Téli alma komplett tápoldatos Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A téli alma Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

Rosier javaslatok a sikeres termesztéshez

 

 

Intenzív technológia: Mikro szórófejjel, vagy csepegtetve öntözött termesztésben a tápanyag tápoldatos kijuttatással történhet.A kis gyökérzettel rendelkező intenzív alanyoknál elvárható folyamatos és intenzív tápanyag és vízellátás kivitelezésére alkalmas. Az intenzív termesztésben elvárható magas terméseredményhez alkalmazható komplett technológia.

Alaptrágyázással komplett tartalékot képezünk és pótoljuk a hiányzó tápelemeket, különös tekintettel a kalciumra. A tenyészidőszak ellátását már a fejlődés irányításával összekapcsolva, illetve a körülmények figyelembe vételével alakítjuk.

Alaptrágyázás

Az alaptrágyázás célja:

  • tápanyag tartalékolás, ami ugrásszerűen megnövekvő tápanyag felvétel esetére is szolgáltat elegendő tápelemet
  • tápanyag korrekció, melyet a levél és talaj tápanyag-vizsgálati eredmények alapján végzünk

Adagja függ:

  • az előző év levél analízistől és a talajvizsgálati eredményétől, talajvizsgálati eredményétől
  • talajtípustól – elsősorban a kötöttségtől, szerves anyag és mésztartalomtól
  • technológiától – termesztés intenzitásától, öntözéstől, öntözés nélkül adagja nagyobb.

Intenzív terrmő téli alma alaptrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
tenyészidőn kívül0-30Mórafert 5-6-30+3MgO250-400Kötötteb talajon
Mórafert 5-12-24+3MgO+ME250-400laza talajon
fakadás előtt sorkezelésMórafert 12-12-17+2MgO+ME350-300indító kezelés

Mésztrágyázás a talajvizsgálati adatok alapján történjen.

Tápoldatozás

A gyümölcsösök teljesítményét döntően meghatározó tényező a víz, az öntözés. A fák életműködéséhez, tápanyagforgalmához a természetes csapadék már évek óta nem elegendő. Sajnos éppen a kritikus szakasz, a hajtásnövekedés, termésnövekedés és rügydifferenciálódás a legmelegebb, legaszályosabb időszakra esik. A tápoldattal történő kijuttatás a sorközben takart, gyepesített ültetvényekben különösen indokolt, hiszen a szilárd kijuttatású műtrágyák bedolgozása nem megoldható.

Az öntözés, a növény vízigényének kielégítésére és tápanyag utánpótlásra jó lehetőség a tápoldatozással. Érdemes ezt a lehetőséget a gyümölcstermesztésben is kihasználni. A tápoldatozással a tenyészidőszakban a tápanyag mennyiség egy részét, a körülmények ismeretében a leghatékonyabban, és a legcélszerűbben lehet felhasználni, vagy megtakarítani. A korszerű, folyamatosan működő öntözőrendszereknek, csepegtető, és mikroszórófejes, alkalmasak tápoldatozással megfelelő szinten tartani a vízben oldott tápanyagot.

Lényeges, hogy a tápoldatozásnak jól átgondolt rendszere legyen. A szakszerű tápoldatozással a fejtrágyázásnál írottak még pontosabban, még eredményesebben megvalósíthatók Ha elkezdjük, célszerű az öntözési igénnyel összhangban a tápanyag-utánpótlást is folyamatossá tenni. Egy-két tápoldatozás nem elfogadható megoldás. A tápoldatozást az öntözésekkel, a szükséges öntözési fordulóban, vagy csökkentett vízadaggal, csak a műtrágya kijuttatáshoz végezhetjük.

A tápoldatozás fő időszaka április vége és július vége között van, de a szüret előtti tápoldatozást kedvező hatásai miatt érdemes elvégezni. A tápoldatozás, illetve öntözés vízigényéhez a fánkénti vízfogyasztás adhat alapot.

A termő fák tápoldatos termesztésekor alaptrágyázás nélkül virágzás végéig hetente 10-15 g/fa komplex, harmonikus (N/K=1:1), foszfor gazdag (1:1-2:1) tápoldat összetétel szükséges. A Ca adagolás már ebben az időszakban fontos.

Virágzás után július végéig a termő fák igénye hetenként 24-28 g/fa. Az alaptrágyázás, illetve talaj tápanyagtartalomtól függően kell a tápelem arányokat meghatározni. Harmonikus talaj tápanyag ellátottságnál az oldat NPK aránya 1:0,3:1-1,5 legyen. Az augusztus vége után kijuttatott tápanyag már abban az évben nem hasznosul, tartalékként raktározódik a fában. Ugyanez a szerepe a szüret után, komplex műtrágyával végzett lombtrágyázásnak is.

