Termő borszőlő komplett Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A szőlő Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A jelenlegi szőlőtáplálási gyakorlat nem mindig igazodik a magas borászati technológiai igényeihez. Az egyoldalú termeléskorlátozással szemben szőlőtermesztésünk minden bizonnyal csak a kiegyensúlyozottan magas minőségű, nagy tömegű bortételekkel lehet versenyképes a túlkínálattal és árversennyel küzdő hazai és nemzetközi borpiacon.

 

A minőség, és elsősorban a bor minősége szempontjából meghatározó, melyben a tápanyagellátás szerepe a többi technológiai elem mellett is kiemelhető.

A tápanyagellátás minőséggel és termésbiztonsággal való szoros összefüggése egyetlen technológiában sem kérdőjelezhető meg. Ezzel együtt felismert és elismerendő a helytelen tápanyagellátás káros hatása a szőlőtőkére, az állományra, a termésére és borra. Az erőltetett terméscsökkentési gyakorlat már legtöbbször alapjaiban megkérdőjelezhető, kivitelezésének pedig biztosan nem a teljes tápanyag megvonás a helyes útja. Az ültetvény talajának tápelem tartalma, az évjárat időjárási feltételei a legritkább esetben kedvezőek a termésmennyiség és állandó minőség követelményinek.

A minőségi szőlőterméshez, a körülményeknek legmegfelelőbb okszerű, szabályozó tápanyagellátással, és öntözéssel kell az új kihívásoknak megfelelni.

Nitrogén adagolása öntözetlen és kiegészítő öntözésű szőlő ültetvényben

Növény fiziológiai állapota

növekedési erély

gyenge

megfelelő

túlzott

hajtáshossz

30 – 70 cm

70 – 100 cm

> 100 cm

intenzív növekedés

nem a kötődés előtt

kevéssel kötés után

érés alatt

ízközök hossza

< 5 cm

5 – 10 cm

> 10 cm

hajtásátmérő

< 1cm

1 – 1.5 cm

> 1.5 cm

levélszín

világoszöld, sárgás

matt, normál zöld

fényes sötétzöld

 

Nitrogén műtrágya adagolása; kg/ha

Szüret után

20 - 40

20 – 40

0 - 20

10 cm hajtáshossznál

10 – 20

   

virágzás után

10 - 20

   

Összesen

40 – 80

20 – 40

0 - 20

 

Nitrogén adagolása intenzíven öntözött szőlő ültetvényben

Növény fiziológiai állapota

növekedési erély

gyenge

kielégítő

megfelelő

erőteljes

túlzott

Hajtáshossz

30-60 cm

60-80 cm

80-120 cm

+ 120 cm

+120 cm

Intenzív növekedés

nincs, vagy virágzáskor

nincs, vagy borsó méretnél

nincs, vagy kötéskor

50 % kötéskor

szüret előtt

Ízközök hossza

< 5 cm

5 – 6 cm

6 – 8 cm

8 – 10 cm

>10 cm

Hajtásátmérő

< 1 cm

1 cm

1 – 1.5 cm

1.5 cm

2 cm

Levélszín

sárgászöld

világoszöld

matt zöld

sötétzöld

fényes sötétzöld

 

Nitrogén műtrágya adagolása; kg/ha

Alaptrágyaként

40

40

40

20

-

10 cm hajtás

20

20

-

-

-

Virágzás után

20

-

-

-

-

Összesen

80

60

40

20

-

Az ausztriai trágyázási tanácsadásban javasolt N adagok, talajtulajdonságoktól függően az ültetvény kondícióját figyelembe véve

A növény növekedése

5-10 tonna/hektár termés esetében, N kg/ha

csekély

közepes

magas

Igen erős

40

50

60

erős

50

60

70

Közepes

60

70

80

gyenge

70

80

90

A N szükséglet megállapítása talaj tulajdonságok alapján; kg/ ha (Gartel, 1966)

Tervezett termés; t/ha

Arany-féle kötöttségi érték

 

agyag (43 Ka felett)

vályog, (38-42 Ka)

homok, (26-37 Ka)

7

70-85

85-105

100-130

10

105-125

125-150

150-195

12

115-137

137-165

165-210

15

132-158

158-190

190-243

A nitrogén ellátás során tehát több szempontot kell figyelembe venni:

  • telepítést megelőző tápanyag elsősorban szervestrágyázással történjen,
  • 10 tonna/ hektár termés esetében kivont N mennyiségének figyelembe vétele: fás részekkel kivont 20 kg, levéllel kivont N 34 kg, terméssel kivont N mennyisége 28 kg.
  • A tápanyag export ugyan jelentős, de a tápanyag számottevő része helyben marad - levél és fás részek- / tápanyagtartalmuk ásványosodással (mineralizálódással) tehát lassan újra hasznosul.

