Cseresznye komplett fenntartó tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A cseresznye termesztés tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A két csonthéjas, cseresznye és meggy közül az árutermelésben kisebb jelentőségű . A cseresznye 1.000 ha feletti területe a csonthéjasok között a legkisebb, és megújítása is lassabb.

A két eltérő környezeti igényű gyümölcsfaj tápanyagigény tekintetében hasonló. A tápanyagfelvétel fő időszaka a többi gyümölcsfajénál általában rövidebb. Az alaptrágyázás után a starter tápoldat, vagy fejtrágya jelentősége nagyobb a rövidebb, de intenzívebb terhelés miatt. Június végéig megtörténik a gyümölcsök kifejlődése, érése, valamint a rügydifferenciálódás is. A nyári időszak víz, csapadék és tápanyagellátása a fák kondíciójának megtartása, a fagytűrés, télállóság miatt azonban fontos.

A fenntartó trágyázás az évenkénti fa, lomb, gyökér és termésképzés szükségletét fedező irányított tápanyagellátást jelenti.

Intenzív cseresznye termesztési technológiában a termés mennyiségének, minőségének és a termés biztonságának meghatározói a komplex tápanyag-utánpótlás és szükség szerinti öntözés, mely technológiai elemekre különös figyelemmel kell lenni.

 • Általánosan jellemző klór érzékenység miatt a kálium feltöltő és fenntartó trágyázáskor is szulfát alapú műtrágyát kell használni
 • A kritikus víz és tápanyagigény adott fajra jellemző, ezért a jó időzítés a minőség miatt is fontos.
 • A szüret utáni tápanyagellátás a következő év termését alapozza meg erős terhelésű évben.
 • A gyökérzóna felső 40 cm-es rétegének tápanyagvizsgálatára minden évben szükség van a tápanyag összetétel és tápanyag ellátottság ismeretéhez. A fenntartó, éves trágyázás adagjának korrekcióját a levélanalízis értékek ismerete is segíti, amit a tápanyag korrekcióhoz tudunk felhasználni.

A környezeti tényezők az ültetvények esetén lényegesen eltérnek. A korszerű, sűrű telepítésű, ültetvényekben öntözésnek és a tápanyag utánpótlásnak is intenzívnek kell lennie, mint akár szabadföldi zöldség-termesztésben. Azaz, az okszerű és folyamatos ellátásara törekedve növényeinket nem csak NPK, hanem teljes tápelem sorral, makro- és mikroelemekkel is trágyázni kell. Így a komplett programmal biztosíthatjuk a gyümölcseinknek harmonikus és teljes értékű tápanyagellátását.

Tápelemek felvétele, táplálkozási zavarok összefoglalása

A nitrogén a cseresznye esetében meghatározó elem. A fák igénye az intenzív növekedés és gyümölcsfejlődés idején a legnagyobb. A tartalék a későbbi időpontban felvett tápanyagokból képződik. Ennek a következő év termésére van döntő hatása. A gyenge ellátottság és kevés tartalék a rügydifferenciálódást, a gyümölcsök kötődését akadályozza, erős gyümölcshullást okozhat. A jó ellátottság a növény egész fejlődésére kedvezően hat.

A foszfor a cseresznye generatív szerveinek zavartalan működése szempontjából meghatározó elem. Felvétele a vegetáció kezdetén, az új szervek képződésekor intenzív. A jó ellátottság javítja a fagyállóságot. Az egyenletes ellátás az egész növény növekedéséhez, fejlődéséhez szükséges.

A kálium a cseresznye legnagyobb mennyiségben felvett tápeleme. A vízháztartásban betöltött szerepét hangsúlyozni kell, a fagyellenállóság javítása ugyancsak kiemelendő, de a betegségekkel szembeni ellenálló képességet is növeli. A termés minőségének meghatározója, de hiányakor a hozam is jelentősen csökken. Felvétele folyamatos, a gyümölcs intenzív növekedésének idejéig egyenletesen emelkedik. Kálium iránt igényes a cseresznye.

A kalcium az általános élettani szerepén túl a szállíthatóságot, pultállóságot befolyásolja jelentősen.

Mangán ellátásra a cseresznye is mint csonthéjasok általában, a többi gyümölcsnél érzékenyebb.

A legjellemzőbb táplálkozási zavarok összefoglalása

N-hiány

 • levelek kisebbek, keskenyek, halványzöldek, majd vöröses színűek és lehullnak,
 • kevés a termőrügy, gyenge a virágzása termése kisebb, élénkebb világos színű

N-túladagolás

 • rossz szín és rosszabb termés íz, fogékony,
 • gyengébb növény fagyérzékeny

P-hiány

 • növekedés gátolt, a lomb sötétzöld, majd vörös

K-hiány

 • a levelek színük lfelé besodródnak,
 • a széleken barna, majd elhaló, elszáradó foltok összefolynak

Ca-hiány

 • fiatal levelek csúcsának elhalása, torzulása jellemző

Ca-túladagolás

 • leggyakrabban a Ca antagonizmusa miatt "mész klorózis", azaz vashiány tünetei jelentkeznek,
 • más mikroelemek hiánytünetei is jelentkezhetnek, mert a túlzott Ca tartalom egyaránt gátolja a Mg, B, Mn, Zn és Cu felvételét is.
 • (A természetes Ca tartalom is lehet termesztést kizáró ok).

