Téli alma komplett szilárd Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A téli alma Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

 

Egyszerű, és öntözött technológia: Szilárd kijuttatású kezelések közepes terméseredmény eléréséhez. Öntözetlen, hagyományos termesztésben, vagy esőszerűen öntözött technológiában javasolható. A megosztott kezelésekkel folyamatos és szabályozott tápanyag-ellátás valósítható meg.

Intenzív technológia: Mikro szórófejjel, vagy csepegtetve öntözött termesztésben a tápanyag tápoldatos kijuttatással történhet.Az intenzív termesztésben elvárható, magas terméseredményhez alkalmazható komplett technológia.

Alaptrágyázás

 

A talajtípustól és szervestrágyázástól függően végezzük az alaptrágyázást. Az időpont megválasztásánál az általános elvek érvényesek. Egyszeri N adag maximum 50-60 kg/ha hatóanyag legyen. A szerves trágya hatóanyag mennyiségét az alaptrágyázásnál kell beszámítani. A helyes gazdálkodási gyakorlat kijuttatási szabályait, az őszi nitrogénkezelés, a téli időszak, valamint a hóra, vízállásra és fagyott, vagy víztelített terület műtrágyázási tilalmát be kell tartani.

A mésztrágyázást a 0-40 cm talajrétegre Y1 (hidrolitos aciditással) a szántőföldi mészszükségletre számított értékből a mészfaktorral kell meghatározni. Az alábbi táblázat kötöttség szerint tartalmazza a mészfaktor, azaz szorzószámokat, melyekkel a szántóföldre számított mészmennyiségeket meg ekll szorozni.

Kötöttséghez tartozó mészfaktorok nagyságrendje

< 30 KA

30-37 KA

37-42 KA

42-50 KA

KA 50 <

0,53

0,76

1,05

1,35

1,5

Termő téli alma alaptrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
tenyészidőn kívül10-30Mórafert 5-6-30+3MgO200-500kötött talajon
Mórafert 5-12-24+3MgO+ME200-500laza talajon

kalcium trágyázás a talajvizsgálati eredményeknek megfelelően történjen.

Fejtrágyázás

A tápanyag megosztás az ültetvényekben is több előnye miatt indokolt. A folyamatos ellátás, a fejlődés irányítása, illetve a tényleges állapothoz igazítás mind meghatározó tényezők. Ezekkel a hasznosulás javítása, a tápanyag veszteség csökkenése, a szabályozás gazdaságosabbá teszi a tápanyagellátást.

Nem öntözött, vagy felső öntözésű ültetvényben szilárd kijuttatású fejtrágyázást végezzünk a tápanyag megosztására. Az intenzív növekedési szakaszban a szilárd formában adott komplex műtrágyák jól hasznosulnak, komplett ellátást biztosítanak és optimális összetétellel egymenetes kezeléssel a legegyenletesebb eloszlást biztosítjuk. Az intenzív növekedés és rügydifferenciálódás időszakában a nitrogén dús műtrágya adható, majd kisebb mennyiségű nitrogén és kálium a terméséréshez, termés minőséghez.

A fejtrágyázás teszi lehetővé a terméskötődés, a tavaszi fagykár, a termés terhelésével összhangban történő tápanyagellátást.

Az alacsony termésű évben, fagykár, tavaszi fagy, stb. esetén, az alaptrágya mennyiségén túl csak minimális, kondíció fenntartó komplex trágyázásra van szükség. A N túladagolás rendkívül káros a vegetatív túlsúly miatt, ezért a növekedés kézben tartása, a jobb berakodás és a vesszők jó beérése a cél.

Erős terhelésű évben a jó minőségű termés tápanyagszükségletét, valamint a fák kondíciójának megtartását lényegesen nagyobb mennyiségű tápanyag elégíti ki. Nagyon fontos a magas K és N igény harmonikus kielégítése, hiszen a rügydifferenciálódás hiányos táplálás esetén nem megfelelő. A következő évben a fa "kihagy". A termés fokozott tápanyagelvonása után sem lesznek a vesszők, a rügyek tápanyaghiányosak, ha a többlet tápanyagot megfelelően biztosítjuk. Hiányában a differenciálódás gyenge, a vegetatív részek későn érnek be, fagyérzékenyek. A következő évben a tartalék tápanyag hiányában az indulás lassabb, a berakódás kicsi, tehát többszörös hátrányban van az állomány. Tehát egy rosszul táplált esztendő tönkre teheti több év eredményét is.

Termő téli alma fejtrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
virágzáskorMórafert 12-12-17+2MgO+ME250-350középkötött talajon
sziromhullás utánMórafert 18-6-5+4MgO250-350laza talajon
virágzás utánKalciumnitrát100-150Ca ellátásra

A Ca ellátás szükség szerint, a kijutó nitrogén adag (15-22 kg/ha) figyelembe vételével történjen

Tápoldatozás

A gyümölcsösök teljesítményét döntően meghatározó tényező a víz, az öntözés. A fák életműködéséhez, tápanyagforgalmához a természetes csapadék már évek óta nem elegendő. Sajnos éppen a kritikus szakasz, a hajtásnövekedés, termésnövekedés és rügydifferenciálódás a legmelegebb, legaszályosabb időszakra esik. A tápoldattal történő kijuttatás a sorközben takart, gyepesített ültetvényekben különösen indokolt, hiszen a szilárd kijuttatású műtrágyák bedolgozása nem megoldható.