A minőségi borszőlő foszfor és kálium ellátásának technológiánként leegyszerűsített korrekcióit a javaslat tartalmazza.

A korlátozott termésű szőlő fenntartó trágyázásának P és K korrekció javaslatai

Kedvező P ellátottság

P ellátási javaslat

agyag %

P, mg/kg

Öntözetlen, vagy

kiegészítő öntözésnél

Intenzíven öntözött

0-6

20

Optimum felett: P nem adunk

 

Alacsony szinten: 0,7-1 kg/t P

Felső öntözés: P csak alacsony

ellátottságnál

Csepegtetés: folyamatosan

6-15

25

15 felett

30

   

Kedvező K ellátottság

K ellátási javaslat

Talaj

K, mg/kg

Öntözetlen, vagy

kiegészítő öntözésnél

Intenzíven öntözött

Laza

70-80

 

Optimum felett: nem adunk

 

 

Alacsony szinten: 3 kg/t K

 

Felső öntözés: K csak alacsony

ellátottságnál

 

Csepegtetés: folyamatosan

Középkötött

80-100

Száraz üledékes

100-120

Üledékes

120-150

A szőlő magnéziumigénye, egyes fajtatípusok erősebb érzékenysége miatt a magnézium ellátottság, illetve magnéziumtrágyázás nem hanyagolható el. A homoki ültetvényeken a tényleges hiány, az agyagos, vagy erősebben meszes talajon pedig tápelem arányok eltolódása, a tápelem antagonizmus lehet a Mg-hiány leggyakoribb oka. A különböző vizsgálatokkal mért ellátottság adatai nagyon eltérőek, ezért azonos vizsgálatokat végeztessünk, mert érdemben csak azok hasonlíthatók össze. A telepítés előtt végzendő kicserélhető kation vizsgálatot (Mehlich) érdemes a termesztés későbbi szakaszában is elővenni, illetve szükség esetén elvégezni.

Növekvő adagú magnézium talajtrágyázás és magnéziumos lombtrágyázás hatása a fürttermés mennyiségére, a must cukortartalmára a három kísérlet átlagában és a termés borvizsgálatának eredményei, Badacsony, 1998-2000 (MÁJER, 2004)

Kezelés

Alkohol,

tf %

Cukor,

g/l

Sav,

g/l

Szab./össz.

SO2,mg/l

Fajsúly

Extrakt

Cukorment.

Extrakt, g/l

1998

Kezeletlen

10,25

0,91

6,5

30/135

0,9929

21,2

21,2

20 kg/ha

10,7

0,82

6,2

28/128

0,9931

21,9

21,9

40 kg/ha

11,0

0,53

6,3

24/134

0,9935

22,3

22,3

1999

Kezeletlen

10,9

0,0

6,4

52/144

0,9943

21,9

21,9

20 kg/ha

10,7

0,2

5,7

46/141

0,9928

20,9

20,9

40 kg/ha

10,8

0,66

6,5

46/122

0,9941

20,9

20,9

2000

Kezeletlen

12,8

0,67

5,7

15/162

0,9932

22,4

22,4

20 kg/ha

12,2

3,2

5,04

17/161

1,0002

24,9

22,7

40 kg/ha

13,0

17,9

5,0

18/137

0,9977

38,0

21,1

A magnéziumtrágyázással végzett vizsgálatban a lombtrágyázással kiegészített technológia három éven keresztül egyértelmű terméstöbbletet adott, és a mustfok is magasabb volt a kisebb adagú alaptrágya kezeléseknél.

A korszerű fenntartó trágyázás gyakorlatában a szőlő komplett és szakszerű ellátását kell biztosítani úgy, hogy a termesztési célt, az egyes fajták igényét, az ültetvény kondícióját, a talaj és levélellátottságot is figyelembe vesszük.

