Sárgarépa komplett Rosier tápanyagellátása szabadföldön

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A sárgarápa Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A gyökérzöldségek vezető növényének tápanyagellátása a szabadföldön jellemző szilárd kijuttatásra épül. Az intenzív termesztésre történő áttéréssel a tápanyagellátásban megnőtt a megosztott kezelések jelentősége. Nem csak tápanyag szükségletnek megfelelő mennyiség kijuttatása, hanem a fejlődés irányítása is fontosabbá vált a nagy termések biztonságos termelésénél.

A tápanyag szülségletet alapvetően meghatározza a tenyészidő hossza, illetve az abból adódó termésmennyiség különbség.

Sárgarépa hozamközpontú tápanyagszükséglete, középkötött, közepes ellátottságú, szükség szerint öntözött talajon (kg/ha)

Gyökérzöldség

t/ha

N

P2 O5

K2O

NPK

Sárgarépa rövid, 120 nap alatti

 

30

113

59

171

343

22

102

52

151

306

15

84

43

121

249

Sárgarépa hosszú, 120 nap feletti

 

90

150

105

264

519

70

138

97

243

478

50

117

83

205

405

30

86

61

150

297

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

Szerves trágyát közvetlenül ne adjunk. A nagy adaggal trágyázott elővetemény után vetve a friss trágyázás káros hatásai kiküszöbölhetők. A víz- és tápanyag gazdálkodásra, valamint a talajszerkezetre gyakorolt kedvezőbb hatás miatt általában a magasabb szerves anyag tartalmú talajok megfelelőbbek.

Az öntözött termesztésben, még ha nem is rendszeresen kap vizet, az alaptrágyázáskor az összes hatóanyag 50-60 %-át juttatjuk ki, az őszi mélyszántás alkalmával. Az erősen kötött talaj kivételével, kora tavasszal, vagy megosztva fele-fele mennyiségben lehet az őszi és a starter műtrágyaadagot vetés előtt kijuttatni.

A Rosafert szántóföldi komplex műtrágyát a szántással késő ősszel, vagy kora tavasszal, a vetés előkészítéskor dolgozzuk be. A szulfát alapú alaptrágyák használata a kisebb klórérzékenység miatt nem feltétlenül indokolt, de intenzív termesztésben javasolt. A bedolgozás mélysége a technológia függvényében fontos, hiszen az öntözetlen, vagy gyengén öntözött egyszerű technológiában mélyebben, míg az öntözött intenzív technológiában sekélyebben dolgozhatjuk be a műtrágyát.

Intenzív technológiában megosztott kezelés is alkalmazható, különösen az őszi előkészítésű talajokon. A műtrágya adag megosztása a veszteségek elkerülése, valamint a kezdeti időszak jó ellátása miatt javasolt. Ekkor a nagyobb adag alaptrágya mennyiséget ősszel juttatjuk ki mélyebben, és a magágy készítéssel egy kisebb starter mennyiséget dolgozunk be sekélyen. Ezt a kisebb adagot sortrágyázással még hatékonyabb kijuttatni a vetéssel egy menetben.

Sárgarépa alaptrágyázása középkötött, közepesen ellátott talajon (kg/ha= dkg/100 m2)

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ősz-tavaszMórafert 12-12-17+2MgO+ME400-600gyengébb ellátottságú talajon
Mórafert 5-12-24+3MgO+ME400-600jobb ellátottságú kötöttebb talajon

A rövid tenyészidejű fajtáknál az adag 20-30 %-kal csökentendő

Fejtrágyázás

A hosszú tenyészidejű fajtáknál a műtrágyázást kétszer, öntözés előtt , esetleg sekély bedolgozással javasoljuk. Az első fejtrágya kezeléssel, 4-6 lombleveles állapotban a nitrogén adagot a növekedés serkentésére. A nagyobb adagú komplex Rosafert részt 10-12 lombleveles állapotban, öntözés előtt juttatjuk ki. A rövid tenyészidejű fajtáknál a kezelés időpontja az 5-7 leveles állapot legyen. Hajtatásban is hasonlóan járjunk el. A fejtrágyák sekély bedolgozása különösen kötöttebb talajokon indokolt, és segíti a tápanyag gyorsabb gyökerekhez jutását.