Mg-hiány

 • a level érközök erős sárgulása, majd elhalása,
 • általában a főér mentén, két oldalon, ritkábban a szélen jelentkezik

Bórhiány

 • gyümölcs felrepedés, rossz színeződés, rossz a kötődés
 • fiatal levelek kicsik, sárgulnak
 • hajtáscsúcs torzulása, elhalása

Klórtöbblet

 • gyakori a levélszélen perzselési tünet. A levélzet lehull.
 • a gallyak elhalnak, a virágzás, gyümölcskötés sokkal gyengébb

Rézhiány

 • a hiánytünetek a levelek növekedésének leállásával, a levélszél felpördülésével és levélhullásával jelentkeznek
 • hajtás csúcsszáradás és "boszorkányseprűség" is kialakul
 • a hajtások felkopaszodnak.

Vashiány

 • jellegzetes vas klorózis a hiány (tényleges, vagy relatív) mértékétől függően alakul ki és az egész növény elsárgulhat
 • a levelek elhalása, lehullása és a gallyak elhalása indul meg
 • a levelek sárgulása a legfiatalabbaknál kezdődik.

Mangánhiány

 • finom érközi klorózis, nagyon hasonlít a kezdődő vashiány tünetére
 • először márványozott sárgulás kezdődik a fő és oldal erek mentén
 • a Mn-hiány nem a legfiatalabb leveleken kezdődik
 • sárgulás erősödésével hálós klorózis alakul ki "zöld erekkel", majd sárgásfehér pettyezettség is jellemző

Cinkhiány

 • aprólevelűség általános tünet és rozettás a levélállás a rövid ízközök miatt,
 • a kis levelek teljesen sárgultak, mereven felállók, merevek, görbültek, töredeznek,
 • a fő és oldal erek zöldek maradnak, a gallyak törékenyek,
 • rossz hatással vana virágzásra és terméskötésre is

A cseresznye komplett fenntartó trágyázási javaslata

A teljes ellátást biztosító, komplex műtrágyákra alapozott fenntartó technológia az állomány tartós kondícióját, folyamatos jó termőképességét és a termés jó minőségét szolgálja. A Rosafert komplexekkel, valamint speciális Mórasol lombtrágyákkal gazdaságos, a körülményekhez jól igazítható tápanyagellátás végezhető. A megosztott kezelésekkel történő kivitelezés csökkenti a veszteségeket, optimálissá teszi az aktuális ellátást, ezzel biztosítja a gazdaságosságot, kíméli a környezetet.

Alaptrágyázás

A talajtípustól és szerves trágyázástól függően végezzük az alaptrágyázást. Az időpont megválasztásánál az általános szabály lehet, hogy a kötött talajon késő ősszel, laza talajon télvége, kora tavasszal végezzük. A szerves trágya hatóanyag mennyiségét az alaptrágyázásnál kell beszámítani.

A Rosafert műtrágyák klórmentesek, a tenyészidőszakban hosszú ideig szolgálnak tápanyaggal. Az NPK hatóanyagon kívül teljes tápelem soros, minden fontos mikroelemet is pótolnak. Az alaptrágyázásoz szükséges műtrágyák típusának és mennyiségének meghatározásához a javaslat nyújt segítséget.

A szükséges Rosafert összetétel a talajvizsgálat alapján kiválasztható, módosítható, mennyisége pedig csökkentendő a szerves trágya adag függvényében. Tápoldatos termesztésnél alacsonyabb szinttel szükséges alaptrágyázni, és szükség szerint a tenyészidőben kell kijuttatni a tápelemeket.

Cseresznye termesztés komplett alaptrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)Termésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ősz-tavasz20-5010-14Mórafert 5-12-24+3MgO+ME300-500
14-18Mórafert 5-12-24+3MgO+ME400-700
18-24Mórafert 5-12-24+3MgO+ME500-800

A magasabb értékek kötött talajon egyszeri kijuttatás esetén értendőek. A folyamatos ellátás érdekében a nagyobb adagokat laza talajon érdemes kombinálva, starterre megosztva kijuttatni.Homoktalajon a Rosafert 12-12-17 kijuttatása javasolt.

Fejtrágyázás

Nem tápoldatozott ültetvényben felső öntözés mellett szilárd kijuttatású Mórafert műtrágyázást végezzünk. Az intenzív növekedési szakaszban a szilárd formában adott nitrogén dús komplex műtrágyák a megfelelők. A rügydifferenciálódás időszakában kisebb mennyiségű nitrogén használata szükséges. A fejtrágyázás teszi lehetővé a terméskötődés mértékével, az esetleges tavaszi fagykár hatásával, a termés terhelésével összhangban történő tápanyagellátást.

