Szántóföldi növénytermesztés tápanyagellátásának alapjai

Az intenzív szántóföldi növénytermesztés komplett tápanyagellátásának programjai

 

Az intenzív szántóföldi növénytermesztésben a tápanyagellátás szerepe meghatározó, helye nem kérdéses a technológiában. A korszerű tápanyagellátásnál az életfolyamatokhoz szükséges tápelemek biztosítása, ezen felül a tápelemekkel történő szabályozás is megvalósítható valamilyen szinten.

A komplett ellátás összetett feladatát meghatározó fontosabb szempontok:

 • a növény igénye, a fejlődési fázisok lehetőség szerint pontos követésével,
 • a talaj tápanyag ellátottsága, fizikai és kémiai jellemzői,
 • az aktuális környezeti feltételek, klimatikus tényezők,
 • az állomány állapota, és a termesztési célnak megfelelő növényirányítás.

A technológia felépítésének szempontjai, lehetőségei és jellemzői

 

A tápanyagellátás számtalan kivitelezési lehetősége közül a termesztés jellemzőinek megfelelően körülírható technológiák alakultak ki. A növénytermesztésben a technológiai elemek kombinációi alapján a gyakorlatban két technológiai szint használata általános.

A hagyományos műtrágyás termesztés modernizált változata az egyszerűsített technológia, melyben a megosztott szilárd kijuttatás jellemző. Az intenzív termesztéstechnológia a tápanyagellátás a korszerű műtrágyákkal több célzott és célirányos kezeléssel kiegészítve biztosítja a folyamatosabb, körülményekhez jobban igazított ellátást. Rendszeres az élettani szempontból jelentős lombtrágyás kiegészítő kezelések alkalmazása, és jellemzőbb a komplex műtrágyák használata.

Egyszerűsített szántóföldi növénytermesztési technológia:

 • extenzív, közepesen intenzív termesztésben ajánlott,
 • szilárd kijuttatású technológia,
 • lehetőség és feltételek szerinti alap, és fejtrágya megosztással történik,
 • esetlegesen technológiai javaslat szerinti lombtrágya kiegészítéssel.

Intenzív szántóföldi növénytermesztési technológia:

 • minden, kiemelten az öntözött intenzív állományban javasolt,
 • kombinált technológia, szilárd alap és/vagy szilárd starter trágyázással,
 • megosztott, indokolt esetben komplex fejtrágyázással,
 • lombtrágya kiegészítéssel szükség, és technológiai javaslat szerint.

Rosier komplett technológiák szántóföldi ajánlása

Egyszerűsített szántóföldi technológia

 

Általában öntözetlen, kevésbé intenzív termesztésben alkalmazható technológia. A tápanyagellátást az alaptrágyázás határozza meg. Célszerűen itt is a talajvizsgálat eredményi nyújtják az alapot a tápelemek mennyiségére vonatkozóan. A kivitelezésben kisebb költséget jelentő mono műtrágyák használata dominál.

A tenyészidőben jellemzően csak a szokásos nitrogén fejtrágyázás történik. Időzítése és a fejtrágya mennyisége részben az alaptrágyaként kijuttatott nitrogén mennyiségéhez, esetleg a fejlődés állapotához igazodik, de inkább jellemző a szokásos mennyiségek használata.

Egyszerűsített szilárd technológiát az alkalmanként öntözött kultúrában is javasoljuk. Kevesebb, 1-3 kezeléssel végezzük, és elsősorban kötöttebb talajokon javasoljuk. Csak alapkezelést az extenzív, külterjes kultúrában végezzünk. A kötött talajokon az alaptrágyázáson kívül alapvetően csak egy nitrogén jellegű fejtrágyázást végzünk.

Intenzív szántóföldi technológia

Intenzív szilárd technológia általában a rendszeresen öntözött, vagy öntözetlen, de intenzív termesztésben javasolt és alkalmazott. A kezelések száma több, 4-5 kijuttatással osztjuk meg a tápanyagot, illetve ezzel irányítjuk a fejlődést. A tápanyagellátás gerincét itt is az alaptrágyázás jelenti. A komplex műtrágyák használatára gyakrabban sor kerül alap és fejtrágyázás során is.

A starter trágyázás egyre gyakrabban az intenzív technológia része. A vetéssel egy menetben kijuttatott komplex, vagy mikrogranulátum trágyák könnyen oldódó, a csírázás után könnyen felvehető tápanyagot szolgáltató műtrágyák, melyek garantáltan károsodás nélkül látják el a fiatal növényeket.

A fejtrágyázás elsősorban a könnyen mozgó nitrogén kielégítést szolgálja, de egyéb tápelemek szintjének emelésére komplex műtrágyákat is gyakran használunk. A kisebb termesztési kockázat, a kisebb műtrágya veszteség és a  növekedés jobb írányíthatósága miatt, a nitrogén fejtrágyázást általában több alkalommal végezzük. A fejtrágyázást az öntözéshez kapcsoljuk. A tápanyag gyökerekhez jutása miatt a fejtrágyázást mindég az öntözés előtt végezzük el.

Sem túlzottan nagy, 300 kg/ha feletti, sem túl kicsi, 100-150 kg/ha alatti fejtrágya adag választása nem célszerű. Intenzív öntözés mellett, esetleg sekély bedolgozással az oldódás optimális és folyamatos ellátást biztosít az állománynak.

Az intenzív tápanyagellátási technológia szerves része a lombtrágyázás. Lehet célirányos élettani folyamatot serkentő, vagy hiányt megelőző, kezelő, vagy általános kondicionáló. A lombtrágyák fejlesztése, a korszerű lombtrágyák használatának lehetősége nagyot bővült az utóbbi években. Az intenzív termesztésben az alapvető technológiai elemeken túl olyan többletet jelenthet egy-egy jól elvégzett lombtrágyázás, ami a jövedelmezőséget jelentősen javítja.

A célirányos lombtrágyázásra a magas foszfor tartalmú starter lombtrágya kezelés,  a bóros kötődés javítás és a termés minőségének javítását célzó kezelések leginkább jellemzők. A speciális tápelem hiányokat megelőző kezelésekre a mikroelem trágyázások, mint réz a gabonafélékben, cink a kukoricában, valamint repce mezoelem kén trágyázása a legelterjedtebbek.

A komplett mikroelemes lombtrágyázás jelentősége az állomány kondíciójának fenntartásában, javításában van. A stressz tűrés javításával, a hiánybetegségek általános megelőzésével a terméseredmények is mérhetően jobbak. A változó körülmények miatt a tenyészidőben számtalan esetben lelassul a fejlődés, mely a termés mennyiségére és minőségére is kedvezőtlen hatással van. A kondíció javításának a kiesések csökkentésében van döntő szerepe.

Kertészeti Növények Komplett Tápanyagellátása
Zöldségnövnyek hiánybetegségei... könyv
Rosier műtrágya családok
Fosfitex