Fűszerpaprika szilárd Rosier tápanyagellátása szabadföldön

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A fűszerpaprika temesztés Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

Az áttelelő vöröshagyma Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A tápelemek szerepe, táplálkozási zavarok az étkezési paprikáéval azonosak, illetve hasonlóak, ezért nem célszerű külön kitérni rá.

A fűszerpaprika tápanyagigényére vonatkozóan igen eltérő adatok találhatók. A magyarázat az lehet, hogy ezek az adatok jobbára öntözetlen körülményekre vonatkoznak. Az öntözött és öntözetlen állomány tápanyagigénye, pontosabban tápanyagszükséglet különbséget a tápanyagok lényegesen jobb hasznosulása, valamint a termésmennyiség jelentős különbsége okozza.

A termesztési mód tápanyagszükséglet módosító hatása is jelentős, amit precíz tervezésnél és technológiánál már érdemes figyelembe venni.

Az intenzív, öntözött fűszerpaprika termesztés fajlagos tápanyagigénye 1 t nyers terméshez: 4,8 kg N, 1,6 kg P2O5, 6,5 kg K2O hatóanyag. Tehát a tápanyag utánpótlásban megközelítően 1:0,7:1,3 NPK arányra van szükség.

Talajtípusonként tervezhető termésszintek hagyományos öntözött termesztés esetén:

  • homokos talajokon:10-25 t/ha
  • középkötött talajokon:15-30 t/ha
  • kötött talajokon:10-20 t/ha.

Magas, 20 t/ha feletti jó minőségű terméshez szervestrágyázás nélkül 120 kg N, 53 kg P2O5 és 157 kg K2O műtrágya hatóanyaggal kell számolnunk.

Palántázott és állandó helyre vetett állományban termesztett fűszerpaprika-fajták fajlagos tápanyagigénye (MÉCS, 1982, Szeged)

Termesztésmód

A növény által felvett tápanyagok 1 t 18%-os szárazanyag-tartalmú nyers termésre átszámítva (kg)

N

P2O5

K2O

Palántázott

9,13–11,74

2,11–2,77

7,85–9,99

Állandó helyére vetett

7,05–9,22

1,75–2,20

8,78–11,14

A fűszerpaprika hozam, vagy termésközpontú hatóanyag szükségletének változása a termés mennyiségének növekedésével , középkötött, közepes ellátottságú talajon ( kg/ha)

Termés t/ha

N

P2 O5

K2O

25

130

55

169

20

121

53

157

15

106

47

137

10

84

38

108

Az intenzív tápanyagellátási javaslat a korszerű, újabban bevezetett hibrid fajták nagyobb tápanyag igényének kielégítését célozza. A termesztési körülmények nagyon eltérőek, de az intenzív, öntözött technológiában a korábbi terméseredmények többszörösét várjuk el jó minőséggel.

A tápanyagfelvétel szempontjából a könnyen felvehető tápanyagszint a meghatározó. Az öntözés a vízigény és tápanyagfelvétel szempontjából is a virágzás és terméskötés időszakában meghatározó. A kezdeti foszfor és kálium túlsúly után a nitrogén felvétele emelkedik meg jelentősen. Az érés közepétől megnő a kálium és a foszfor felvétele, melyek a termésminőség, színeződés, szárazanyag tartalom, cukortartalom, illetve magképződéshez szükségesek. A jó minőség előállításához tehát a jó K ellátás meghatározó, míg a termésmennyiséghez a N és egyéb elemek harmonikus ellátása szükséges.

A nitrogén jelentősége a gyökerezéstől a termések növekedéséig meghatározó. A foszfor ellátottság a csírázás, illetve a palánták gyökerezésének idején és a termések növekedésekor egyformán fontos. A kálium felvétel a bogyók növekedésének végétől ugrásszerűen megnő. A rossz kálium ellátás az érés elhúzódását, gyenge színeződést, a szárazanyag tartalom csökkenését, tehát a minőség érezhető romlását okozza.

Egyszerű szilád kijuttatású komplett technológia: a korszerű, komplex mikroelemes műtrágyákat hagyományos kijuttatással alkalmazza. A megosztott kezelésekkel a folyamatos, szakszerű ellátás megvalósítható. A Rosafert műtrágyák a legmagasabb szintű tápanyagellátást biztosítják a fejlődési fázisok, illetve termesztési körülményekhez választható összetételekkel.

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

Célja a tartalék tápanyag, az induló tápanyag harmónia és a kezdeti növekedés megfelelő ellátása. A tápanyaggal jól feltöltött talaj kifejezetten fontos a kondíció szempontjából, amely nem csak a kiváló termésmennyiségben és minőségben nyilvánul meg, hanem a fűszerpaprika termesztésre kedvezőtlen évjáratokban is fontos. A növényvédelem csak akkor igazán hatékony, ha az a növény intenzív növekedésével és jó kondíciójával párosul. Ugyanez elmondható a vírusos és más megbetegedésekre is.