Alacsony termésű évben, téli fagykár, tavaszi fagy, stb. esetén az alaptrágya mennyiségén túl csak minimális, kondíció fenntartó komplex trágyázásra van szükség. A N túladagolás rendkívül káros a vegetatív túlsúly miatt.

Erős terhelésű évben a jó minőségű termés tápanyagszükségletét, valamint a fák kondíciójának megtartását lényegesen nagyobb mennyiségű tápanyag elégíti ki. Nagyon fontos a magas K és N igény harmonikus kielégítése, hiszen a rügydifferenciálódás hiányos táplálás esetén nem megfelelő. A következő évben a fa "kihagy". A vesszők, rügyek tápanyaghiánya, késői beérés miatt fagyérzékenyek, illetve nem tartalékolódik tápanyag a következő tavasz indulásához. Egy rosszul táplált esztendő tehát több év eredményét elrontja.

Cseresznye termesztés fejtrágyázása alaptrágyázott ültetvényben

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
intenzív hajtásnövekedésMórafert 18-6-5+4MgO250-350sekélyen bedolgozva
gyümölcsérés utánAmmónium-nitrát100-200terhelés függvényében, indokolt esetben

Tápoldatozás

A gyümölcsösök teljesítményét döntően meghatározó tényező a víz, az öntözés és. A cseresznye ültetvényeinkben ma még ritka a tápoldatos tápanyag utánpótlási forma, de kontinentális éghajlatunk, aszályba forduló nyaraink megkövetelik az értékes ültetvényeink csapadék pótlását. A fák életműködéséhez, tápanyagforgalmához a természetes csapadék általában évek óta nem elegendő. Sajnos éppen a kritikus szakasz, a hajtásnövekedés, termésnövekedés és rügydifferenciálódás a legmelegebb, legaszályosabb időszakra esik.

Az öntözés, a növény vízigényének kielégítésére, és tápanyag utánpótlásra, kiegészítésére is jó lehetőség a tápoldatozás. Érdemes ezt a lehetőséget az intenzív csonthéjasokban is kihasználni. A program a komplett Mórasol családot kínálja a szükséges mono kiegészítéssel.

Cseresznye tápoldatozása alaptrágyázott ültetvényben

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Töménység (%)Megjegyzés
intenzív hajtásnövekedésMórasol 24-8-17+ME150-2000,07-0,1gyümölcsméret növelésre
zsendülés kezdeténMórasol 3-5-40100-1500,1-0,12érésgyorsításra
szüret után nyár végénMórasol 24-8-17+ME100-1500,07-0,1csak indokolt esetben

Tápanyag megosztása az öntözés ütemezéséhez igazítva

Lombtrágyázás

A vegetációs időben növényvédelmi munkákkal együtt a lombtrágyázás is végrehajtható. A 0,3-0,7 % töménységű komplex műtrágya kipermetezése, a harmonikus tápanyagellátás jelentős kiegészítése. Különösen a mikroelemek jó hasznosulását kell kiemelni a fák esetében, melyek a tenyészidőszak elején épülnek be jobban a növény szervezetébe. Lombtrágyázás tápelem arányai a fejlődési időszakhoz igazodjanak.

A csonthéjasok a cinkhiányra érzékenyek, ezért az intenzív növekedés időszakában kijuttatott Mórasol 30-10-10 mikroelemes  lombtrágya emelt cinktartalma kielégíti a csonthéjasok cinkigényét.

Érés kezdete előtt a gyümölcs méret növelése, az egyöntetű érés elősegítése érdekében a Mórasol 3-5-40 lombtrágyát kell alkalmazni, ami a gépi betakarítású ültetvények kikerülhetetlen lombtrágyája. Azonosított mikroelem hiánybetegségek kezelésére, megelőzésére és gyors gyógyítására a mikroelem kelátos Mórasol lombtrágyák nagy segítséget jelentenek.

Cseresznye lombtrágyázási programja

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
virágzáskorkötődés javításaSmaragd Turbó Kötődésjavító0,5-0,6kalcium-bór kezelés
intenzív növekedésnövekedés serkentése, sárgulás megelőzésMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7komplett mikroelemes
intenzív növekedés alattsárgulás megelőzése, kezeléseSmaragd Turbó Zöldítő0,5-0,7magnézium kezelés
sárgulás megelőzés, növekedés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,5-0,7bioaktív kezelés
éréskezdettőlérésgyorsítás, minőségjavításMórasol 3-5-400,7-1
nyár végénkondíció javításMórasol 30-10-10+ME0,7-1komplett mikroelemes

A permetlé készítésénél a Rosasol és egyéb lombtrágyákat mindig utoljára és feloldva keverjük be, és keverési próba elvégzését minden új összeállításnál javasoljuk.