Olajtök komplett Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

Az olajtök Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

Mint a tökfélék is, igen klórérzékeny, inkább lazább talajt kedvelő növény. A magjáért termesztett olajtök tápanyagellátását a tökfélékétől eltérően kell tervezni, hiszen biológiailag egészen más a cél. A magasabb foszfor és kálium ellátással biztosítanunk kell, hogy nagy termés mellet a magmennyiség és annak olajtartalma is jó legyen. Az egyenletes és jó foszfor és mikroelem ellátás a magok kötödését, nagyobb magszámot, a kálium és kénellátás a jó beltartalmat biztosítja. Olajban gazdag magtermése 0,4-1,1 t/ha, kabaktermése 50-90 t/ha.

Tápanyagfelvétele 1 tonna szárazanyagra számítva:

50 kg N, 35 kg P2O5, 100 kg K2O, 20 kg CaO és 10 kg MgO hatóanyag.

A túlzott nitrogén ellátás az általános kedvezőtlen élettani hatások mellett jelentősen csökkenti az olajtartalmat. A megfelelő termésmennyiséghez azonban szükség van a javasolt mennyiségre.

A foszfor szerepe a magképződésben, és közvetve a magmennyiségben, a beltartalom minőségében is fontos.

A jó kálium ellátás általánosan meghatározza az olajtök termesztés mennyiség és minőségi sikerét. A komplett tápanyagellátás programja a fejlődés, a termesztési célnak megfelelő megosztással és összetétellel szolgálja az eredményes termesztést.

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

Alaptrágyázását érett szerves trágyázással, legalább 30-50 t/ha adaggal kiegészítve javasolt elvégezni a jobb talajszerkezet és üde vízgazdálkodás miatt. Laza talajon a szerves trágyázással együtt, koratavasszal célszerű az alaptrágyát bedolgozni.

Olajtök komplett alaptrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
késő ősszel-kora tavasszal35-50Mórafert 12-12-17+2MgO+ME400-500laza talajon
30-40Mórafert 5-12-24+3MgO+ME500-600kötöttebb talajon

Fejtrágyázás

A nitrogén fejtrágyázás adagját a szervestrágyázás adagja, minősége, valamint az állomány növekedési erélye jelentősen befolyásolja. Gyengébb növekedés esetén 30-50 %-kal emeljük, túl erős növekedés esetén akár el is kell hagynunk a nitrogén fejtrágyázást.

Olajtök komplett fejtrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
virágzás utánKalciumnitrát100-200
Mórafert 18-6-5+4MgO150-200
termésnövekedés alattMórafert 18-6-5+4MgO150-250laza, szegényebb talajon

Lombtrágyázás

A lombtrágyázáskor gyengébb foszfor ellátottságnál a starter Fosfitex FR kezelés ismétlése, majd a kötődés javítására a Fosfitex Ca/B kezelés javasolt. A szintén magas foszfortartalmú Fosfitex Mg, 40 % foszfit formában lévő foszforos kezelés elvégzése a magminőség javítására javasolt.

Növényvédelmi kezelésekkel egy menetben végezhető célirányos és komplett lombtrágyás kezelések

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
gyökeresedés alattindulás serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,5bioaktív kezelés
virágzás kezdetétőlkötődés javítás, mikroelem pótlásSmaragd Turbó Kötődésjavító0,5-0,6kalcium-borát
sárgulás és betegség megelőzésSmaragd Extra Magnéziumos0,4-0,5bioaktív kezelés
termésnövekedés alattnövekedés serkentése, stressz kezelésMórasol 23-7-23+ME0,5-0,6emelt mikroelemes
termésérés alattbetegség megelőzés, kondícionálásSmaragd Extra Rezes0,4-0,5bioaktív kezelés

A permetező szerek előkészítésénél a Rosasol és egyéb műtrágyákat mindig feloldva és utoljára keverjük a permetlébe. Keverési próba elvégzése szükséges minden új összetételnél.