Sárgarépa fejtrágya adagjai szabadföldön alaptrágyázott talajon (kg/ha= dkg/100 m2)

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
4-6 lombleveles50-70Ammónium-nitrát50-70növekedési erély szerint
10-12 lomblevelesMórafert 5-6-30+3MgO250-350kötöttebb talajon korábban

A rövid tenyészidejű fajtákat kötött talajon csak nitrogén kiegészítéssel fejtrágyázzuk

Tápoldatozás

Tápoldatozást elsősorban a rendszeresen öntözött korai szabadföldi kultúrában alkalmazunk. A fejlődési időszaknak megfelelően kezdetben 1:1 N/K aránnyal, majd a tápanyagszükségletnek megfelelő NPK összetétellel készített 0,1-0,15 % tápoldattal öntözünk 10-14 naponként. Ha a kezdeti időszakban a fejtrágyaként javasolt Rosafert adagot starterként kiszórjuk, akkor az öntöző műtrágyák mennyiségét természetesen arányosan csökkentenünk kell.

Például sárgarépában:

  • Kelés után NPK 2:1:2, 7-15 kg/ha/nap és 1-2 kg N/ha /nap szükséges.
  • Az intenzív növekedés alatt NPK 2:1:4, 25 kg/ha/nap és 2,5 kg N/ha/nap.
  • Gyökérnövekedéskor NPK 2:1:4, 10 kg/ha/nap és 1 kg N/ha/nap szükséges.

A tápoldatozást minden esetben az indító összeállítással kezdjük. Az intenzív növekedés idején a második tápoldat összeállítás megfelelő. A továbbiakban sárgarépában végig jó ez az összetétel, az utolsó (július végén) tápoldat váltásig, amely már kálium túlsúlyos legyen.

Sárgarépában javasolt kiegészítő tápoldatok alaptrágyázott talajon

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (%)Töménység (%)Megjegyzés
gyökeresedés alatt50-70Mórasol 17-9-29+1MgO+ME60-1000,07-0,1
Kalciumnitrát25-350,03
intenzív növekedés alattMórasol 24-8-17+ME60-1000,07-0,1
Káliumnitrát25-350,03növekedési erély függvényében
gyökérvastagodás alattMórasol 24-8-17+ME90-1200,07-0,1
Káliumnitrát50-700,05növekedési erély függvényében

Rövid tenyészidejű fajtáknál az adagok 30 %-kal alacsonyabbak

Lombtrágyázás

A gyökérzöldségek nagy lombja általában kedvez a hatékony lombtrágya kezeléseknek. A növényvédelmi kezelésekkel egy menetben elvégzett Rosasol komplex lombtrágyázás erősíti a lombot a betegségek, a kedvezőtlen klimatikus hatások ellen, csökkenti a növény stressz miatti fejlődés lassulását. Kedvező serkentő hatással van a fejlődésre, a növény tápanyag felvételére. A Smaragd Extra, korábban Fosfitex bioaktív lombtrágya az ellenálló képesség növelésével a tápanyagellátáson felül jelent egy kiemelkedő kondíciójavítást.

Sárgarépa komplett lombtrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
gyökeresedés alattgyökérképződés serkentéseSmaragd Turbó Gyökeresítő0,5-0,7starter lombkezelés
lombfejlődés kezdeteindutás gyorsításaSmaragd Extra Zn/Mn0,5-0,6bioaktív kezelés
intenzív lombnövekedésnövekedés serkentés, sárgulás megelőzésMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7komplett mikroelem ellátás
intenzív növekedés alattbórhiány megelőzéseSmaragd Turbó Kötődésjavító0,5-0,7
növekedés serkentés, mikroelemekkelMórasol 30-10-10+ME0,5-1komplett mikroelem ellátás
betegség megelőzés, kondicionálásSmaragd Extra Rezes0,7-1bioaktív kezelés
gyökérnövekedés alattgyökérminőség javításaMórasol 3-5-400,7-1tárolási minőség javítás

A lombtrágyázás kivitelezésekor a műtrágyát mindig utoljára és feloldva keverjük a permetlébe. Keverési próba elvégzése minden új összetételnél szükséges.