Étkezési és ipari paradicsom szabadföldi szilárd tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

Az étkezési és ipari paradicsomterrmesztés tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

Szilárd kijuttatású technológiát javasoljuk minden esőztetve öntözött paradicsom állományban.

Alaptrágyázás, vagy starter kijuttatás után az öntözések előtti fejtrágyázással folyamatos és komplett ellátás biztosítható 30-60 t/ha termésszinthez.

A termesztés intenzitásának növekedése a paradicsom esetében is jelentős technológiai változásokat hozott. A szabadföldi ipari és támrendszeres étkezési paradicsom termesztésében a terméshozamok a hagyományos technológiában elért eredményeket többszörösen felülmúlják. Korábban jellemző üzemi termésátlagok a 90-es évek elejéig 15-30 t/ha között voltak. Jelenleg, a rohamosan terjedő hibrid fajtákkal már 100 t/ha felett vannak a termésátlagok sík művelésben, és 150 t/ha feletti termésátlagok könnyen elérhetők támrendszeren. Ilyen hozamok csak kimondottan jó víz és tápanyagellátással, jó talaj előkészítéssel és növényápolással biztosíthatók. Ezekhez a termésátlagokhoz a megszokottnál természetesen több tápanyag szükséges, és elengedhetetlen a folyamatos ellátás.

Az intenzíven termesztett paradicsom tápanyag igényes. Viszonylag jobb tápanyag és vízfelvétele ellenére minőségi, intenzív paradicsomtermesztés csak jó körülmények között, intenzív tápanyag-utánpótlással képzelhető el.

Étkezési paradicsom fajlagos tápanyag szükséglete, tehát műtrágyaigénye 1 tonna termésre vetítve:

  • síkművelésű termesztésben 2,5 kg N, 1,0 kg P2O5, 3,6 kg K2O,
  • támrendszeres termesztésben 2,4 kg N, 1,0 kg P2O5, és 4,5 kg K2O hatóanyag.

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

A paradicsom termesztésében a talaj előkészítésben megfelelő induló tápanyagszint megteremtésére, és a jó talajszerkezet kialakítására van szükség. A tápanyagszükségletet a tervezett műtrágya megosztás, illetve a tápanyag ellátottság szerint kell elvégezni, különös tekintettel a kalcium megfelelő pótlására. Fontos a vetéssel együtt, ültetés előtt sekélyen bedolgozott, vagy az ültetést beöntöző foszfor startertrágyázás, mert a mélyre juttatott P műtrágyát a gyökérzet csak a virágzáskor éri el.

Alaptrágyázás középkötött, közepes tápanyag ellátottságú talajon

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ősz-tavasz30-60Mórafert 5-12-24+3MgO+ME350-550középmély bedolgozással
ültetés előtti starterMórafert 12-12-17+2MgO+ME20015 cm bedolgozással
ősz-tavasz60-100Mórafert 5-12-24+3MgO+ME450-650középmély bedolgozással
ültetés előtti starterMórafert 12-12-17+2MgO+ME20015 cm bedolgozással

Szervestrágyázás nélküli mennyiségek, starteres kezelésnél az alacsonyabb adagot használjuk

Fejtrágyázás

Esőztető öntözésnél a komplex műtrágyákkal folyamatos és irányított ellátás biztosítható a paradicsom termesztésében. Az öntözés előtt a műtrágyát lehetőség szerint időben kijuttatva sekélyen be kell dolgozni, és, hogy a tápanyag rövid idő alatt a gyökerekhez jusson és felvehető legyen. Ipari paradicsomban különösen figyelnünk kell az időzítésre.

A magas nitrogéntartalmú kezelés öntözés, vagy csapadék nélkül végzett fejtrágyázás esetén egy "időzített bomba", mert a későbbi csapadékos ciklussal, vagy nagyobb öntözéssel oldódva a vegetáció kitolódását, késői, elhúzódó érést eredményezhet. A magas nitrogén tartalom a száraz anyag tartalom, a Brix csökkenése miatt a felvásárlásnál jelent alacsonyabb árat, ezzel közvetlen árbevétel kieséssel is számolni kell.

Paradicsom fejtrágyázás síkművelésben, alaptrágyázott talajon, 30-60 t/ha terméshez; kg/ha= dkg/100 m2)

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
virágzás előttMórafert 18-6-5+4MgO200-250
intenzív növekedés alattAmmónium-nitrát150-250növekedés és terhelés függvényében
bogyófejlődés alattMórafert 15-5-20+2MgO+ME250-300laza talajon nagy terhelésnél
első teljes zöld bogyóméretnélMórafert 5-6-30+3MgO200-250koncentrált érés, érésgyorsítás

Lombtrágyázás

A növényvédelemmel egy menetben, 7-10 naponként komplett és célirányos ellátást javasolható. A lombkezelések a gyors tápelem pótlás mellett a tápanyag felvételt serkentik, a vízgazdálkodást javítják. Élettani serkentő, minőségjavító hatásuk különösebb tápanyaghiány nélkül is jelentkezik.

Az első kezelések a kiültetés utáni fiatal állományban indokoltak. A kiültetési sokk enyhítésére, a mikroelem hányok megelőzésére, és az általában hideg talajból történő rosszabb tápanyagfelvétel hatásainak enyhítésére használjuk eredményesen. A virágzás kezdetétől végzett kalcium-bóros Smaragd Turbó Kötődésjavító kezelés elsősorban a jobb kötődést, a  mikroelemes komplex Mórasol 30-10-10 kezelések a növekedés ellátását és mikroelem hiányok megelőzését szolgálják.

Terméskötődés után a nagy károkat is okozó kalciumhiány megelőzése, és az intenzív növekedés ugrásszerűen emelkedő tápanyagfelvétel kiegészítése a cél. Az érésgyorsítást, minőségjavítást szolgálják a mórasol 3-5-40 kezelések.

Egyszeri lombtrágya adagként 2,5-5 kg/ha műtrágya javasolható a táblázatban szereplő töménységgel. Fejlődési problémák kezelésére a lombtrágyázás gyakoriságát legfeljebb ötnaposra sűríthetjük.

Paradicsom komplett lombtrágyázásának programja speciális kiegészítésekkel

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
kiültetés, kelés utángyökeresedés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6sorkezeléssel
Rosaphos0,4-0,5
gyökeresedés alattnövekedés serkentése, sárgulás megelőzéseRosasol 28-8-18+ME0,5-0,7komplett mikroelemes kezelés
virágzás kezdettőlterméskötődés javításaSmaragd Turbó Kötődésjavító0,5-0,7komplett mikroelemes kezelé
intenzív növekedés alattkondicionálás, betegség megelőzésSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6bioaktív kezelés
növekedés serkentéseMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7komplett mikroelemes kezelés
termésnövekedés kezdetétőlkalciumhiány megelőzésSmaragd Turbó Kalcium0,4-0,7
termés színeződéstőlminőségjavítás, érésgyorsításMórasol 3-5-400,7-1

A permetlé készítésénél a Rosasol és egyéb lombtrágyákat mindig utoljára és feloldva keverjük be. A keverési próba elvégzését minden új összetétel alkalmazása esetén javasolt elvégezni.