Fejes- és vörös káposzta szilárd szabadföldi Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A fejes és vöröskáposzta termesztés Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A hagyományosnak nevezhető, kiegészítő öntözéssel termesztett káposztafélékre javasolt technológia. A tervezhető hozamokat gazdaságos, de biztonságos ellátását minimális kezeléssel oldja meg.

Káposztafélék termés, vagy hozamközpontú műtrágya szükséglete intenzív technológiában; kg/ha hatóanyag (3RPSystem program, 2009)

Káposztaféle

termés; t/ha*

N

P2 O5

K2O

NPK

Fejes káposzta korai

25

94

41

120

255

30

105

46

133

284

40

121

52

154

327

50

131

56

166

353

Fejes káposzta középkorai

40

170

51

186

407

60

211

64

234

509

80

233

71

262

566

Fejes káposzta kései

50

180

66

212

458

60

200

73

234

507

80

230

85

263

578

100

248

93

275

616

Vöröskáposzta középkorai

25

150

41

156

347

30

163

44

170

377

40

177

49

185

411

Vöröskáposzta kései

25

145

41

161

347

40

187

54

208

449

60

215

62

237

514

Magas hozamokat feltételezve, ahol a terméskülönbségek tenyészidő és termőképességből adódnak.

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

Tápanyagok mély bedolgozásra, csak kiugróan erős tápelem hiányt pótló kiegészítő műtrágyák, illetve szerves trágyák esetében van szükség. A mikroelemes Rosafert komplexek kijuttatása mélyebb bedolgozással főként tápanyag hiányos, kötöttebb talajokon, és hosszabb tenyészidejű fajtáknál indokolt. A korai kiültetésű állománynál késő őszi bedolgozás végezhető, de lazább talajokon a kora tavaszi műtrágyázást javasoljuk, miután ezek a komplexek azonnal oldódni kezdenek a talajnedvességgel. Intenzív termesztésben az alaptrágyázás tápanyag szükségletét meg kell osztani az alap és starter kijuttatás között.

A palántáknak a sekély gyökerezés miatt és legfeljebb 15-20 cm-re bedolgozott starter biztosít jó ellátást, míg a mélyebben bedolgozott tápanyag csak a későbbi időszakban hasznosul. A startert ezért csak sekélyen, a felső gyökérzónában használjuk. A mikroelemes indítás fontossága alapvető.

Az alap és indítótrágyázásnál kezdődhet a tápanyag megosztás, és a közepes ellátottsághoz igazítva dönthetünk a megfelelő mennyiségről. A talajvizsgálati eredmények alapján szükség lehet más összetételű alaptrágya beillesztésére, ami nem okoz gondot. Sőt a komplex alaptrágyák megfelelő keveréke is alkalmazható megfelelő arányok kialakításával.

Alap és startertrágyázás középkötött közepes ellátottságú talajokon

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ültetés előtt20-30Mórafert 12-12-17+2MgO+ME300-350közepesen mély bedolgozással
Mórafert 12-12-17+2MgO+ME200-250starterként sekélyen
30-50Mórafert 12-12-17+2MgO+ME450-550közepesen mély bedolgozással
Mórafert 12-12-17+2MgO+ME200-250starterként sekélyen

Az adagot a hiány mértéke és a tenyészidőszakra tervezett mennyiség szerint választjuk meg

Fejtrágyázás

A javaslat szerint alaptrágyázott talajon a fejtrágyázást az öntözéshez igazítva végezzük el. Optimális eljárás az, ha a műtrágyát sekély talajműveléssel bedolgozzuk, majd ez után következik az intenzív öntözés. A laza talajokon a hosszú tenyészidejű fajtáknál az intenzív növekedés alatt kisebb adagú osztott kezeléseket célszerű végezni. Kötött talajon a nagyobb adagú, kisebb számú kezelés alkalmazandó.

Fejes és kelkáposztafélék fejtrágyázása intenzív termesztésben

Kijuttatási időszak, fázisTermésszint (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
gyökeresedés után30-50Ammónium-nitrát150-200rövid tenyészidejűekre
fejesedés kezdeténMórafert 18-6-5+4MgO150-200
gyökeresedés után60-80Ammónium-nitrát250-300hosszú tenyészidejűekre
intenzív növekedés alattMórafert 18-6-5+4MgO250-300
fejesedés kezdeténMórafert 15-5-20+2MgO+ME200-250

Savanyú és mészben szegény talajon a Ca-alapú MAS nitrogén fejtrágya használata javasolt. A hosszú tenyészidejű tárolási fajták utolsó kezelésére célszerű a Rosafert 5-6-30 összetételt alkalmazni.

Lombtrágyázás

A káposztafélék mindegyike hálás lombtrágyázás szempontjából a nagy levélfelülete miatt. A növényvédelmi munkákkal egy menetben mikroelemes lombtrágyázást is végezzünk. A Rosasol mikroelemes műtrágya családdal a teljes tenyészidőszakban hatékonyan megoldható a mikroelemes lombtrágyázás tápanyag kiegészítés. A levélzet viaszossága miatt a permetezéshez ugyanolyan fontos tapadás biztosításához a vízminőségtől függő mennyiségben tapadásfokozó anyag használata javasolt.

A Fosfitex folyékony műtrágyák segítenek a növények ellenálló képességének növelésében, javítják a kondíciót, közvetlenül is kimagasló hatással vannak a gombaölő szerek hatékonyságának emelésében, ezzel aktívan segítenek a gombabetegségek leküzdésében is.

Káposztafélék lombtrágyázásának programja, 7-10 naponkénti kezeléssel

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
gyökeresedés alattgyökeresedés serkentéseSmaragd Turbó Gyökeresítő0,4-0,5célszerű sorkezeléssel
kiültetés utánSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6sorkezeléssel
intenzív növekedés alattnövekedés serkentéseMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7komplett mikroelemes kezelés
betegség megelőzésSmaragd Extra Rezes0,4-0,6bioaktív kezelés
kalciumhiány megelőzéseSmaragd Turbó Kalcium0,6-0,8komplett mikroelemes kezelés
minőségjavítás, bórhiány megelőzésMórasol 3-5-400,7-1minőségjavító
bórhiány megelőzés, minőségjavításSmaragd Turbó Kötődésjavító0,5-0,6kalcium-borát kezelés

A permetező szerek előkészítésénél a Rosasol és egyéb műtrágyákat mindig utoljára és feloldva keverjük be. Keverési próba elvégzése minden új összetétel készítése esetén szükséges.