A megfelelő, igény szerinti N adagolás a jó fejlődés miatt fontos és meghatározza a termésmennyiséget is.

A szárazanyag tartalom fajtafüggő is, de a laza szövetű 8-10 % körüli szárazanyaggal csak néhány hónapos tárolás tervezhető. Biztonságos tároláshoz és szárítóipari feldolgozáshoz 14-18 % szárazanyag szükséges.

A kálium a szárazanyag tartalom, a termés minőségének, cukortartalom, vitamin, és eltarthatóságra gyakorolt hatása miatt nagyon fontos.

Az egyéves vöröshagymában és őszi fokhagymában kicsit magasabb lehet a N arány. A tárolási vörös és fokhagyma esetében nagyon ügyelni kell termésképzéskor a magasabb K arányra, adagolásra. A megkésett N trágyázás és késői öntözés minőségromlást okoznak. A mikroelemek a hagyma minőségében, az élettani folyamatokban ugyanúgy fontos szerepet játszanak, mint más növényekében. Ezért nem elhanyagolhatók, és ha a termesztési forgóban szervestrágyázás 4 évnél ritkábban van, feltétlenül javasolt a mikroelemes komplex trágyák használata.

A tápanyagszükséglet, komplett ellátás

Az intenzív hagymatermesztés tápanyagellátása is nagyobb felelősséget hordoz, mint hagyományos technológiában. A rendszeresen öntözött termesztésben a tápanyag minőséget, mennyiséget meghatározó szerepe közvetlenebb. Növényvédelemre gyakorolt hatása sem hanyagolható el. A hozamközpontú szükségletet biztosító komplett technológia szervesen illeszkedik az intenzív termesztésbe.

Az intenzív szilárd kijuttatású technológia az öntözött termesztésben jól alkalmazható a megfelelő lombtrágya kiegészítésekkel. A talajtípusnak megfelelő összetételekkel és megosztással a teljes értékű ellátás kivitelezhető.

Kertészeti Növények Komplett Tápanyagellátása
Zöldségnövnyek hiánybetegségei... könyv
Rosier műtrágya családok
Fosfitex