Az alaptrágyát lazább talajon öntözött termesztésben nem célszerű túl mélyre, csak 20-25 cm-re bedolgozni.

A tápanyag szükséglet egy részét célszerű középmélyen az ültetés előtt bedolgozni. A starter kezelést alacsony tápanyag ellátottságú talajon, vagy ágyásos termesztésben célszerű alkalmazni, úgy, hogy a sekélyen bedolgozott műtrágyát a bakhátban összehúzzuk.

Alaptrágyázás, öntözött fűszerpaprikában, közepes tápanyag ellátottságú talajon

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (kg/m2)Termésszint (kg/m2)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
vetés, ültetés előtt20-3014-20Mórafert 5-12-24+3MgO+ME300-400
20-30Mórafert 5-12-24+3MgO+ME400-500

Megosztott starterkezelésnél 200-250 kg/ha adagot a palántázás előtt javasoljuk sekélyen bedolgozni.

Fejtrágyázás

A fűszerpaprika termesztés nagy termésátlag és a jó minőség elérésének feltétele a folyamatos tápanyag ellátás. Felső öntözés esetén a fejtrágyaként kijuttatott Rosafert komplex műtrágyák jól hasznosulnak. A műtrágya bemosódásához legalább 25 mm intenzív öntözésre van szükség, de kijuttatás után sekély bedolgozást célszerű elvégezni.

A megosztott tápanyag ellátás előnye, hogy a kijuttatott tápanyagmennyiséggel és aránnyal a növény tápanyag-felvételi dinamikájához tudunk igazodni, így annak igényei sokkal jobban kielégíthetők. További előny, hogy a tápanyagok jobban hasznosulnak, mivel mindig csak kisebb mennyiséget adunk ki, amit viszont az öntözéshez igazítunk.

Fejtrágyázás, esőztetve öntözött fűszerpaprikában, alaptrágyázott területen

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint ()MűtrágyaDózis ()Megjegyzés
intenzív növekedés alatt10-15Ammónium-nitrát100-150
virágzáskorMórafert 18-6-5+4MgO150-200
termésnövekedés végénMórafert 5-6-30+3MgO200-250
intenzív növekedés16-20Ammónium-nitrát100-200
virágzás kezdeteMórafert 18-6-5+4MgO200-250
termésnövekedés végénMórafert 5-6-30+3MgO250-300

Lombtrágyázás

Az intenzív fűszerpaprika termesztési technológia kiegészítéseként célszerű 7-10 naponként a növényvédelemmel egy menetben lombtrágyázást végezni 400-600 l/ha vízmennyiséggel.

A lombtrágyázás először a kiültetés utáni kezdeti időszakban fontos, amikor a gyökérműködés még nem indult meg valamilyen oknál fogva (pl. hideg talaj, palántakori vagy ültetéskori gyökérsérülés, idősebb palánta, stb.). Ilyen esetben a növény fejlődését gyorsíthatjuk úgy, hogy lombtrágyázással felülről is "etetjük".

A lombtrágyával kijuttatott tápanyag gyorsítja a növényben zajló folyamatokat, melynek következtében gyorsul a növekedés és a gyökérképződés. Azokon a talajokon, amelyeken valamilyen oknál fogva gátolt a felvétel (magas pH, magas foszfor, túlöntözés, stb.), szükséges a lombtrágyázás, különösen a mikroelem-bevitel szempontjából.

A lombtrágyázás csak akkor lesz hatékony, ha azt a kritikus időszakban, szélverés, erős lehűlés, légköri aszály stb., rendszeresen, legalább 2-3 alkalommal elvégezzük.

A célirányos kezelések a hiánytünetek kezelésére, illetve a talajvizsgálat alapján várható problémák kezelésére szolgálnak.

Komplett lombtrágyázási program fűszerpaprikában

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis ()Megjegyzés
kelés, ültetés utángyökér és virágképződés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,5bioaktív sorkezelés
intenzív növekedés alattnövekedés serkentéseMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7komplett mikroelemes
virágzás kezdettőlkötődés javítás, kalciumhiány megelőzésSmaragd Turbó Kötődésjavító0,4-0,6kalcium-bór kezelés
terméskötődés után minőségjavításSmaragd Turbó Scorpio0,4-0,6minőségjavító kezelés
intenzív növekedés alattbetegség megeelőzés, kondíció javításaSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6bioaktív kezelés
színeződés kezdeténérésgyorsítás, minőségjavításMórasol 3-5-400,6-0,8érésgyorsítás, színeződésszükség szerint

A permetező szerek előkészítésénél a műtrágyákat mindig utoljára és feloldva keverjük be. Keverési próba elvégzése minden új összeállítás esetén szükséges