Tápanyagellátási javaslataink őszi, vagy tavaszi alaptrágyázást, lehetőség szerinti fejtrágyázást, és komplett lombtrágyázást tartalmaznak. Mivel a szőlő csak gyengén klórtűrő növény, ezért a Rosier klórmentes Rosafert műtrágyái alkalmasak a szőlő tápanyagellátására. A kiegészítő, vagy rendszeres tápoldatozás a Rosasol komplex öntöző műtrágyákkal végezhető el. A lombtrágyázás alapja a komplett Rosasol program, melynek kiegészítésére, hiánybetegség kezelésére a Rosier kelát oldatok megfelelőek.

Alaptrágyázás

Alaptrágyázás kötött talajon az őszi alapműveléssel javasolt a Rosafert 5-6-30 vagy a Rosafert 12-12-17 mikroelemes komplexet bedolgozni a gyökérzónába. Kijuttatáskor törekedni kell a műtrágyák egyenletes bedolgozására (kultivátor, tárcsa, ásógép). Homokos termőhelyen tavaszi bedolgozást kell végezni a veszteségek elkerülése végett. A csepegtetett állományokban az öntözés adottságainak kihasználása miatt elsősorban sorkezelést végezzünk. Mivel ennek a kezelésnek nagyobb a hatékonysága, az általános műtrágya adag 20-30%-kal csökkenthető.

Szervestrágyázást minden szaktanácsadás javasol az alacsonyabb humusztartalmú, illetve kötött területek szerkezetjavítása miatt is. A leghasznosabb érett szerves trágyából legalább 10-30 t/ha szükséges, melyet lehetőleg az őszi, vagy a kora tavaszi munkáknál, de mindenképpen legkésőbb a rügyfakadást pár héttel megelőzve kell bedolgozni. Optimálisnak tartható az első műtrágyázással összekötve kijuttatni, hogy mindkettőt egy menetben dolgozhassuk be.

Legcélszerűbb megoldás az istállótrágya, vagy más eredetű szerves trágya és alap műtrágya együttes kijuttatására, ha a sorok között két barázdát nyitunk ekével úgy, hogy a barázdák egyik oldalon se legyenek 50 cm-nél közelebb a sorhoz. A trágyázás után ezeket, a barázdákat kell le zárni.

Termő borszőlő komplett aalptrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)Termésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
tenyészidőn kívül30-5015-20Mórafert 5-12-24+3MgO+ME300-500kötöttebb talajon Rosafert 5-12-24
Mórafert 12-12-17+2MgO+ME300-500homokos talajon

Fejtrágyázás

A hozamkorlátozott ültetvényekben a prémium kategóriás, 60 hl/ha borok alapanyának előállításakor az alacsonyabb értékeket kell alkalmazni, és a kondíció függvényében a fejtrágyázás elhagyható. A felsőbb értékek a classic kategória, 90 hl/ha előállításához szükséges tápanyag-ellátottságot célozzák meg.

Az intenzív technológia, a magasabb termésszinteket, 10-20 t/ha produkáló fehérbort adó szőlők és csemegeszőlő ültetvények, tápanyagellátását célozza. Kötött nyiroktalajokon lehetséges a kevesebb, de nagyobb dózisú kezelés.

Ha a kondíció gyenge, a műtrágyaadagokat 30-50 %-kal is emelni kell. A műtrágyák mennyiségét és kijuttatásának időpontját akkor is korrigálni kell, ha gyeptakaró, zöldtrágyanövény, vagy egyéb szerves anyagban gazdag mulcstakaró van.

Termő borszőlő fejtrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
virágzás előtt , intenzív növekedés15-20Mórafert 18-6-5+4MgO100-150homokos talajon
Mórafert 15-5-20+2MgO+ME100-150humuszos, kötöttebb talajon
zöldborsó méretnél15-25Mórafert 15-5-20+2MgO+ME100-150szükség szerint laza taljon

Tápoldatozás

Tápoldatozással a műszaki feltételek esetén élhetünk. Ha az öntöző renszer tápoldatozásra alkalmas elsősorban a gyors beavatkozásra, tápanyag kiegészítésre tudunk kijuttatni mefelelő mennyiségű és összetételű tápanyagot. A tápoldatozás ad lehetőséget a leggyorsabb és legjobb korrigálási lehetőséget a növekedés , vagy a minőség még lehetséges befolyásolására.