Az öntözés, a növény vízigényének kielégítésére és tápanyag utánpótlásra jó lehetőség a tápoldatozással. Érdemes ezt a lehetőséget a gyümölcstermesztésben is kihasználni. A tápoldatozással a tenyészidőszakban a tápanyag mennyiség egy részét, a körülmények ismeretében a leghatékonyabban, és a legcélszerűbben lehet felhasználni, vagy megtakarítani (118. ábra). A korszerű, folyamatosan működő öntözőrendszereknek, csepegtető, és mikroszórófejes, alkalmasak tápoldatozással megfelelő szinten tartani a vízben oldott tápanyagot.

Lényeges, hogy a tápoldatozásnak jól átgondolt rendszere legyen. A szakszerű tápoldatozással a fejtrágyázásnál írottak még pontosabban, még eredményesebben megvalósíthatók Ha elkezdjük, célszerű az öntözési igénnyel összhangban a tápanyag-utánpótlást is folyamatossá tenni. Egy-két tápoldatozás nem elfogadható megoldás. A tápoldatozást az öntözésekkel, a szükséges öntözési fordulóban, vagy csökkentett vízadaggal, csak a műtrágya kijuttatáshoz végezhetjük.

A tápoldatozás fő időszaka április vége és július vége között van, de a szüret előtti tápoldatozást kedvező hatásai miatt érdemes elvégezni. A tápoldatozás, illetve öntözés vízigényéhez a fánkénti vízfogyasztás adhat alapot.

A termő fák tápoldatos termesztésekor alaptrágyázás nélkül virágzás végéig hetente 10-15 g/fa komplex, harmonikus (N/K=1:1), foszfor gazdag (1:1-2:1) tápoldat összetétel szükséges. A Ca adagolás már ebben az időszakban fontos.

Virágzás után július végéig a termő fák igénye hetenként 24-28 g/fa. Az alaptrágyázás, illetve talaj tápanyagtartalomtól függően kell a tápelem arányokat meghatározni. Harmonikus talaj tápanyag ellátottságnál az oldat NPK aránya 1:0,3:1-1,5 legyen. Az augusztus vége után kijuttatott tápanyag már abban az évben nem hasznosul, tartalékként raktározódik a fában. Ugyanez a szerepe a szüret után, komplex műtrágyával végzett lombtrágyázásnak is.

Lombtrágyázás

A gyümölcstermesztésben, így az alma termesztésében is a nagyobb lombfelület miatt is kiemelt jelentőséget tulajdonítsunk a lombtrágyázásnak. A fiatal állományok sokkal kitettebbek a környezeti hatásoknak, ezért a lombot erősítő, ellenálló képességet javító lombkezelések jelentősége nagy. A növényvédelmi munkákkal együtt a lombtrágyázás is végrehajtható a fejlődési fázishoz és körülményekhez igazítható.

A foszfor starter jellegű kalciumos Smaragd Turbó Gyökeresítő, korábban Gyökér, majd a kötődést serkentő speciális Smaragd Turbó Kötődésjavító, korábban Rheobor bór lombtrágyázással indulhat a technológia. A lomb növekedése és a fiatal termés minőségének védelmére több lehetőség is rendelkezésre áll.

A 0,5-1,0 % töménységű Rosasol komplex, Smaragd Turbó lombtrágya oldatok és Smaragd Extra biológiailag aktív lombtrágyák kipermetezése, eleget tesz a harmonikus és célszerű tápanyag kiegészítés szabályainak. Különösen a mikroelemek jó hasznosulását kell kiemelni a fák esetében, melyek a tenyészidőszak elején épülnek be gyorsabban a növény szervezetébe. A Smaragd Extra korábban Fosfitex lombtrágya oldat hatóanyaga a foszfit élettanilag sokkal több, mint sima foszfor hatóanyag. Az ellenálló képesség javításának, a betegségekkel szembeni védelem erősítésének fontos eleme.

A lombtrágyázási javaslatok az egyes kultúráknál fejlődéséhez igazodó komplett technológia kiegészítésként szerepelnek.

Téli alma koplett lombtrágyázási programja

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
lombnövekedés kezdetétőlstarter és Ca hiány megelőzésSmaragd Turbó Gyökeresítő0,3-0,5foszfor kalciumindításként
virágzáskorkötődés javításaSmaragd Turbó Kötődésjavító0,3-0,5kalcium-borát hatóanyaggal
lombnövekedésnövekedés serkentéseMórasol 30-10-10+ME0,3-0,5komplett mikroelemes
lombnövekedés alattlevélsárgulás megelőzése, kezeléseSmaragd Turbó Zöldítő0,6-0,8
lomb és termés növekedésnövekedés serkentés, ellenálló k épesség javításaSmaragd Extra Zn/Mn0,3-0,4bioaktív kezelés
kondícionálásMórasol 23-7-23+ME0,7-1komplett mikroelemes
kis gyümölcsCa hiány megelőzésSmaragd Turbó Kalcium0,5-0,6kalciumos komplett mikroelemes
teljes gyümölcsméretérésgyorsítás, minőségjavításMórasol 3-5-400,5-0,7érés és tárolás javítás

A műtrágyákat mindíg feloldva és utoljára keverjük a permetléhez. Minden új összetételnél keverési próbát kell végezni.