Öntözött téli alma átlagos vízfogyasztása; a tenyészidőszakban (mm)

Hónap

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

mm összesen

összes víz

15

60

105

135

135

60

510

öntözővíz; mm/hónap

15

20

50

70

60

15

230 (150-250)

Intenzív téli alma tápoldatozási programja

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Töménység (%)Megjegyzés
fakfdás utánMórasol 15-30-15+ME80-1000,1
sziromhullás utánMórasol 17-9-29+1MgO+ME120-150
Kalciumnitrát80-1000,08-0,1
gyümölcsnövekedés, júni. elejéigMórasol 24-8-17+ME200-400
Kalciumnitrát80-1000,05-0,08
Káliumnitrát100-3000,08-0,1
aug közepe utánAmmónium-nitrát100-150

Alaptrágyázás és ellátottság függvényében, illetve több adagban, 25-75 kg-onként megosztva.

Lombtrágyázás

A gyümölcstermesztésben a nagyobb lombfelület miatt is kiemelt jelentőséget tulajdonítsunk a lombtrágyázásnak. A fiatal állományok sokkal kitettebbek a környezeti hatásoknak, ezért a lombot erősítő, ellenálló képességet javító lombkezelések jelentősége nagy. A növényvédelmi munkákkal együtt a lombtrágyázás is végrehajtható a fejlődési fázishoz és körülményekhez igazítható.

A növény fejlődése során gyakran tapasztaljuk a mezo és mikroelem hiányokból adódó hiánytüneteket. Általános megelőzésre Rosasol család javasolt, a mikroelem hiányok orvoslására a Rosier kelát oldat kiegészítés javasolt, a termékcsalád tagjai gyors megoldást jelenthetnek a hiánytünetek célzott megszüntetésére.

Lombtrágyázással elérhető kedvező, élettani szempontból is jelentős hatások érhetők el. A tavaszi hideg talaj csökkentett aktivitása miatt a nitrogén és a foszfor és mikroelem ellátottság javítása, illetve a gyökéren keresztüli tápanyagfelvétel serkentése, Rosasol 30-10-10 Fe-Zn-Cu kezelésekkel. A gyümölcskötődés javítása kalciumos  bórtartalmú Smaragd Turbó Kötődésjavító, illetve foszfor tartalmú komplexek segítségével, Smaragd Extra Ca/B kezeléssel történhet.

A gyümölcs minőség javítása érdekében a kalciumtartalmú komplexekkel, a rendszeresen megjelenő mikroelem hiányok kelátokkal való kezelése Smaragd Turbó Kalcium komplexszel.

Hajtásnövekedés időszakában a magas nitrogén és cink pótlása, Rosasol 20-8-20 harmonikus lombtrágyával, főleg magas foszfor tartalmú talajokon.

A termés növekedés kezdetéig az asszimiláták szállítását segítő magasabb bór tartalom biztosítása a bór-molibdén Smaragd Turbó Scorpio kezelés indokolt, majd az éréskezdet időszakában a gyümölcs színeződését, beltartalmat javító magas kálium tartalmú Rosasol 3-5-40 kezelés aktuális szükség szerinti ismétléssel.

A 0,5-1,0 % töménységű Rosasol komplex, Smaragd Turbó lombtrágya oldatok és Smaragd Extra (korábbanFosfitex) biológiailag aktív lombtrágyák kipermetezése, eleget tesz a harmonikus tápanyag kiegészítés szabályainak. Különösen a mikroelemek jó hasznosulását kell kiemelni a fák esetében, melyek a tenyészidőszak elején épülnek be gyorsabban a növény szervezetébe.

A lombtrágyázási javaslatok az egyes kultúráknál fejlődéséhez igazodó komplett technológia kiegészítésként szerepelnek.

Alma komplett lombtrágyázása 7-10 naponként, a növényvédelemmel egy menetben

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
kisleveles állapottólgyökérfejlődés, virágfejlődés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,3-0,4bioaktív starter kezelés
virágzás kezdettőlterméskötődés javításaSmaragd Turbó Kötődésjavító0,4-0,5kalcium-bór kezelés
intenzív növekedés alattsárgulás megelőzése, kezeléseMórasol 30-10-10+ME0,6-0,8komplett mikroelemes kezelés
kalcium hiány megelőzéseSmaragd Turbó Kalcium0,5-0,7komplett kalciumos kezelés
érközi sárgulás kezeléseSmaragd Turbó Zöldítő0,4-0,6magnézium kkezelés
kötődés utánáltalános kokndició javítás, mikroelem pótlásMórasol 23-7-23+ME0,7-1mikroelemes kezelés
intenzív növekedés alattnövekedés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6bioaktív kezelés
termésszineződéstőltermés szín, íz, minőség jevításaRosasol 8-9-39+3MgO+ME0,7-1érésgyorsító kezelés
termés szín, íz, minőség javításaSmaragd Turbó Scorpio0,4-0,6speciális minőségjavító kezelés

A permetlé készítésekor először a növényvédő szer, majd a Rosasol és egyéb lombtrágyát keverjük be. A keverési próba elvégzése szükséges.