Termő szőlő kiegészítő tápoldatozás lehetőségei alaptrágyázott talajon

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Töménység (%)Megjegyzés
gyökérfejlődés indulásakorMórasol 15-30-15+ME25-500,1
intenzív hajtásnövekedésMórasol 24-8-17+ME100-150
bogyónövekedéskorMórasol 24-8-17+ME100-150
Mórasol 17-9-29+1MgO+ME100-150vegetatív állományban
éréskezdetkorMórasol 11-14-28+2MgO+ME150-200

Lombtrágyázás

A tápanyagellátás kiegészítésének jó lehetőségét adja a növényvédelemmel egy menetben 7-10 naponként folyamatosan elvégezhető lombtrágyázás. Általános kondicionálásra a teljes tápelem sort tartalmazó Rosasol komplett lombtrágya családot javasoljuk.

A Rosasol 30-10-10 magas cinktartalmánál és mikroelem tartalmánál fogva, segít a fiatal szőlőhajtások gyors növekedésében, emiatt atkaveszély esetén különösen jó hatású a vele való lombtrágyázás. Az emelt cinktartalom még a termékenyülésben is közrejátszik a megfelelő magszám és bogyóméret kialakításában, a bogyóhús íz anyagainak kifejlődésében. A mikroelem hiányok gyógyításának lehetőségét a Smaragd mikroelem kelátok adják.

A Smaragd Turbó Kötődésjavító, korábban Rheobor magas bórtartalmával segít a virágzásban, megtermékenyülésben ez által a megfelelő termésszint kialakításában.

A Rosasol 3-5-40 magas káliumtartalmából adódóan az érés, cukor-, színanyag képződés, vesszőbeérés és a szőlőtőke kondíciójának letéteményese.

A zsendülés kezdetén megjelenő fürtkocsány bénulás általában a magnéziumhiányra vezethető vissza. Kezelésére a Gyökér lombtrágya oldatot javasoljuk.

Vannak esetek, amikor sem a tápanyagok pótlása, sem a növényvédelmi beavatkozások nem segítenek a szőlőnövény kondíciójának javításában, ezekre, a helyzetekre a Smaragd Extra, korábban Fosfitex mikroelemes komplex műtrágyaoldatot javasoljuk alkalmazni, évi 3 alkalommal, 2-3 l/ha dózisban. Ez a készítmény segít beindítani a szőlőnövény belső ellenanyagok, fitoalexinek termelését. Szinergista, hatásfokozó képességénél fogva a növényvédő-szerek hatékonyságát is javítja.

A foszfit hatóanyag magyarországi kísérletekben is bizonyította érési idő, beérési mustfok javító tulajdonságát. Másrészt a szállítószövetek átjárhatóságát, a sejtnedvek áramlását javítva segít termőerőben tartani a komplex tőkeelhalás (Esca) betegség által megtámadott tőkéket. Nem kis előnye az is, hogy a túlzottan intenzív, buja ültetvények hónaljhajtás képződését, és növekedését vele hatékonyan korlátozhatjuk, ami zöldmunka igény és metszési munkaidő csökkenést eredményez

Tilos keverni a Smaragd Extra oldatokat ásványi olajokkal, lúgos, vagy szulfát alapú termékekkel. A permetlé elkészítésénél a műtrágyát mindég utoljára, és feloldva keverjük a permetléhez. A Rosasol műtrágyák és a Smaragd Turbó mikroelem oldat család tagjai a legtöbb növényvédő szerrel keverhetők, de a kijuttatás előtt minden új összetételnél keverési próbát kell végezni.

A szőlő komplett lombtrágyázási programja

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
lombfeljlődés elejéngyökeresedés és virágképződés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,5bioaktív kezelés
lombfejlődés alattsárgulás megelőzése, kezeléseMórasol 30-10-10+ME0,6-0,7komplett mikroelemes kezelés
virágzáskorkötődés javításaSmaragd Turbó Kötődésjavító0,4-0,5kalcium-bór kezelés
bogyóminőség javítása, növekedés serkentésSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,5bioaktív kezelés
intenzív növekedés alattlevélsárgulás és kocsánybénulás megelőzése Smaragd Turbó Zöldítő0,6-0,8szükség szerint ismételve
intenzív növekedésnövekedés serkentéseMórasol 30-10-10+ME0,7-1komplett mikroelemes
betegség megelőzésSmaragd Extra Rezes0,5-0,7bioaktív kezelés
kötődés utáncukorfok emelés, minőségjavításSmaragd Turbó Scorpio0,4-0,6speciális minőségjavító kezelés

A permetlé készítésekor a műtrágyát mindíg feloldva és utoljára keverjük be. Minden új össztételnél keverési próbát kell végezni.